Introduction

Vaker voeren loont. Het stimuleert het frequent vreten; liefst 10 – 14 keer per dag. De ruwvoeropname stijgt en de melkproductie daarmee ook. En vaker voeren heeft een positief effect op koegezondheid.

Daarnaast ligt er altijd vers voer bij het voerhek en kun je de hoeveelheid voer aanpassen aan omstandigheden in de stal en daarbuiten. 

Altijd vers voor optimale voeropname

Door vaker kleinere hoeveelheden te voeren, blijft het voer aan het voerhek vers en smakelijk. En de mogelijkheid tot uitselecteren vermindert. Het gevreten rantsoen is zo beter afgestemd op de behoefte van de dieren. Ook voor dieren lager in rang. Zij kunnen op hun eigen moment komen vreten, zonder het risico te worden weggejaagd of dat het overgebleven voer minder uitgebalanceerd is.

Zo krijgt iedere koe voldoende voedingsstoffen binnen voor een maximale productie.

Flexibel voeren

Vaker voeren betekent ook flexibel voeren. Niet op gezette tijden, maar voeren wanneer dat nodig is. Staan de koeien buiten in de wei, dan stopt het voeren. Komen de dieren weer binnen, dan wordt het voeren weer hervat.

Zo voer je niet alleen naar behoefte; je vermindert ook het restvoer. En dat is gunstig voor de resultaten onderaan de streep.

efficiency

Koegezondheid

Goed voor de pens
Vaker voeren zorgt voor een stabiele zuurtegraad in de pens en een goede pensgezondheid. De kleinere porties verminderen uitselecteren. Het gevreten rantsoen is uitgebalanceerd ensluit aan op de behoefte. Ook dat is goed voor de stabiliteit van de pH-waarde: de dieren benutten het ruwvoer optimaal. En dat verbetert gezondheid, vruchtbaarheid en productie.

Bij 1 à 2 keer per dag voeren nemen de dieren een grote hoeveelheid ruwvoer op. Hierdoor daalt het pH-niveau in de pens aanzienlijk en kan subklinische pensverzuring ontstaan wat de penswand beschadigt.

Goed voor de klauwen
Altijd goed voer binnen bereik voorkomt onnodig het strekken van de nek en daarmee druk op de voorpoten. Daarnaast vermindert de competitie aan het hek; dieren lager in rang worden niet langer weggejaagd en maken geen onverwachte en belastende bewegingen meer met hun voorpoten. In beide gevallen vermindert de kans op klauwgerelateerde gezondheidsproblemen.

Hogere melkproductie

Vaker voeren maakt koeien actiever: ze komen vaker naar het voerhek en de herkauwactiviteit neemt toe. Bij gebruik van een Lely Astronaut stijgt ook het aantal bezoeken aan de melkrobot. En daarmee ook de melkproductie.

Vaker voeren loont.

Voeren

Efficiënt voeren heeft positief effect op koegezondheid en melkproductie. De juiste bestanddelen mengen in de juiste hoeveelheid en vrijgeven op het juiste moment vereist kennis, inzicht en tijd. Onze producten voor automatisch voeren nemen deze taak over en zijn daarbij uiterst efficiënt. Tijdsbesparend en altijd het juiste voer op het juiste moment.

Top