Onze visie

De landbouw is een dynamische sector met een essentiële rol: de wereldbevolking groeit en in 2050 zijn er zo’n 9 miljard monden te voeden. Dat vraagt om 70% meer voedsel. De melkveehouderij wereldwijd staat voor de uitdaging om meer en efficiënter te produceren. Zonder kwaliteitsverlies, op een duurzame en innovatieve manier. En met respect voor mens en dier.

"Een duurzame, winstgevende en aangename toekomst voor de agrarische sector."

Ondertussen verandert de omgeving waarin melkveehouders, onze klanten, opereren voortdurend. Een duurzame, winstgevende en aangename toekomst is daarom geen feit, maar een continu streven.

Elke dag helpen wij hen keuzes te maken in de manier waarop zij hun bedrijf inrichten en runnen. Dit doen we met advies en innovatieve oplossingen die passen bij en bijdragen aan een efficiënte bedrijfsvoering. Vandaag en morgen.

Onze missie

Om de realiteit van vandaag en de uitdagingen van morgen te kunnen aanpakken, zien wij het als onze belangrijkste taak om oplossingen te leveren die onze klanten laten excelleren in duurzame melk- en vleesproductie.

"Wij creëren innovatieve oplossingen waarmee onze klanten kunnen uitblinken in duurzame melkproductie om de wereld te voeden."

Die oplossingen creëren we door onze mensen steeds weer te inspireren en aan te zetten tot het bedenken en realiseren van vernieuwende en innovatieve concepten. Ideeën en concepten die het leven van melkveehouders gemakkelijker maken, hun bedrijf meer succesvol en de toekomst mooier. 

De keuzevrijheid van onze klanten is het startpunt om handen en voeten te geven aan de invulling van onze missie en visie. De wensen en behoeften van onze klanten zijn voor ons de leidraad in hoe wij hen willen ondersteunen en verder helpen.

FOTF-NL.jpg

Boerderij van de Toekomst 2035

De wereld om ons heen verandert snel. De wereldbevolking blijft groeien, waarbij de vraag naar voedsel in 2050 naar verwachting met 50% tot 70% zal zijn gestegen. Consumenten verwachten dat boeren hun zuivelproducten steeds duurzamer produceren; steeds vaker willen ze weten waar hun voedsel vandaan komt en hoe het is geproduceerd. Tegelijkertijd zijn boeren wereldwijd onderwerp van verschillende discussies en worden hen steeds strengere regels opgelegd.

Die veranderende omgeving is onze realiteit. Boeren in de toekomst gaat over een melkveebedrijf dat voor de maatschappij, voor boeren en dieren verantwoord is. Het boeren draait dan om de boer, zijn of haar rol in de maatschappij en de manier waarop die maatschappij naar hem of haar kijkt. Boeren in de toekomst gaat over focus op de boer.

Impactgebieden

Terwijl de omgeving verandert, blijft ons doel hetzelfde: 'Het leven van veehouders gemakkelijker maken.' De komende jaren zullen we blijven innoveren om de grote uitdagingen in de melkveehouderij te helpen oplossen. Onze innovaties zullen zijn gebaseerd op de vijf thema's die in de Boerderij van de Toekomst centraal staan. 

Consumenten, politici, de media, milieu- en dierenorganisaties roepen steeds harder dat voedselproductie anders moet. Lely kan en wil een bijdrage leveren aan deze verandering. Bij de Boerderij van de Toekomst, gericht op 2035, staan de volgende innovatiethema's centraal.

 

Impactgebieden

Dierenwelzijn

Wanneer het om dierenwelzijn gaat, eist de maatschappij meer vooruitgang. Om dit te bereiken moeten we blijven innoveren. Op basis van ons principe van vrij koeverkeer kunnen koeien op de meest natuurlijke manier leven. Geautomatiseerd melken en voeren dragen daaraan bij. Het stimuleren van beweiding en het vroegtijdig opsporen van mogelijke ziekten helpen het welzijn van koeien te verbeteren. Maar er moet meer gebeuren.

Beter milieu

We moeten onszelf de vraag blijven stellen hoe we de milieugevolgen van de melkveehouderij kunnen beperken en sneller een echt circulaire veehouderij kunnen realiseren. Niet alleen als het om stikstofemissies gaat, maar ook om methaanuitstoot, waterkwaliteit, energieverbruik, bodemgezondheid en biodiversiteit. We moeten innoveren om deze uitdagingen aan te gaan.

Duurzame en voedzame zuivelproducten

Melk, met meer dan 400 componenten, is een unieke vloeistof die past in een gezond dieet. Doel van onze Boerderij van de Toekomst is de productie van hoogwaardige, traceerbare en duurzame zuivelproducten. Dit betekent bijvoorbeeld gerichte aandacht voor de koegenetica en voor rantsoenen met optimale smaak en ingrediënten. Zo kan de koe haar kerncompetentie realiseren: voer omzetten in voedzaam voedsel.

Draagvlak onder consumenten

Consumenten zijn steeds kritischer over de veehouderij en draagvlak speelt een steeds belangrijkere rol. De uitdaging is om de boer en de consument dichter bij elkaar te brengen. Consumenten eisen volledige transparantie en tegelijkertijd hebben ze steeds meer afstand tot wat er op een boerderij gebeurt. Letterlijk als een gevolg van verstedelijking. Het bieden van meer transparantie in de keten vergt meer werk.

Welvaart voor boeren

Boer zijn is geen baan: het is een manier van leven. Boeren dienen daarvoor beloond te worden. We moeten boeren ondersteunen om een financieel gezond bedrijf te behouden. Met een eerlijk en gezond verdienmodel. Een boerderij die niet alleen maar voedsel produceert, maar die ook maatschappelijk relevant is en daardoor door consumenten wordt erkend en 'goedgekeurd'. Een boerderij die niet alleen zorgt dat onze borden zijn gevuld, maar die ook zorgt dat de boer zelf te eten heeft.

Waarom Lely?

Wereldwijd maken veehouders keuzes in de manier waarop zij hun bedrijf inrichten en runnen. Elke dag helpen wij hen die keuzes te maken die passen bij henzelf en hun bedrijf. Dat doen we met advies en innovatieve oplossingen die bijdragen aan een efficiënte bedrijfsvoering. Voor duurzame melk- en vleesproductie. Vandaag en morgen.

Top