Onze visie

Een duurzame, winstgevende en aangename toekomst voor de agrarische sector.

De landbouw is een dynamische sector met een essentiële rol: de wereldbevolking groeit en in 2050 zijn er zo’n 9 miljard monden te voeden. Dat vraagt om 70% meer voedsel. De melkveehouderij wereldwijd staat voor de uitdaging om meer en efficiënter te produceren. Zonder kwaliteitsverlies, op een duurzame en innovatieve manier. En met respect voor mens en dier.

Ondertussen verandert de omgeving waarin melkveehouders, onze klanten, opereren voortdurend. Een duurzame, winstgevende en aangename toekomst is daarom geen feit, maar een continu streven.

Elke dag helpen wij hen keuzes te maken in de manier waarop zij hun bedrijf inrichten en runnen. Dit doen we met advies en innovatieve oplossingen die passen bij en bijdragen aan een efficiënte bedrijfsvoering. Vandaag en morgen.

Onze missie

Wij creëren innovatieve oplossingen waarmee onze klanten kunnen uitblinken in duurzame melkproductie om de wereld te voeden.

Om de realiteit van vandaag en de uitdagingen van morgen te kunnen aanpakken, zien wij het als onze belangrijkste taak om oplossingen te leveren die onze klanten laten excelleren in duurzame melk- en vleesproductie.

Die oplossingen creëren we door onze mensen steeds weer te inspireren en aan te zetten tot het bedenken en realiseren van vernieuwende en innovatieve concepten. Ideeën en concepten die het leven van melkveehouders gemakkelijker maken, hun bedrijf meer succesvol en de toekomst mooier. 

De keuzevrijheid van onze klanten is het startpunt om handen en voeten te geven aan de invulling van onze missie en visie. De wensen en behoeften van onze klanten zijn voor ons de leidraad in hoe wij hen willen ondersteunen en verder helpen.

Gezonde toekomst

In de afgelopen decennia heeft de melkveehouderij al diverse nieuwe technologieën omarmd. Samen stonden we aan de wieg van ‘game changers’ zoals de introductie van de melkrobot en geavanceerde software die inzicht biedt in koewelzijn op individueel niveau. Haar natuurlijk gedrag staat in deze vindingen centraal.

Keuzevrijheid als uitgangspunt

De keuzevrijheid van onze klanten is het startpunt om handen en voeten te geven aan de invulling van onze missie en visie. De wensen en behoeften van onze klanten zijn de leidraad in hoe wij hen willen ondersteunen en verder helpen.

Bij Lely geloven we dat er nog veel meer mogelijk is om efficiëntie op melkveehouderijen te verhogen met dierenwelzijn centraal. Bijvoorbeeld door nog meer en nog gerichter te meten en hardware en software naadloos op elkaar te laten aansluiten. 

Als familiebedrijf met wortels in de melkveehouderij zien we het als onze plicht om samen te werken aan een winstgevende, duurzame en prettige toekomst voor de sector wereldwijd. Met innovatieve, nieuwe vindingen of verbeteringen op bestaande. Met respect voor mens en dier. Met het oog op een gezonde toekomst.

Bekijk onze bedrijfsvideo

Waarom Lely?

Wereldwijd maken veehouders keuzes in de manier waarop zij hun bedrijf inrichten en runnen. Elke dag helpen wij hen die keuzes te maken die passen bij henzelf en hun bedrijf. Dat doen we met advies en innovatieve oplossingen die bijdragen aan een efficiënte bedrijfsvoering. Voor duurzame melk- en vleesproductie. Vandaag en morgen.

Top