Lely kondigt voornemen aan om Forage-activiteiten te verkopen aan AGCO Corporation

Focus op landbouwrobotica en data

Het internationaal opererende familiebedrijf Lely is van plan om het bedrijfsonderdeel Forage, dat machines voor ruwvoerwinning produceert, aan AGCO Corporation te verkopen. AGCO Corporation is wereldwijd een toonaangevende speler op het gebied van ontwerp, fabricage en distributie van landbouwmachines. De voorgenomen verkoop van de Forage activiteiten van Lely is onder meer het gevolg van een strategische heroriëntatie. De voorgenomen verkoop van de Forage-activiteiten heeft gevolgen voor de werkgelegenheid bij Lely.

13 maart 2017

Pers

Met de voorgenomen verkoop van haar Forage-activiteiten wil Lely zich in de toekomst volledig op het zogeheten Dairy-segment concentreren: de ontwikkeling van robotica, zoals melkrobots, en andere innovaties voor vergroting van de efficiency, duurzaamheid en dierenwelzijn op het melkveebedrijf. Door haar unieke kennis van geautomatiseerde systemen kan Lely als innovator wereldwijd haar vooraanstaande positie in dit segment verder versterken. Met de overname versterkt AGCO Corporation haar portfolio voor het winnen van ruwvoer.

Marktontwikkelingen maken keuzes noodzakelijk

Met de bedrijfsonderdelen Dairy en Forage richtte het familiebedrijf Lely zich tot op heden op twee totaal verschillende productcategorieën en markten. Daarom is het bedrijf enige tijd geleden een strategische heroriëntatie gestart. Uit deze analyse kwam duidelijk naar voren dat, om ook in de toekomst concurrerend op de markt te kunnen blijven opereren, de organisatie zich dient aan te passen aan de steeds verder uiteenlopende behoeften van haar verschillende productgroepen en distributiewijzen. 

Lely wil zich focussen op de ontwikkeling van robotica en andere innovaties in de melkveehouderij. CEO Alexander van der Lely licht toe: “Lely is voornemens zich geheel te richten op haar rol als innovator op het terrein van robotisering, sensor- en datasystemen voor in het melkveebedrijf. In de afgelopen 15 jaar is deze productgroep uitgegroeid tot een voor Lely succesvolle activiteit met veel potentieel voor de toekomst. Naast de vernieuwende melkrobot zijn ook nog andere producten ontwikkeld, die zich vooral richten op automatisering met behulp van robots. De productie van robotica en andere innovaties voor de melkveehouderij blijft in Maassluis, Pella (VS) en Leer (D)."

AGCO’s CEO Martin Richenhagen is blij met de voorgenomen acquisitie van de Forage-activiteiten van Lely: “De integratie van Lely’s hoogwaardige kennis en ervaring op het terrein van ruwvoerwinning zal onze relatie met onze dealers en klanten wereldwijd verder versterken."

Gevolgen voor de werkgelegenheid

De voorgenomen verkoop van de Forage-activiteiten heeft gevolgen voor de werkgelegenheid bij Lely:

  • De graslandproducten die in Maassluis worden gefabriceerd (maaiers, harken en schudders) overlappen met het assortiment van AGCO Corporation. De Forage productie in Maassluis wordt daarom na de verkoop afgebouwd. De verwachting is dat de koper de productie zal stoppen per 31 maart 2018. Alle medewerkers in Maassluis blijven vooralsnog in dienst van Lely. Circa 95 medewerkers die werkzaam zijn binnen productie zullen tijdelijk worden gedetacheerd bij AGCO Corporation. Nadien zal Lely samen met hen een oplossing zoeken binnen of buiten ons bedrijf.
  • In Duitsland worden, na afronding van de reeds ingezette herstructureringen, de fabrieken in Wolfenbüttel (balenpersen) en Waldstetten (opraapwagens) eigendom van AGCO Corporation en de medewerkers komen daar na de verkoop in dienst. De verkoop van Forage biedt deze medewerkers uitzicht op een betere toekomst bij een bedrijf dat zich volledig concentreert op de fabricatie van tractoren en landbouwmachines.
  • Een aantal Forage medewerkers van onze internationale Lely Support Organisaties komt na de verkoop in dienst van AGCO Corporation.
  • Lely zal zijn personeelsbestand na de verkoop van Forage verder moeten inkrimpen om een gezonde basis te hebben voor de toekomst. De verwachting is dat dat op termijn zal leiden tot een vermindering van circa 200 arbeidsplaatsen over alle vestigingen, waaronder ongeveer 100 op het hoofdkantoor. 

De Gemeenschappelijke Ondernemingsraad (GOR) is gevraagd haar advies uit te brengen met betrekking tot de verkoop, de detachering én de reorganisatie van Lely in Maassluis. Ook zijn de betrokken vakbonden inmiddels geïnformeerd. Om de gevolgen voor boventallige werknemers zoveel mogelijk te verzachten vindt Lely het belangrijk om een goed sociaal plan overeen te komen. 

Voor het familiebedrijf Lely, ooit begonnen in graslandproducten, is dit een ingrijpende stap die zij zeer zorgvuldig wil nemen. Lely hecht veel belang aan een eerlijke en respectvolle behandeling van haar medewerkers. Uitgangspunt bij de voorgenomen plannen is steeds om zo veel mogelijk werkgelegenheid te behouden en samen met de medewerkers te bouwen aan een gezonde toekomst voor het bedrijf in Dairy.

Meer informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Sergio Ooijens, Lely International Marketing & Communication,sooijens@lely.com, + 31 (0)6 24243237

Over de Lely Groep

Lely, opgericht in 1948, richt zich op een duurzame, winstgevende en aangename toekomst in de agrarische sector. Lely werkt aan concepten die energieneutraal werken in de melkveesector mogelijk maken. Elke dag inspireren we mensen om onze klanten innovatieve oplossingen te bieden, van advies tot ondersteuning bij de keuzes die ze maken. Lely is al vele jaren leidend in de verkoop en service van geautomatiseerde melksystemen. De Lely Groep is actief in meer dan zestig landen en biedt werk aan zo’n 2.000 mensen. Voor meer informatie: www.lely.com

Over AGCO

AGCO is wereldwijd een toonaangevende speler in het design, de fabricage en distributie van oplossingen voor de landbouw. ACGO ondersteunt met zijn volledige productlijn van machines en diensten meer productiviteit in de landbouw. Bekende merken zijn onder andere Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson® en Valtra®. Deze worden wereldwijd gedistribueerd door een netwerk van ruim 3.000 dealers en distributeurs in meer dan 150 landen. AGCO is opgericht in 1990, het hoofdkantoor bevindt zich in Duluth, Verenigde Staten. Voor meer informatie:www.agcocorp.com

Top