Samen de boer aan het roer brengen: Lely en JoinData slaan handen ineen

Lely en JoinData hebben op 9 april de handtekening gezet onder een strategische samenwerking. De samenwerking geeft de wens én ambitie van beide bedrijven aan om datadistributie in de agrarische sector efficiënter en bovenal transparanter te organiseren. Daarnaast onderschrijft Lely, ontwikkelaar van hoogwaardige robots en datasystemen voor het melkveebedrijf, de missie van JoinData om boeren ‘in control’ te brengen over hun datastromen.

9 april 2019

Pers

xx

“Door samen te gaan werken met JoinData geven we invulling aan onze strategie waarbij de boer de beschikking houdt over zijn data”, geeft Alexander van der Lely, CEO van Lely aan. “Om de veiligheid en kwaliteit van de data te waarborgen, zoals afgesproken met onze klanten en omschreven in onze datacharter, zal elke vorm van data uitwisseling hierop worden getoetst. Het blijft de keuze van de veehouder welke data worden verzameld en of deze worden gedeeld. Onze visie is om de veehouder zo goed mogelijk te ondersteunen met data-analyse en rapportages, met het oog om betere producten te ontwikkelen waar zij profijt van zullen hebben.”

“We vinden het fantastisch dat Lely aansluit bij JoinData. Daarmee onderstreept Lely het belang van verbetering van de boerenpositie op het terrein van data. Het doel van JoinData is om ‘de boer aan het roer’ te brengen van zijn data. Daarvoor hebben we een datasnelweg en machtigingenplatform ontwikkeld, waarbij de boer aangeeft welke data, met wie en voor welk doel gedeeld kan worden. JoinData sluit daarom naadloos aan op de datastrategie van Lely”, aldus Ton Loman, voorzitter van het bestuur van JoinData.

Wat betekent dit concreet voor de boer? Een goed voorbeeld van deze data uitwisseling is de Veemanager koppeling tussen CRV en Lely. Vandaag de dag gebruikt een groot aantal van onze gezamenlijke klanten deze koppeling al. Door deze service via het JoinData platform te laten lopen, zal de boer deze koppeling ook te zien krijgen in zijn ‘Mijn JoinData’ machtigingenscherm en hiermee inzicht krijgen in welke data wordt gedeeld. Ook is hiermee de service beter ingericht op toekomstige ontwikkelingen van de VeeManager koppeling zelf of aanverwante service producten.

Zodra de technische werkzaamheden zijn afgerond zal Lely worden toegevoegd aan het machtigingenplatform, waarbij de boer per service kan inzien welke data met wie wordt gedeeld. Tevens zal de boer in zijn Lely T4C management programma toegang krijgen tot deze informatie.

Top