Lely sluit bijzonder jaar af met recordverkoop Astronaut A5 melkrobot

2019 was voor Lely een bijzonder jaar. De Lely Astronaut A5 melkrobot, die in 2018 werd geïntroduceerd, leidde tot een recordverkoop. Uit de verkoop van andere Lely robotica in de 46 landen waarin wij actief zijn, blijkt dat de adoptie van robots in het melkveebedrijf wereldwijd verder doorzet.

9 maart 2020

Pers

Read more...

De prestaties van Lely bleven in 2019 ook voor de buitenwereld niet onopgemerkt. In april werd het bedrijf verkozen tot ‘Familiebedrijf van het Jaar’ en eind 2019 werd Lely officieel gecertificeerd als ‘Great Place to Work’. 2019 was ook het jaar waarin Alexander van der Lely aankondigde voorzitter te worden van de nieuw te vormen Raad van Commissarissen voor Lely. Zijn plaats als CEO werd op 1 januari jl. ingenomen door Andre van Troost, die afkomstig is uit de eigen Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen moet borgen dat Lely ook in de toekomst een gezond familiebedrijf blijft. Met een toenemende adoptie van robotica in de melkveehouderij wereldwijd, steeg de omzet van Lely met 46% naar 606 mln euro.

Met een groeiende installed base van melk-, voer- en stalrobots, nam daarmee ook de omzet in consumables en services sterk toe. Deze omzetstijging werd behaald in alle regio’s waar Lely actief is, en is het sterkst zichtbaar in de Europese markten waar robotica inmiddels de norm is. Voor 2020 continueert Lely haar R&D-investeringen op het gewenste niveau en blijft daarmee wereldwijd een toonaangevende speler in robotics en farm management.

Andre van Troost, CEO van Lely: “Het succes van onze Lely Astronaut A5, de ontwikkeling van de Lely Orbiter, de familiebedrijven Award en de certificering als ‘Great Place to Work’. Het zijn allemaal bewijzen van de dynamiek van ons bedrijf. De innovatiedrang zit tot in alle haarvaten van Lely en zal ook in 2020 verder bijdragen aan een winstgevende, aangename en duurzame toekomst voor onze klanten wereldwijd. Alexander van der Lely draagt een gezond bedrijf over, met een recordomzet in 2019 en enorm groeipotentieel. Een mooiere uitgangspositie kunnen wij ons als Raad van Bestuur niet wensen.”

Verwachte marktontwikkelingen 2020
In 2019 zijn de prijzen voor basiszuivelproducten wereldwijd gestegen. Voor 2020 wordt wereldwijd een bescheiden groei van de melkproductie verwacht. De verminderende economische groei, handelsoorlogen, Brexit en uiteraard de verspreiding van het Corona virus zullen daarnaast ook effect hebben op mondiale zuivelmarkten en melkprijzen.

Specifiek in Europa neemt het belang van duurzaamheid toe door enerzijds wet- en regelgeving vanuit de overheid en anderzijds door wensen vanuit de consument (bijvoorbeeld traceerbaarheid van hun voedsel, dierenwelzijn, behoud van biodiversiteit, etc.). Daarmee groeit de belangstelling vanuit de samenleving voor de melkveehouderij. Dit vraagt van melkveehouders een voortdurende en open dialoog met de omgeving en een bewust beheer van hun bedrijf waar het gaat om duurzaamheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid. Het groeiende succes van de Lely Orbiter en het daaraan gekoppelde ‘Mijn Melk’-platform helpt melkveehouders daarbij. Met deze ‘mini-melkfabriek op de boerderij kunnen boeren inspelen op veranderende wensen van consumenten en investeren in een duurzame toekomst voor hun bedrijf.

Toonaangevende visie op de toekomst 
Lely zal ook in 2020 wereldwijd een leidende rol spelen op het gebied van farm management en (verdere) automatisering van de activiteiten binnen de melkveehouderij. Tijdens de ‘Lely Future Farm Days’, een meerdaags evenement in 2020, presenteert Lely haar visie op een duurzaam en volledig geautomatiseerd melkveebedrijf van de toekomst. Ook zullen er enkele innovaties gepresenteerd worden.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sergio Ooijens, Head of Marketing & Communications bij Lely International NV: sooijens@lely.com; Tel. +31624243237.

Top