Lely versterkt visie op de toekomst met lancering van circulaire oplossingen

Maassluis, 6 oktober 2020 – Tijdens het digitale event de Lely Future Farm Days, lanceerde CEO van Lely André van Troost de visie op de boerderij van de toekomst. Twee jaar na de introductie van deze ‘Farm of the Future’ visie zijn er belangrijke resultaten geboekt en presenteert de leverancier van robotica en data management nieuwe circulaire innovaties om deze boerderij te realiseren.

6 oktober 2020

Pers

Page section

In de visie op de boerderij van de toekomst staat de koe centraal. Repetitieve taken worden geautomatiseerd en de melkveehouder kan zich focussen op de dingen die voor hem of haar echt belangrijk zijn. Een volledig gerobotiseerd bedrijf dat 24 uur per dag, 7 dagen per week draait. Een plek waar vrij koeverkeer het uitgangspunt is om het natuurlijke gedrag en het welzijn van de koe te waarborgen.

Circulaire innovaties als garantie voor de toekomst

Lely streeft naar een aangename, duurzame en winstgevende toekomst voor de melkveehouderij. Maar die toekomst staat onder steeds meer druk: “We leven in een wereld die razendsnel verandert en waar de bevolking blijft groeien”, zegt André van Troost, CEO van Lely. “Boeren hebben we hard nodig, want we verwachten dat de vraag naar voedsel met 70% toeneemt in 2050. Er is ook steeds meer aandacht voor de impact van het boerenbedrijf op het milieu en strengere regelgeving. Melkveehouders moeten hierdoor hun manier van werken aanpassen om hun toekomst te kunnen garanderen.”

Al deze elementen zijn onderdeel van de visie op de boerderij van de toekomst waarin circulariteit van het melkveebedrijf verder is uitgewerkt. Waar waardevolle voedingsstoffen te hergebruiken zijn, afval beperkt wordt en er zo min mogelijke uitstoot van schadelijke stoffen is. Een toekomst waar de bedrijfsvoering verder geoptimaliseerd is en onderhoud voorspelbaar is gemaakt door slimmer gebruik te maken van beschikbare data.

Kort na de introductie van de visie op de boerderij van de toekomst in 2018 bracht Lely al de Lely Orbiter op de markt. Een unieke melkprocessor die het mogelijk maakt melk lokaal op het bedrijf te verwerken en te bottelen.

Tijdens de Lely Future Farm Days dit jaar presenteerde Lely dan ook vol trots weer drie baanbrekende innovaties die verder invulling geven aan de ‘Farm of the Future’:

Lely Sphere: Stalsysteem met 70% minder ammoniak emissie

Lely presenteert een baanbrekend nieuw stalsysteem voor het separeren van mineralenstromen en verwaarden van emissies; Lely Sphere. Het systeem scheidt mest en urine bij de bron, zet stikstofemissies om en creëert drie waardevolle meststromen. Melkveehouders kunnen deze gescheiden meststoffen inzetten voor precisiebemesting. Zo worden mineralenkringlopen beter gesloten, stikstofemissies gereduceerd en ontstaat een gezonder stalklimaat. Uit officiële metingen op testbedrijven blijkt dat de totale ammoniakemissie uit de stal met 70 procent vermindert. Als emissiebeperkend systeem onderscheidt Lely Sphere zich daarnaast door het hergebruik van de stikstof als kunstmestvervanger.

Klik hier voor meer informatie.

Lely Exos: Doorbraak in benutting van grasland

Een innovatie die aansluit op het optimaal benutten van eigen grondstoffen is de Lely Exos; een elektrisch aangedreven voertuig dat autonoom gras maait, laadt en in de stal uitdoseert. Exos biedt dag en nacht frequent vers gras aan. Hiermee kunnen melkveehouders een groot deel van hun graslandproductie inzetten als vers voer. Daardoor benutten ze de voederwaarde van hun ruwvoer beter en kunnen ze meer melk produceren van eigen grasland. Bovendien zorgt het systeem voor een besparing op arbeid en voerkosten. Uit ervaringen op testbedrijven blijkt dat een melkveebedrijf tijdens het groeiseizoen, van vroeg in het voorjaar tot laat in het najaar, de helft van de ruwvoerbehoefte kan invullen met vers gras. Het voordeel kan oplopen tot meer dan 2 cent per liter melk.

Klik hier voor meer informatie.

Lely Horizon: Juiste inzichten om efficiënter te werken

Tenslotte heeft Lely een nieuw beslissingsondersteunend platform; Lely Horizon. Horizon is een applicatie dat gegevens analyseert, inzichten geeft en proactief advies biedt om het leven van de veehouder gemakkelijker, de veestapel gezonder en de boerderij winstgevender te maken. Horizon zal het huidige T4C managementsysteem vervangen. Het verbindt de data van de robots van Lely met beschikbare relevante data van leveranciers op de boerderij. Gegevens worden verwerkt tot bruikbare informatie die op elk apparaat en op elk moment beschikbaar is. Horizon geeft boeren de tools om efficiënter te werken en geeft ze meer controle om hun eigen doelen te bereiken.

Klik hier voor meer informatie.

Top