70% reductie van stikstofuitstoot in de stal. Dit kan met de Lely Sphere.

Als farming innovators hebben we een indrukwekkende staat van dienst als het gaat om innoveren. Door techniek en boerenslimheid te combineren. Zoals we dat al bijna 75 jaar doen. 

Reductie van de stikstofuitstoot staat hoog op de politieke agenda. We horen steeds vaker dat de oplossing zou liggen in het reduceren van een flink deel van de melkveehouder door het sluiten van het boerenbedrijf. De afgelopen decennia hebben boeren enorme stappen gezet in het verduurzamen van het melkveebedrijf.

Door de inzet van nieuwe innovaties gaan we nog verder om een duurzame toekomst voor hen te creëren. Met de Lely Sphere bieden we een technische oplossing om de stikstofuitstoot vergaand te verminderen. Reduceren door te innoveren. Op één van onze proefboerderijen laten we zien hoe dit werkt.

We gaan graag het gesprek met u aan over de mogelijkheden en uitdagingen in de melkveehouderij. U bent van harte welkom.

Vraag een demo op de boerderij aan

We gaan inventariseren wanneer we een demo kunnen inplannen. Wilt u graag deelnemen? Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Error loading the form

An error occured loading the form. This can be caused by content blocking features of your browser or network.

Lely Sphere

Lely Sphere is een circulair mestverwaardingssysteem voor het scheiden en hergebruiken van mineralenstromen op melkveebedrijven. Een kleine aanpassing aan de roostervloer zorgt voor scheiding van mest en urine. Brongerichte scheiding leidt tot minder ammoniak in de stal.

Mineralenstromen scheiden

Door urine, mest en ammoniakemissie apart te verwerken hebt u meer controle over de mineralenstromen en kunt u bodem en gewassen veel meer naar behoefte bemesten.

Emissies afvangen en omzetten

Enzymen in de mest zetten ureum in de urine om in ammoniak. Deze verdampt binnen een paar uur. Alle ammoniakemissies die u afvangt en omzet in circulaire stikstofkunstmest hoeft u niet te compenseren met aangekochte meststoffen.

Gezonder stalklimaat

In en onder de stal zijn nauwelijks mestgassen, waardoor de lucht frisser en gezonder is. De natuurlijke ventilatie en uitgang naar de weide blijven behouden. Mestrobots houden de vloer schoon, waardoor hygiënegerelateerde problemen worden tegengegaan.

Pers

Voor alle vragen over ons bedrijf, onze producten en diensten

Pers en andere media kunnen contact opnemen met: 

Esther Lelij
International Marketing & Communications 
T: +31 6 8253 6989
elelij@lely.com 

Waarom Lely?

Wereldwijd maken veehouders keuzes in de manier waarop zij hun bedrijf inrichten en runnen. Elke dag helpen wij hen die keuzes te maken die passen bij henzelf en hun bedrijf. Dat doen we met advies en innovatieve oplossingen die bijdragen aan een efficiënte bedrijfsvoering. Voor duurzame melk- en vleesproductie. Vandaag en morgen.

Top