Uitgangssituatie en feiten

 • Aan deze vergelijking hebben 15 Nederlandse melkveebedrijven deelgenomen.
 • De Vector voersystemen zijn opgestart op een verschillende tijdstippen tussen oktober 2015 en juli 2019.
 • Al deze bedrijven zijn opgestart met de Vector in bestaande stallen.
 • De MPR-resultaten van 18 maanden voor de opstart zijn vergeleken met de MPR-resultaten van 18 maanden na de opstart.
 • Er is geen onderzoek gedaan voor andere factoren die de resultaten kunnen beïnvloeden.
 • Onderstaande resultaten zijn indicatief. De steekproef is te klein om deze, met een hoge betrouwbaarheid, te generaliseren naar alle melkveebedrijven met een Vector systeem.
 • Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Lely Nederland.

Melkproductie

alt text
De gemiddelde melkproductie per koe op de dag van de melkcontroles.

In de 18 maanden voor de installatie van het Vector voersysteem realiseerde de 15 bedrijven een gemiddelde groei van 0,016 kg (+0,05%) melk per koe per maand.

Na de start van het Vector voersysteem steeg de melkproductie geleidelijk met gemiddeld 0,167 kg (+0,59%) per koe per maand. Na 18 maanden is de gemiddelde melkproductie met 3 kg per koe per dag gestegen. Dat is een stijging van 10 procent.

Vetproductie

Het vetprercentage op de dag van de melkcontroles.

Het vetgehalte was redelijk constant in de 18 maanden voor de installatie van het Vector systeem.

18 maanden na de start van het Vector voersysteem is het melkvet gemiddeld met 13 gram per koe per dag toegenomen. Dit is een stijging van gemiddeld 1 procent.

Eiwitproductie

Het eiwitpercentage op de dag van de melkcontroles.

In de 18 maanden voor de installatie van het Vector voersysteem nam het gemiddelde eiwitpercentage van de 15 onderzochte bedrijven een heel klein beetje af.

In de 18 maanden na de installatie van het Vector systeem is er een lichte toename van het eiwitpercentage in de melk. Gecombineerd met de verhoogde melkproductie betekent dit een toename van de totale eiwitproductie. Aan het einde van de onderzochte periode produceerden de koeien gemiddeld 12,25 gram meer melkeiwit per dag. Dit is een stijging van 1,2 procent.

Meetmelk

De meetmelk op de dag van de melkcontroles.

Met de toename van de productie van melk, vet en eiwit neemt ook de meetmelk toe. In de periode vóór de start van het Vector voersysteem was al een lichte opwaartse trend te zien.

Na de start van het Vector voersysteem neemt deze groei toe. Aan het einde van de onderzochte periode produceren de koeien gemiddeld 3,25 kg meer meetmelk per dag.

Marge per koe per dag

De meetmelk op de dag van de melkcontroles.

Deze grafiek toont de berekende marge per koe per lactatie. Voor de start van het Vector systeem is een dalende trend zichtbaar.

Na de start van de Vector neemt de gemiddelde marge per lactatie toe. Een plausibele reden is de verhoogde melkproductie en stijging van de gehalten van de melk, na de opstart van het Vector voersysteem.

Conclusie

De 15 onderzochte bedrijven met een Lely Vector voersysteem waren in staat om hun gemiddelde melk productie resultaten binnen 18 maanden te verbeteren:

 • Hogere melkproductie.
 • Hoger vertpercentage
 • Hoger eiwitpercentage.
 • Hogere meetmelk opbrengst.
 • Hogere marge per koe per lactatie.

Benieuwd wat het Vector voersysteem voor jouw bedrijf op kan leveren? Neem dan contact met ons op of vul onderstaand formulier in.

Top