Introduction

Chcesz rozwijać swoje gospodarstwo, ale zastanawiasz się, w jaki sposób zarządzać większym stadem z ograniczoną liczbą osób? Pracuj mądrzej, nie ciężej. Chcesz wprowadzić ulepszenia w gospodarstwie i oszczędzić czas tam, gdzie to możliwe, by spędzać go z rodziną i przyjaciółmi.

Zorganizuj działania w Twoim gospodarstwie pod kątem: spójnej jakości, bardziej wydajnego wykorzystania pracy, mniejszego nakładu pracy fizycznej, lepszej równowagi między pracą a życiem prywatnym.

Which steps are you going to take?

Zautomatyzuj proste, powtarzalne czynności

Zrobotyzowane rozwiązania Lely

Roboty mogą wykonywać powtarzalne czynności, dzięki czemu możesz skoncentrować się na poprawie innych aspektów Twojego gospodarstwa. Oszczędzanie pracy i zapewnianie spójności. Krowy to lubią!

Od stada do krowy poprzez zaledwie trzy kliknięcia

Narzędzia do zarządzania gospodarstwem T4C/InHerd

Potrzebujesz informacji, by zorganizować swoje gospodarstwo. Dzięki Lely T4C potrzebujesz zaledwie trzech kliknięć, by przejść od stada do pojedynczej krowy i zadecydować, czy wymaga ona podjęcia działań.

Najbardziej wydajne dla człowieka i zwierzęcia

Lely Dairy XL obora

Zapewnia krowom przestrzeń i tworzy inteligentny przepływ pracy. Jest bazą każdego zautomatyzowanego przedsiębiorstwa, które przyjęło system Dairy XL.

25 lat automatyzacji w produkcji mleka

Era automatyzacji w produkcji mleka rozpoczęła się tak naprawdę od wprowadzenia przez Lely zrobotyzowanego systemu doju. Styl życia zmienia się, dobrostan zwierząt się poprawił, a efektywność hodowli wzrosła. 25 lat automatyzacji w przemyśle mleczarskim oznacza także, że dorosło już nowe pokolenie, które w pełni może korzystać z nowej technologii.

Top