Introduction

Uważasz, że konsumenci to nie tylko klienci, ale także osoby, których zdanie się liczy. Chcesz ich zrozumieć i odpowiedzieć na ich potrzeby poprzez dostarczanie bezpiecznego i zdrowego pożywienia pozyskanego w drodze zrównoważonej produkcji lub przy zachowaniu podwyższonych standardów dobrostanu zwierząt.

Pokaż swoim odbiorcom, że dbasz o: dobrostan zwierząt, wysoką jakość surowca, otoczenie gospodarstwa, globalną odpowiedzialność, przestrzeganie przepisów.

Which steps are you going to take?

Szczęśliwe krowy, szczęśliwi ludzie

Wolność dla krów

Zdrowie i dobrostan krów stają się coraz ważniejsze dla konsumentów mleka lub mięsa. Automatyzacja pozwala krowom na naturalne zachowanie i przyjęcie odpowiedniego rytmu życia. W wyniku tego krowy stają się zdrowsze i bardziej spokojne.

Kilka słów o przejrzystości i zaufaniu

Informacje o zarządzaniu

Konsumenci chcą ufać tym, od których kupują żywność. Bazy danych, uzupełniane przez czujniki i narzędzia do zarządzania, pozwalają producentom wykazywać jakość i przejrzystość działań.

Najbardziej naturalna metoda doju

Lely Astronaut

Automatyczny dój jest korzystny dla krów. Krowy znajdują przyjemność w stałym i częstszym dojeniu, które jest dla nich także zdrowsze.

25 lat automatyzacji w produkcji mleka

Era automatyzacji w produkcji mleka rozpoczęła się tak naprawdę od wprowadzenia przez Lely zrobotyzowanego systemu doju. Styl życia zmienia się, dobrostan zwierząt się poprawił, a efektywność hodowli wzrosła. 25 lat automatyzacji w przemyśle mleczarskim oznacza także, że dorosło już nowe pokolenie, które w pełni może korzystać z nowej technologii.

Top