Introduction

Żywisz swoje krowy i doisz je, ale zauważasz też większy przychód we wszystkich procesach gospodarstwa. Mięso, pasza, nawóz i energia – wszystkie te elementy mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności i zysku gospodarstwa.

Doceniaj wszystkie elementy Twojego gospodarstwa: produkcja mleka i mięsa, efektywność żywienia, przetwarzanie odchodów zwierzęcych, produkcja energi, przetwórstwo mleka i marketing, inne rozwiązania.

Which steps are you going to take?

Wydajne wykorzystanie pasz

Łatwe żywienie

W końcu znasz wpływ podanych dawek paszy czasie rzeczywistym. Dane zbierane przez Lely Vector i Lely Astronaut są prezentowane jako kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) w systemie zarządzania gospodarstwem Lely T4C.

Czy gnojowica może mieć wartość?

Lely Discovery

Gnojowica jest cennym elementem. Szybkie zarządzanie gnojowicą i przekazywanie go do procesora może przynieść sporą wartość.

Inne rozwiązania

Automatyzacja oszczędzająca pracę

Oszczędność czasu i elastyczność stwarzają możliwość zarabiania pieniędzy w inny sposób, ponieważ powtarzalne zadania są wykonywane automatycznie, dzięki czemu możesz pracować mądrzej.

25 lat automatyzacji w produkcji mleka

Era automatyzacji w produkcji mleka rozpoczęła się tak naprawdę od wprowadzenia przez Lely zrobotyzowanego systemu doju. Styl życia zmienia się, dobrostan zwierząt się poprawił, a efektywność hodowli wzrosła. 25 lat automatyzacji w przemyśle mleczarskim oznacza także, że dorosło już nowe pokolenie, które w pełni może korzystać z nowej technologii.

Top