Zwiększ wydajność i efektywność swojej strategii żywienia, zadając paszę częściej. Częstsze zadawanie paszy zachęca krowy do częstego jej pobierania w dzień i w nocy, a zatem zwiększa pobór paszy. Ma to pozytywny wpływ na zdrowie zwierząt, ich płodność oraz wydajność, jak również na wyniki finansowe gospodarstwa.

Świeża pasza

Pobieranie dużej ilości szybko fermentującej paszy powoduje skrajny spadek poziomu pH, co może prowadzić do subklinicznej kwasicy żwacza, która może uszkadzać jego ściany. W takim wypadku, pasza zbyt szybko przechodzi przez żwacz, a bakterie fermentujące surowe włókno stają się nieefektywne przy niskim poziomie pH. Powoduje to gorsze przetwarzanie paszy.

Krów powinny pobierać paszę od 10 do 14 razy w ciągu doby w celu uzyskania dobrego i stabilnego poziomy pH, a tym samym bardziej efektywnego jej wykorzystania. . Zwiększenie częstotliwości zadawania i podgarniania paszy zachęca krowy do wielokrotnego podchodzenia do stołu paszowego i ponownego napełniania żwacza.

Mniejsze porcje ograniczają możliwość wybierania paszy przez krowy, co również pozytywnie wpływa na stabilność pH żwacza. Ponadto krowy chętniej i częściej spożywają świeżą i smakowitą paszę znajdującą się na stole paszowym.

Bądź na bieżąco

Nasze rozwiązania w zakresie inteligentnego żywienia

Lely Vector

Automatyczny system żywienia już czeka na Ciebie

Zwiększ efektywność i opłacalność strategii żywienia, zadając częściej paszę swoim krowom. To się naprawdę opłaca. Częstsze zadawanie paszy stymuluje jej pobieranie zarówno w ciągu dnia jak i nocy, co oznacza, że krowy pobierają więcej paszy. Ma to pozytywny wpływ na zdrowie zwierząt, reprodukcje i wydajność produkcji, a także finanse gospodarstwa.

Lely Cosmix

System zadawania paszy treściwej dla krów, które zasługują na więcej

Większa ilość uzyskanego mleka, poprawa stanu żwacza i efektywne żywienie: Lely Cosmix zapewnia wszystkie te korzyści. Każda krowa otrzymuje odpowiednio dobraną porcję paszy treściwej. System zarządzania Lely T4C dostarcza informacji na temat poboru paszy treściwej i pomaga poprawić stan zdrowia zwierząt.

Lely Juno

Zwiększanie pobierania paszy nigdy nie było takie proste

Lely Juno przejmuje zadanie podgarniania paszy 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Dzięki regularnemu podgarnianiu krowy zawsze mają dostęp do paszy. Każda, nawet stojąca niżej w hierarchii stada krowa może pobierać paszę niezbędną do utrzymania optymalnego stanu żwacza i rozwoju.

Lely Calm

Optymalny wzrost i rozwój cieląt

Skróć okres odpajania cieląt i pomóż im stać się silnymi, zdrowymi i wydajnymi krowami, stosując automat Lely Calm. Automat do odpajania dostarcza mleko w odpowiedniej temperaturze i zapewnia wgląd w dane na temat poboru mleka przez każde cielę.

Dlaczego Lely?

Rolnicy z całego świata muszą podejmować decyzje związane z organizacją i prowadzeniem swoich gospodarstw. Codziennie pomagamy im dokonywać jak najtrafniejszych wyborów, zapewniając porady i innowacyjne rozwiązania pozwalające na skuteczne zarządzanie gospodarstwem. Wszystko dla zrównoważonej produkcji mleka i mięsa oraz wytwarzania energii. Teraz i w przyszłości.

Top