Jakość, na której można polegać

w nowym wydaniu

Materiały eksploatacyjne i części zamienne Lely mają teraz nowy wygląd. Nowy projekt opakowań opiera się na jasnej komunikacji informacji o produkcie. Podkreśla też bezpieczną pracę ze środkami chemicznymi dzięki aktualizacji oznaczeń kolorystycznych.

Nowe opakowanie

.

Bezpieczne przechowywanie

Bezpieczne miejsce przechowywania to miejsce, w którym jest to dozwolone i możliwe.

Należy znaleźć oddzielone i zacienione miejsce z drogami ewakuacyjnymi, stałą temperaturą i wentylacją. Ważne jest wyraźne i widoczne oznaczenie oraz stałe miejsce przechowywania produktu. Dzięki temu każdy będzie miał dostęp do informacji. Należy korzystać z palet wychwytowych i szafek chemicznych dla tych produktów oraz dodać karty środków chemicznych Lely zawierające instrukcje bezpieczeństwa. Dodatkowo należy upewnić się, że dostępne są wszystkie środki ochronne, jak np. płyn do przemywania oczu, środki ochrony osobistej, apteczka pierwszej pomocy, środki przeciwpożarowe i karty charakterystyki. Należy przestrzegać krajowych przepisów o wytycznych dotyczących przechowywania środków chemicznych.

AF19003-Safe storage of goods_GOED.png

Bezpieczne korzystanie

Podczas pracy ze środkami chemicznymi należy chronić siebie i środowisko.

Konieczne jest stosowanie środków ochrony osobistej, jak np. rękawice i okulary ochronne lub maski. Należy pracować spokojnie w zorganizowanym środowisku roboczym. Osoby korzystające z tych produktów powinny wiedzieć co robią, znać produkty oraz zapoznać się z zasadami bezpiecznego ich stosowania. Należy zapoznać się z kartą charakterystyki, aby zachować zgodność z krajowymi przepisami BHP dotyczącymi miejsc pracy.

Lely_Productshoot-172.jpg

Kody kolorów

Aby ułatwić odróżnianie i identyfikację, materiały eksploatacyjne Lely posiadają oznaczenia kolorystyczne. To zawsze połączenie nakrętki, kanistra i opakowania. Należy zawsze sprawdzać połączenie tych elementów, aby upewnić się, że stosowany jest właściwy produkt. Te kody kolorów zostały też zastosowane w jednostce centralnej Astronaut. Należy łączyć czerwony z czerwonym, niebieski z niebieskim i zielony z zielonym. Produkty nieprzeznaczone do stosowania w robocie udojowym, jak np. środki do czyszczenia zbiornika, zawsze posiadają oznaczenia w dwóch odcieniach. Należy pamiętać, że to sposób stosowania produktów Lely różni się od sposobu stosowania innych produktów. Oznaczenia kolorystyczne nie zwalniają z obowiązku sprawdzenia etykiety przed użyciem.

CapturePL.JPG

Dodatkowo

Przydatne wskazówki

1. Nie mieszać produktów
2. Zawsze przechowywać i stosować produkty w oryginalnych opakowaniach
3. Zawsze sprawdzać połączenie kodów kolorów, nazwy produktu i opakowania
4. Należy zawsze przestrzegać lokalnych przepisów i zasad.
5. Należy zawsze zamykać produkt podczas przenoszenia go
6. Należy przekazać pracownikom informacje na temat bezpiecznego stosowania produktów
7. Należy upewnić się, że wszystkie środki ochronne są dostępne.
8. Zamknięta przestrzeń uniemożliwia dostęp osobom nieupoważnionym. Dotyczy to dzieci, zwierząt i osób trzecich.
9. Należy w wyraźny sposób przekazać wytyczne wszystkim osobom mającym kontakt ze środkami chemicznymi. Wiedza jest bardzo istotna.

Zawsze może dojść do wypadku, nie należy podejmować żadnego ryzyka.

Lely Quaress Barrier
#Testimonial from Bert Mensink

Dlaczego nasze rozwiązania?

Elastyczność i dobre samopoczucie hodowcy i krów oraz produkcja wysokiej jakości mleka. To właśnie gwarantuje nasza koncepcja organizacji pracy obory. Od doju po żywienie oraz od pielęgnacji po oświetlenie obory.

Top