Oświadczenie o prywatności

Firma Lely International N.V., z siedzibą pod adresem Cornelis van der Lelylaan 1 3147 PB Maassluis, odpowiada za przetwarzanie danych osobowych w sposób opisany w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Dane kontaktowe:
Cornelis van der Lelylaan 1
3147PB Maassluis, Holandia
Tel.: +31 (0)88 122 82 21
E-mail: privacy@lely.com
Internet: www.lely.com

Firma Lely International N.V. (dalej: „Lely” lub „my”) uważa, że monitorowanie prywatności jest bardzo ważne. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zawiera następujące informacje:

 • przedmiot i zakres niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności,
 • typ i sposób przetwarzania danych osobowych,
 • cele przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • przetwarzane przez nas szczególne i/lub wrażliwe dane osobowe,
 • okresy przechowywania danych,
 • podmioty, którym udostępniamy Państwa dane osobowe,
 • wykorzystywane przez nas pliki cookie i podobne technologie,
 • dostęp do danych oraz modyfikowanie i usuwanie ich,
 • sposoby kontaktu z nami.

Przedmiot i zakres niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności
Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy wszystkich przetwarzanych przez nas danych osobowych pozyskanych od wszystkich osób, które korzystają lub korzystały z naszych stron internetowych, m.in. naszych odwiedzających, klientów i partnerów biznesowych.

Przetwarzane przez nas dane osobowe
Dane osobowe to wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub identyfikowalnej osoby fizycznej. Lely International N.V. przetwarza takie dane osobowe z powodu korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej i oferowanych na niej usług i/lub dostarczenia nam danych przez Państwa. Poniżej wymienione są dane osobowe, które przetwarzamy:

 • dane podstawowe (imię i nazwisko, data urodzenia, płeć, drugie imię i/lub identyfikator klienta),
 • dane kontaktowe (adres e-mail, adres fizyczny i numer telefonu),
 • numer konta bankowego/żyrowego, jeśli złożyli Państwo u nas zamówienie,
 • inne dane osobowe przekazane aktywnie np. podczas tworzenia profilu na niniejszej stronie internetowej,
 • informacje dotyczące Państwa aktywności na naszej stronie internetowej,
 • Państwa CV i list motywacyjny, jeśli aplikowali Państwo o pracę u nas.

Cel przetwarzania danych
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • przygotowanie i realizacja umowy zawartej przez Państwa z nami,
 • dostawa zamówionych produktów i usług,
 • dostarczenie żądanych przez Państwa informacji,
 • obsługa wszelkich zwrotów, napraw, reklamacji i propozycji,
 • przesyłanie Państwu informacji na temat obniżek i/lub promocji, o ile wyrazili Państwo na to zgodę (jeśli nie chcą już Państwo otrzymywać takich informacji, mogą Państwo w dowolnym momencie anulować subskrypcję),
 • promocja produktów, usług i wydarzeń Lely, partnerów Lely i innych podmiotów, z którymi współpracujemy (jeśli nie chcą już Państwo otrzymywać takich informacji, mogą Państwo w dowolnym momencie anulować subskrypcję),
 • wyniki wstępnej oceny zgodności Państwa kwalifikacji z naszą ofertą pracy,
 • analizowanie przez Lely sposobu, w jaki korzystają Państwo ze strony internetowej oraz rejestrowanie wszelkich preferencji pozwalających ulepszyć stronę internetową i dostosować ofertę produktów, usług i promocji do Państwa zainteresowań.

Przetwarzane przez nas szczególne i/lub wrażliwe dane osobowe
Nie przetwarzamy szczególnych i/lub wrażliwych danych osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych
Lely nie przechowuje Państwa danych osobowych dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów wymienionych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności albo wymagane na mocy prawa lub przepisów.

Podmioty, którym udostępniamy Państwa dane osobowe
Lely przekaże Państwa dane podmiotom zewnętrznym wyłącznie jeśli jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej przez nas z Państwem lub, w odpowiednich przypadkach, w celu wywiązania się z obowiązków prawnych.                                                                                  

Wykorzystywane przez nas pliki cookie i podobne technologie
Lely wykorzystuje funkcjonalne, analityczne i śledzące pliki cookie. Więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie znajduje się w naszym oświadczeniu na temat plików cookie.

Sposób ochrony danych osobowych
Lely przykłada wielką wagę do ochrony Państwa danych osobowych i stosuje odpowiednie środki zapobiegające niewłaściwemu wykorzystaniu, utracie, dostępowi niepowołanych osób, niepożądanemu ujawnieniu i bezprawnej modyfikacji Państwa danych.

Przeglądanie, modyfikacja i usuwanie danych
Mają Państwo prawo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych oraz poprawiać i usuwać je. Ponadto mogą Państwo wycofać wszelkie zgody na przetwarzanie danych lub sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Lely. Wniosek o uzyskanie dostępu, modyfikację lub usunięcie Państwa danych osobowych albo o usunięcie zgody lub sprzeciwienie się przetwarzaniu Państwa danych osobowych mogą Państwo przesłać na adres privacy@lely.com. Na Państwa wniosek odpowiemy w najkrótszym możliwym terminie nieprzekraczającym czterech tygodni. Ponadto Lely informuje, ze mogą Państwo przesłać zażalenie do krajowego organu nadzorczego, którym jest Holenderska Agencja Ochrony Danych. W tym celu można skorzystać z następującego łącza: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en

Jeśli w Państwa odczuciu Państwa dane są zagrożone lub podejrzewają Państwo ich nadużycie, prosimy skontaktować się z nami pocztą elektroniczną: privacy@lely.com.

Top