Czysta i dobrze rozdrobniona pasza pozwala zagwarantować wydajność i dobry stan zdrowia krów. Im krócej pasza pozostaje na polu, tym więcej zachowanych jest w niej składników odżywczych. Dlatego podczas projektowania naszych przyczep samozbierających największe znaczenie ma pojemność i optymalny sposób obróbki materiału.

Część oferowanych przez nas modeli posiada uniwersalną i zapewniającą większą wygodę ścianę przednią.

Projekt gwarantujący wygodę

Ruchoma ściana przednia jest wyposażona w układ hydrauliczny odchylający ją o około 80 stopni. Takie rozwiązanie ma wiele zalet, np. zwiększenie pojemności, automatyczny system ładowania i zgniatania oraz układ gwarantujący bezpieczny rozładunek czystego materiału.

Większa pojemność

Przyczepa samozbierająca jest jednocześnie kompaktowa i bardzo pojemna. Odchylenie ściany przedniej o około 65 stopni pozwala zwiększyć pojemność skrzyni ładunkowej o co najmniej 5m³. To pozwala optymalnie wykorzystać przestrzeń nad urządzeniem podającym materiał.

Dodatkową zaletą większej pojemności jest lepsza stabilność. Bardziej równomierny rozkład masy paszy sprawia, że nacisk na dyszel jest lepiej zrównoważony – również przy większych obciążeniach. To wpływa korzystnie na bezpieczeństwo podczas transportu.

Content

Automatyczne ładowanie i zgniatanie

Po uruchomieniu automatycznego systemu ładowania wielofunkcyjna ściana przednia zostaje automatycznie ustawiona w położeniu pionowym (pozycja ładowania). Stopień zgniatania materiału można ustawić dowolnie (w zakresie od 0 do 100) na wyświetlaczu w zależności od struktury materiału.

Czujniki umieszczone na siłownikach hydraulicznych ściany przedniej dokonują pomiaru ciśnienia i automatycznie uruchamiają łańcuch podłogowy. Czujnik w klapie tylnej wysyła sygnał zapełnienia przyczepy, który jest wyświetlany na wyświetlaczu i powoduje automatyczne zatrzymanie łańcucha podłogowego.

Po zapełnieniu przyczepy ściana przednia jest przechylana do przodu i ustawiana w dwóch etapach w położeniu transportowym, co zwiększa pojemność.

Optymalny i bezpieczny rozładunek

Uniwersalna ściana przednia zapewnia korzyści także podczas rozładunku materiału. Ściana automatycznie przechyla się do tyłu aż do osiągnięcia odpowiedniego kąta. Następnie pasza jest delikatnie popychana nad zasilanym hydraulicznie łańcuchem podłogowym. Dzięki temu rozładunek przebiega płynnie, a przyczepa zostaje całkowicie opróżniona.

Ruchoma ściana przednia umożliwia czysty i bezpieczny rozładunek. Łańcuchy podłogowe i ściana przednia są automatycznie włączane jednocześnie podczas rozładunku. W ten sposób materiał jest przesuwany delikatnie, a tym samym bezpiecznie. Ściana przednia popycha materiał do tyłu, dzięki czemu nacisk na łańcuchy podłogowe jest zmniejszony.

Ładowanie

Jedna osoba może podczas jednego przejazdu przeprowadzać jednoczesne rozdrabnianie i transport dużej ilości zielonek. Wszystko z zachowaniem wartości odżywczych paszy i bez uszkadzania zbiorów. Oferujemy przyczepy samozbierające w różnych konfiguracjach, zapewniające w pierwszej kolejności delikatną obróbkę materiału.

Top

Strona internetowa Lely wykorzystuje pliki cookie. Więcej informacji: na strony. Zamknij