UMOWA DOTYCZĄCA WNIOSKU O PORADĘ I PLAN SPOŁECZNY POZWALA FIRMIE LELY SKUPIĆ SIĘ W PEŁNI NA ROBOTYCE

Maassluis, 9 czerwca 2017 – Wspólna Rada Zakładowa firmy Lely zatwierdziła bezstronnie ogłoszony w marcu plan sprzedaży biznesu paszowego Lely oraz przewidywane zmiany organizacyjne. Ponadto firma i związki zawodowe osiągnęły porozumienie w sprawie planu społecznego. Oznacza to, że planowana sprzedaż wszystkich obszarów związanych ze zbiorem pasz – produkcji maszyn do zbioru pasz – firmie AGCO może nastąpić 1 października 2017 roku. Po tym terminie firma Lely będzie nadal wzmacniać swoją wiodącą pozycję innowatora na rynku mleczarskim.

11 lipca 2017

Prasa

Dzięki unikalnej wiedzy dotyczącej automatyzacji obory firma Lely skoncentruje się w pełni na rozwoju robotyki, m.in. robotów udojowych, wykorzystaniu danych i innych innowacji w celu poprawy efektywności, zrównoważonego rozwoju i dobrostanu zwierząt w gospodarstwach produkujących mleko.

Zmiany organizacyjne

Produkcja maszyn do zbioru pasz w Maassluis zostanie zakończona 31 marca 2018 roku. Zakłady produkcyjne w Wolfenbüttel i Waldstetten w Niemczech staną się częścią firmy AGCO.

Dalszych informacji może udzielić Państwu Sergio Ooijens, Marketing & Communications, Lely International: sooijens@lely.com, + 31 (0)6 24243237.

Więcej informacji:

Top

Strona internetowa Lely wykorzystuje pliki cookie. Więcej informacji: na strony. Zamknij