Lely obchodzi 25. rocznicę wprowadzenia zrobotyzowanego systemu doju, organizując akcję jubileuszową

18 sierpnia, dokładnie 25 lat temu, po raz pierwszy popłynęło do zbiornika mleko z robota Lely Astronaut. Był to ważny krok w dziedzinie automatyzacji gospodarstw produkujących mleko na całym świecie. Oznacza to, że całe pokolenie hodowców bydła mlecznego wychowało się właśnie na wspomnianym rozwiązaniu. Zgodnie z przesłaniem „Świętuje kolejne pokolenie” Lely pragnie uczcić ten przełomowy moment, wprowadzając specjalną promocję jubileuszową.

19 września 2017

Prasa

xx

„Świętuje kolejne pokolenie”
Każde pokolenie stoi przed innymi wyzwaniami i stara się im sprostać, korzystając z tradycji i zdobytego doświadczenia. Dotyczy to również hodowców bydła mlecznego, którzy w ostatnich latach rozwinęli się, zyskując rangę nowoczesnych menadżerów zarządzających gospodarstwem – poszukujących równowagi pomiędzy tym, co warto zachować, a tym, co trzeba unowocześnić. To wyzwania, jakim muszą stawić czoła kolejne pokolenia i jakie – w drodze innowacji – podejmuje również Lely.

Pod hasłem „Świętuje kolejne pokolenie” firma rozpoczyna dialog dotyczący przyszłości, zapraszając do niego różne pokolenia hodowców bydła mlecznego. Dnia 14 września w Holandii odbyło się spotkanie inaugurujące z udziałem dwóch hodowców, którzy 25 lat temu rozpoczęli pracę z pierwszym robotem udojowym, oraz ich dzieci. Podczas specjalnego wydarzenia hodowcy bydła mlecznego z wielu pokoleń – synowie i córki oraz ojcowie i matki – rozmawiali z przedstawicielami firmy Lely oraz ze sobą nawzajem o przyszłości branży oraz o tym, co przyniesie ona kolejnym pokoleniom. W przyszłości Lely będzie podejmować ten temat na różne sposoby, omawiając perspektywy dla gospodarstw produkujących mleko również z Państwem.

Nowy robot udojowy dla pierwszych klientów
Podczas trwania wydarzenia firma Lely dostarczła aktualną, czwartą już odsłonę robota udojowego – Astronaut A4 – rodzinie van den Bergów, która 25 lat temu zaczęła użytkować jego pierwotną wersję. Właściciel robota, Ad van den Berg, relacjonuje: „Używamy robota udojowego Lely od samego początku. Pozwolił on zarówno nam, jak i naszemu gospodarstwu osiągnąć nowy poziom wydajności, a także zaoszczędzić czas, który możemy poświęcić rzeczom naprawdę wymagającym naszej uwagi. Najnowsza wersja robota udojowego napawa nas dumą i nie mamy wątpliwości, że pomoże on kolejnemu pokoleniu hodowców w naszym gospodarstwie prowadzić sprawnie funkcjonujący biznes”.

Promocja jubileuszowa
Lely wspiera hodowców bydła mlecznego w dokonywaniu wyborów zarówno dla nich samych, jak i prowadzonych przez nich gospodarstw. Dokonując zakupu robota Lely Astronaut wraz z wyposażeniem opcjonalnym, hodowca dodatkowo czerpie korzyści z 25-letniego doświadczenia w dziedzinie wydajnej produkcji mleka wykorzystującej wolny ruch krów.

W ramach obchodów 25. rocznicy wprowadzenia zrobotyzowanego systemu doju przy zakupie nowego robota udojowego Astronaut do 31 grudnia 2017 roku nasi klienci otrzymają zniżkę na wybrane przez siebie wyposażenie opcjonalne. W ten sposób Lely oferuje hodowcom bydła mlecznego wsparcie na przyszłość – dla nich samych i dla kolejnych pokoleń.

Top