Lely prezentuje unikalny koncept automatycznego żywienia świeżą trawą

Maassluis, 6 października 2020 roku – Lely wprowadza pierwszy koncept w pełni automatycznego zbierania i zadawania świeżej trawy: Lely Exos. Dzięki temu systemowi hodowcy bydła mlecznego mogą wykorzystywać dużą część swoich pastwisk do produkcji świeżej paszy. W wyniku tego lepiej wykorzystują odżywcze właściwości paszy objętościowej i mogą wyprodukować więcej mleka z tych samych pastwisk. To rozwiązanie w pełni wpasowuje się w koncepcje dążenia do osiągnięcia obiegu zamkniętego w gospodarstwie produkującym mleko. Dodatkowo system pozwala zmniejszyć ilość pracy i ograniczyć koszty paszy.

6 października 2020

Prasa

Page section

„Dobra pasza objętościowa zawsze była ważna dla zdrowia krów i ich wydajności. Exos to przełom w wykorzystywaniu pełnego potencjału pastwisk. Hodowca bydła mlecznego może teraz optymalnie wykorzystywać swoje zasoby. Wartość odżywcza trawy jest od 10 do 20% wyższa niż kiszonki, ponieważ nie dochodzi do strat podczas zbierania, zakiszania i zadawania” – stwierdza Korstiaan Blokland, dyrektor ds. innowacji w Lely.

„Ten wyjątkowy system opiera się na pojeździe elektrycznym, który automatycznie ścina, ładuje i zadaje trawę w oborze. Exos dostarcza świeżą trawę z dużą częstotliwością, 24 godziny na dobę. To pozwala uzyskać lepszą smakowitość i pobór świeżej trawy. Ręczne zadawanie świeżej trawy w oborze opiera się na tej samej zasadzie, ale opcja ta posiada liczne ograniczenia i wymaga dużych nakładów pracy. System działa 24 godziny na dobę, dzięki czemu nie jest ograniczony przez zasoby ludzkie czy czas pracy. Dzięki Exos Lely wprowadza innowację, która jest w pełni zgodna z koncepcją bardziej zrównoważonej hodowli bydła mlecznego z obiegiem zamkniętym”.

Zalety świeżej trawy

Automatyczne zadawanie świeżej trawy wiąże się ze znacznymi oszczędnościami. Jeśli gospodarstwo produkujące mleko wykorzystuje większą ilość świeżej trawy, potrzebuje mniej kiszonki i może oszczędzić na paszy treściwej oraz innych kosztach związanych z żywieniem. Doświadczenia z gospodarstw testowych pokazują, że zebrana świeża trawa może stanowić połowę zapotrzebowania na paszę objętościową podczas sezonu wegetacyjnego od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie dużych oszczędności przy produkcji każdego litra mleka.

Nowy projekt technologii w polu

To całkowicie nowatorskie podejście do potencjału świeżej trawy stało się okazją do ponownego zaprojektowania technologii koszenia i zbierania. System został opracowany z myślą o codziennych potrzebach krów i zaprojektowany tak, aby w pełni wykorzystać długi okres wegetacyjny traw. Niska waga i przyjazna glebie technologia urządzenia sprawiają, że może kosić trawę od wczesnej wiosny po późną jesień. Innowacyjna metoda koszenia utrzymuje świeżość i smakowitość trawy.

W połączeniu z systemem Vector

Exos współpracuje z automatycznym systemem żywienia Lely Vector. Oba systemy zapewniają naprzemiennie świeżą trawę i inne składniki niezbędne w prawidłowym żywieniu krów. Exos stale monitoruje zawartość świeżej trawy w porcji. System zbiera też dane w polu, dzięki czemu hodowca może natychmiast zareagować na stan trawy w dowolnym momencie.

Kolejnym krokiem jest automatyczne koszenie i zadawanie

Jednym z aspektów badanych przez Lely jest możliwość wykorzystywanie systemu do aplikacji nawozów płynnych w wybranych miejscach pastwiska. To rozszerzenie systemu Lely Sphere, który tworzy wartościowe nawozy otrzymywane z własnego gospodarstwa.

Pierwsze prototypy Exos działają już w gospodarstwach testowych, gdzie zbierane są informacji na temat automatycznego zbierania świeżej trawy dzięki wyczerpującym testom podczas codziennej pracy. W nadchodzących latach Lely będzie dalej rozwijać system, tak aby mógł być sprzedawany komercyjnie.

Więcej na stronie  www.lely.com/pl/exos

Top