Lely uruchamia cyrkularny system do obróbki obornika w obiegu zamkniętym

Redukuje około 70% emisji amoniaku

Maassluis, 6 października 2020 – Lely prezentuje nowy system do separacji i ponownego wykorzystania przepływów składników mineralnych oraz redukcji emisji amoniaku w oborze: Lely Sphere. System oddziela część płynną odchodów od stałej, zapewnia konwersję emisji amoniaku i tworzy 3 rodzaje nawozu, które można wykorzystać do precyzyjnego nawożenia upraw. Pozwala to na lepsze zamykanie obiegu składników mineralnych, redukuje emisje amoniaku i tworzy lepsze warunki w oborze.

6 października 2020

Prasa

Page section

System został zaprezentowany podczas wydarzenia Lely Future Farm Days. „System Lely Sphere został zaprojektowany tak, aby pomóc hodowcom bydła mlecznego w pełnym wykorzystywaniu wartościowych składników mineralnych zawartych w odchodach zwierzęcych oraz przyczyniać się do prawidłowego nawożenia upraw” – mówi Korstiaan Blokland, dyrektor ds. innowacji w Lely. „To praktyczne rozwiązanie jest łatwe w zastosowaniu i stanowi część koncepcji bardziej zrównoważonego gospodarstwa, które lepiej wykorzystującego obieg zamknięty składników mineralnych”.

Lepsze zamknięcie obiegu składników mineralnych

Dla hodowców bydła mlecznego zamykanie obiegu jest coraz ważniejszym aspektem, gdyż zwiększa to stopień akceptacji społecznej gospodarstwa oraz przyczynia się do jego zrównoważonego rozwoju. Składniki mineralne opuszczają gospodarstwo w postaci mleka, mięsa, odchodów i emisji amoniaku. Lepiej wykorzystując składniki mineralne z odchodów zwierzęcych i konwertując emisję amoniaku w wartościowy nawóz, obieg jest lepiej zamykany, i możliwy jest zakup mniejszych ilości nawozów sztucznych.

Jak działa Lely Sphere

System Sphere składa się z różnych prostych i łatwych w zastosowaniu elementów. W pierwszej kolejności płynne i stałe odchody są od siebie separowane. Odchody płynne przepływają przez paski separujące do zbiornika, a odchody stałe pozostają na podłodze. To pierwszy krok w kierunku ograniczenia emisji amoniaku, ponieważ oddzielnie odchodów na początku przyczynia się do mniejszej jego ilości w oborze. System Lely Sphere N-Capture wytwarza podciśnienie w zbiorniku i przechwytuje gazy, które wytwarzają się pod podłogą i tuż nad nią. Obejmuje to też pozostałości amoniaku wytwarzającego się na powierzchni podłogi i w zbiorniku. Filtr w systemie N-Capture przechwytuje amoniak i konwertuje azot do wytworzenia własnego nawozu. Robot czyszczący oborę Discovery Collector regularnie usuwa odchody stałe, utrzymując czystość podłogi w oborze i transportując je do wybranego miejsca zrzutu.

Optymalne nawożenie upraw

System Lely Sphere wytwarza trzy rodzaje nawozu:

  • płynny nawóz azotowy wytwarzany przez N-Capture;
  • nawóz o wysokiej zawartości fosforu i azotu organicznego (z odchodów stałych);
  • nawóz o wysokiej zawartości potas (z odchodów zebranych w zbiorniku).

Hodowcy bydła mogą wykorzystywać odpowiedni rodzaj nawozu potrzebny do nawożenia upraw dokładnie wtedy, gdy jest to konieczne i we właściwym miejscu. Dodatkowym bonusem jest mniejsza ilość emisji podczas aplikacji na pastwisku.

Wytworzone 3 rodzaje nawozu pozwalają na lepsze reagowanie na potrzeby nawozowe traw i kukurydzy. To dopiero początek systemu Sphere, gdyż firma Lely stale szuka nowych możliwości przekształcania odchodów zwierzęcych i optymalizacji precyzyjnego nawożenia.

Redukuje około 70% emisji amoniaku

Pomiary w gospodarstwach testowych pokazały, że całkowita emisja amoniaku spadła o około 70%. Testy udowodniły, że możliwe jest „zebranie” od 10 do 20 kg azotu na krowę rocznie.

Lepsza jakość powietrza w oborze

Oddzielanie odchodów stałych od płynnych i wentylowanie zbiorników zmniejsza ilość amoniaku w oborze. Usuwanie gazów ze zbiorników zwiększa też bezpieczeństwo, gdyż te szkodliwe gazy nie gromadzą się w już w tak dużych ilościach. Pozwala to też utrzymać dobrą jakość powietrza w oborze. Naturalna wentylacja obory jest zachowana, a krowy mogą swobodnie wchodzić i wychodzić z obory. Discovery Collector utrzymuje podłogę w oborze w czystości, co poprawia higienę i stan zdrowia racic. Poza przekształcaniem odchodów zwierzęcych, Lely Sphere utrzymuje w oborze bezpieczne warunki zarówno dla zwierząt, jak i ludzi.

Kolejne kroki

Prace nad rozwojem Lely Sphere rozpoczęto w 2015 roku. Systemy działają od 2017 roku i testowane są w czterech gospodarstwach walidacyjnych. System ma międzynarodowy potencjał, lecz początkowo Lely skupi się na rynku holenderskim.

Obecnie wykonanych zostało około 60% niezbędnych pomiarów wymaganych do przyznania systemowi atestów (RAV). Oczekuje się, że oficjalne zatwierdzenie innowacyjnego rozwiązania dla redukcji emisji amoniaku zostanie przyznane w trzecim kwartale 2021 roku. Po tym czasie Lely ma nadzieję na udostępnienie systemu większej liczbie hodowców w Holandii.

Więcej na stronie www.lely.com/pl/sphere.

 

Top