Hygienic milking

Odpowiedni poziom higieny to niezbędny warunek skutecznego doju. Robot Astronaut jest czyszczony kilkukrotnie w ciągu dnia, gdyż jest to istotne, aby produkować wysokiej jakości mleko. Mycie wpływa nie tylko na jakość mleka, ale także trwałość robota, dobry przebieg doju i zdrowie zwierząt.

Zasady mycia

Mycie to środek profilaktyczny pozwalający utrzymać optymalne działanie urządzenia, jakości mleka i zdrowia zwierząt. Mycie polega na usunięciu złogów organicznych i/lub nieorganicznych, czyli pozostałości mleka i wody. Jeśli nie zostaną prawidłowo usunięte, staną się idealnym środowiskiem do rozwoju populacji drobnoustrojów. Ogólna liczba drobnoustrojów (OLD) w mleku wzrośnie i może doprowadzić do pogorszenia jego jakości. Nagromadzenie nieczystości ma też negatywny wpływ na działanie samego urządzenia. Wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia zwiększają ryzyko wystąpienia korozji i nieprawidłowego działania zaworów i czujników. Podejmując decyzje podczas procesu doju i w zakresie raportów w Horizon, bazujemy na precyzyjnym działaniu czujników. Urządzenia pomiarowe, takie jak MQC, należy odpowiednio eksploatować, by zapewnić niezawodny odczyt danych niezbędny w podejmowaniu decyzji.

Każdy rodzaj zanieczyszczeń wymaga zastosowania innego specjalnego środka chemicznego. Do usunięcia zabrudzeń organicznych potrzebny jest produkt zasadowy (o wysokim pH). Do usunięcia zabrudzeń nieorganicznych potrzebny jest produkt kwasowy (o niskim pH). Zasadniczo każdy środek myjący składa się ze składnika zasadowego lub kwasowego i dodatków. Dodatki poprawiają zdolność czyszczącą składnika głównego. Dodatki poprawiają zdolność czyszczącą, np. wspomagają rozpuszczanie zanieczyszczeń, zapobiegają powstawaniu osadów i korozji.

Same środki chemiczne nie wystarczą do skutecznego czyszczenia systemu doju. Potrzebne są też inne czynniki, takie same jak w przypadku zwykłego mycia naczyń. W Lely proces czyszczenia określamy czterema parametrami tACT. Ich spełnienie jest niezbędne, aby mycie było skuteczne. Oprócz detergentów/środków chemicznych pozostałe 3 parametry tACT to czas (czas trwania mycia), działanie (mycie turbulencyjne) i temperatura. Te 4 parametry są od siebie zależne, czyli ograniczenie działania jednego parametru wymaga zwiększenia innego. To zupełnie jak z myciem naczyń. Mycie w zimnej wodzie może potrwać trochę dłużej. Z kolei dodanie środka myjącego może skrócić ten czas. Kolejnym ważnym elementem skutecznego czyszczenia jest woda. Woda wiruje, rozpuszczając środki chemiczne i przenosząc temperaturę do układu linii mleka. Woda wdraża parametry tACT, a odpowiednia ilość wody o odpowiednich parametrach jest niezbędna do skutecznego czyszczenia

Poznaj lepiej ogólne zasady czyszczenia iunikalne mycie na gorąco robota Astronaut

Czyszczenie robota Astronaut

Aby możliwie wiele czasu móc poświęcić procesowi doju, samo czyszczenie nie może trwać długo. Biorąc pod uwagę parametry tACT, przynajmniej jeden z nich powinien wyrównywać krótki czas mycia robota. Dlatego Lely proponuje czyszczenie w wysokich temperaturach czyli czyszczenie termiczne. Dzięki wysokiej temperaturze, użyciu mocnego środka chemicznego i przepłukiwaniu można skrócić czas mycia. Takie rozwiązanie oznacza mniejsze zużycie wody i krótszy czas kontaktu ze środkiem chemicznym w porównaniu z czyszczeniem tradycyjnych systemów doju. Mycie robota Astronaut zwykle zaczyna się w temperaturze 95°C/90°C. Następnie musi trwać co najmniej 2 minuty w temperaturze 77°C (zmierzonej przez MQC).

Środki chemiczne działają agresywniej w wyższych temperaturach. Do mycia termicznego nie nadają się produkty zawierające chlor, kwas siarkowy, kwas azotowy lub dużo krzemianów. Aby nie dopuścić do uszkodzenia części ze stali nierdzewnej (korozja) i gumy, należy używać środków chemicznych przeznaczonych do mycia na gorąco w wysokich temperaturach.

Lely opracowało dwa produkty przeznaczone specjalnie do mycia na gorąco robota Astronaut, czyli Lely Astri Lin i Lely Astri Cid. Astri Lin to zasadowy środek czyszczący, który usuwa złogi organiczne. Astri Cid to kwasowy środek czyszczący, który usuwa złogi nieorganiczne. Dodatki wspomagają działanie w wodzie różnej jakości. Zaleca się wykonanie mycia zasadowego (Lely Astri Lin) dwa razy dziennie, a kwasowego (Lely Astri Cid) raz dziennie. Zalecenie mycia trzy razy dziennie bazuje na doświadczeniu i cyklu rozwojowym mikroorganizmów. Po 8 godzinach liczba mikroorganizmów wzrasta wykładniczo, zatem czyszczenie trzeba przeprowadzać regularnie co 8 godzin.

 

Źródło; Ruben Otten – Farm Management Support, specjalista Milking & Cooling 

 

Top