Zdrowe krowy to podstawa rentownej działalności gospodarstwa

Niezależnie jednak od tego, jakie cele postawi sobie hodowca w zakresie zdrowotności wymion, doradcy Lely służą pomocą w zakresie całościowego podejścia do zdrowotności wymion w gospodarstwie. Wspólnie pracujemy nad realizacją zakładanych przez gospodarstwo celów.

articles

Jak wskaźnik liczby komórek Lely MQC wpływa na optymalizację stanu zdrowia wymion

‘Czujniki barwy i przewodności mleka w systemie Milk Quality Control (MQC) w ramieniu robota Astronaut są niezwykle pomocne przy identyfikowaniu nieprawidłowości w mleku, co z kolei przekłada się na możliwość wczesnego wykrywania mastitis. Ciągła analiza jakości mleka i wydajności doju pomaga ściśle monitorować stan zdrowia krów i w razie potrzeby umożliwia podjęcie interwencji na wczesnym etapie. Szybkie leczenie po wczesnym wykryciu mastitis pomaga ograniczyć stopień zaawansowania choroby, a tym samym zmniejsza straty mleka.’

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem, w którym omówiono wkład Lely MQC w optymalizację zdrowotności wymion
Istotność kompletnego doju dla utrzymania lub uzyskania odpowiedniego stanu zdrowia wymion

‘Gromadzenie danych przepływu mleka w podziale na ćwiartki pomaga robotowi Lely Astronaut w realizacji pełnego doju. Przeprowadzenie pełnego doju poprzez odpowiednie stymulowanie strzyków i zdejmowanie kubków udojowych w odpowiednim momencie pomaga utrzymać wymiona krów w optymalnym stanie, dzięki czemu przynosi korzyści dla gospodarstwa.’

W tym artykule znajduje się więcej informacji na temat istotności pełnego doju
Wskaźnik liczby komórek Lely Milk Quality Control Cell Count (MQC-C) służy do szybkiego stwierdzania nieprawidłowości w mleku i pozwala wcześnie wykrywać mastitis

‘Liczba komórek somatycznych (SCC) to parametr stosowany często w (sub)klinicznej diagnostyce mastitis, a zatem służący do poprawy stanu zdrowia wymion. Szybki wzrost zawartości SCC w mleku sygnalizuje stan zapalny wymienia. Ilość komórek stanowi więc istotny czynnik monitorowania stanu zdrowia zwierząt i wpływa na podejmowanie odpowiednich decyzji w zakresie zarządzania gospodarstwem. Informacje dotyczące SCC w robocie Lely Astronaut gromadzone są poprzez Milk Quality Control – Cell Count (MQC-C), co umożliwia stwierdzenie mastitis na wczesnym etapie.’

Zachęcamy do przeczytania informacji o tym, w jaki sposób Lely MQC-C pomaga w szybkim wykrywaniu mastitis
W jaki sposób wskaźnik Lely MQC-C pomaga w stosowaniu selektywnej terapii krów zasuszonych

‘Jednym ze sposobów zapobiegania przypadkom mastitis we wczesnej laktacji jest zasuszanie. Jeszcze kilka lat temu większość krów zasuszano przy użyciu antybiotyków. Jednak stosowanie antybiotyków wiąże się z selektywną presją na populacje bakterii i w efekcie przyczynia się do rozwoju oporności drobnoustrojów. MQC-C umożliwia analizę profilu zdrowotności wymienia na poziomie pojedynczej krowy przez cały okres laktacji.’

Przeczytaj teraz artykuł pt. „W jaki sposób Lely MQC-C pomaga w stosowaniu selektywnego zasuszania krów”
Zdrowotność wymion w Lely Horizon – krowy w okresie laktacji

‘Lely Astronaut gromadzi wszelkiego typu dane poprzez systemy MQC i MQC-C. Gromadzone są nie tylko dane z robota udojowego, ale także z innych urządzeń, np. obroży Lely Qwes. Następnie na podstawie uzyskanych danych odfiltrowuje się krowy wymagające szczególnej uwagi, dzięki czemu prowadzący gospodarstwo poświęca swój cenny czas tym zwierzętom, które rzeczywiście tego potrzebują. Działanie systemu zarządzania nie kończy się na tym, ponieważ system zapewnia również doradztwo przy podejmowaniu właściwych decyzji. W tym artykule zajmiemy się nieco bardziej szczegółowo tymi funkcjami Horizon.’

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat zdrowotności wymion w Lely Horizon u krów w okresie laktacji, zawartymi w tym artykule
Wsparcie terapii zasuszenia w Horizon

‘Okres zasuszenia to ważny czas odpoczynku dla krów mlecznych, ponieważ w tym okresie powstają nowe tkanki wymienia, przygotowujące do laktacji. Dodatkowo jest to istotna możliwość pozbycia się z wymienia wielu czynników chorobotwórczych, które mogą potencjalnie wywołać mastitis. Największa liczba nowych przypadków mastitis pojawia się w ciągu czterech pierwszych tygodni laktacji, natomiast 60% przypadków klinicznych pochodzi z infekcji powstałych w okresie zasuszenia.’

W tym artykule znajdują się informacje o tym, w jaki sposób Horizon może pomóc w analizie terapii zasuszaniem
Jak działają naturalne mechanizmy obronne na poziomie wymienia i jak możemy je wspierać?

‘Zdrowotność wymion ma zasadnicze znaczenie dla produkcji mleka, dobrostanu krów i zadowolenia właścicieli gospodarstw z przebiegu pracy. Zasadniczo każdy przypadek mastitis wywołany jest przez bakterie, którym uda się przedostać do wymienia poprzez zwieracz i kanał strzykowy. Skóra strzyków, kanał strzykowy i zwieracz strzykowy stanowią pierwszą i najważniejszą linię obrony.’

Zachęcamy do przeczytania artykułu, w którym omówiono naturalne mechanizmy obronne na poziomie wymienia i sposoby ich wspierania
Top