Wsparcie terapii zasuszenia w Horizon

Okres zasuszania jest ważnym okresem odpoczynku dla krów mlecznych, ponieważ w tym okresie wytwarzane są nowe tkanki wymienia, przygotowujące do laktacji, a dodatkowo możliwe jest wyeliminowanie z wymienia wielu szkodliwych drobnoustrojów mogących potencjalnie spowodować wystąpienie mastitis. Największa liczba nowych przypadków mastitis pojawia się w ciągu czterech pierwszych tygodni laktacji, natomiast 60% przypadków klinicznych pochodzi z infekcji powstałych w okresie zasuszenia (Green et al., 2002). Połączenie parametrów krów, obiektów w gospodarstwie i strategii zarządzania stadem jest powiązane z przypadkami klinicznego mastitis w okresie laktacji (Green et al., 2007).

articles

Rejestracja zasuszania w Horizon

W Lely Horizon krowy są automatycznie dodawane do zadania zasuszania w oparciu o ustawienia standardowe lub indywidualne ustawienia użytkownika. Dzięki temu można skupić się na krowach wymagających uwagi pod względem zasuszania. Horizon dostarcza takie zalecenia nie tylko na podstawie liczby dni laktacji, ale też na podstawie uzysku mleka i występujących nieskutecznych dojów.

Aby w zbiorniku mleka po zasuszeniu nie znalazły się antybiotyki, w Lely Horizon można dodawać i realizować plany leczenia, np. generować automatyczne zadania dla Astronaut, takie jak separacja mleka czy płukanie na gorąco po doju leczonej krowy.

Strona Analiza zasuszenia

Niedawno w Lely opracowana została „Analiza leczenia zasuszaniem”, która służy do badania skuteczności terapii zasuszającej w czasie.  Wyniki uzyskiwane z tego narzędzia można wykorzystać do optymalizacji i udoskonalania procesu zasuszania na przyszłość. Dodatkowo pozwalają stwierdzić, czy leczenie było skuteczne.

Zastosowanie różnego rodzaju procedur zasuszających prezentowane jest w ujęciu miesięcznym na wykresie słupkowym zasuszania. Widoczny jest poziom wykorzystania za rok ubiegły i poszczególne miesiące roku bieżącego.

Afbeelding4.png
Przykład – Horizon

 

W tabeli „Skuteczność zasuszania – ostatnie 365 dni” prezentowane są różne rodzaje leczenia zastosowane u krów po zasuszeniu.

 

Afbeelding5.png
Przykład – Horizon

 

Podsumowanie

Okres zasuszania jest ważnym okresem odpoczynku dla krów mlecznych, ponieważ w tym okresie wytwarzane są nowe tkanki wymienia, przygotowujące do laktacji, a dodatkowo możliwe jest wyeliminowanie z wymienia wielu szkodliwych drobnoustrojów mogących potencjalnie spowodować wystąpienie mastitis. Analiza zasuszania Lely pomaga hodowcy ocenić skuteczność zasuszania i udoskonalać ten ważny etap przejściowy w życiu krowy.

 


 

Green, M. J., Bradley, A. J., Medley, G. F., & Browne, W. J. (2007). Cow, farm, and management factors during the dry period that determine the rate of clinical mastitis after calving. Journal of Dairy Science, 90(8), 3764–3776. https://doi.org/10.3168/JDS.2007-0107/ATTACHMENT/68788257-99EB-48A8-8A60-54D9A2E4ADA4/MMC1.PDF

Green, M. J., Green, L. E., Medley, G. F., Schukken, Y. H., & Bradley, A. J. (2002). Influence of dry period bacterial intramammary infection on clinical mastitis in dairy cows. Journal of Dairy Science, 85(10), 2589–2599. https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(02)74343-9

Top