W jaki sposób Lely MQC przyczynia się do optymalizacji stanu zdrowia wymion

System Lely MQC (Milk Quality Control) identyfikuje nieprawidłowości w mleku, pomagając w ten sposób w wykrywaniu przypadków mastitis na podstawie koloru i przewodności. Ciągła analiza jakości mleka i wydajności doju pomaga ściśle monitorować stan zdrowia krów i w razie potrzeby umożliwia podjęcie interwencji na wczesnym etapie.

articles

System MQC jest częścią ramienia robota. Podczas doju mleko z każdej ćwiartki jest stale kontrolowane w czasie rzeczywistym. Uzyskuje się w ten sposób nie tylko istotne informacje o wskaźnikach mastitis, ale też o proporcjach tłuszczu i białka w mleku.

W tym artykule wyjaśnimy kwestie związane z pomiarem barwy i przewodności mleka oraz związek tych parametrów z uwagami dotyczącymi zdrowia wymion w Lely Horizon. 

Pomiary barwy mleka

Kolor mleka bada się poprzez odbiór światła LED przepływającego przez mleko. Metoda ta zwana jest także transmisją optyczną (rys. 1). Na podstawie ilości światła i odbioru określonych wariantów kolorystycznych mleko monitoruje się pod kątem wszelkich ewentualnych nieprawidłowości (rys. 2).  Krew, siara i mleko o niewłaściwym kolorze (np. z powodu mastitis) są łatwo wykrywane i, jeśli to konieczne, oddzielane automatycznie.

Pomiary kolorów porównywane są z wartościami średnimi dla stada. Dostępna jest średnia wartości optycznych na strzyk oraz średnia rozkładu wartości optycznych na poziomie stada. Te wartości średnie są aktualizowane z każdym nowym pomiarem (tj. dojem). W razie zbyt dużego odchylenia pomiaru Lely Horizon automatycznie generuje uwagę.

Afbeelding1.png

Lely__MQC.JPG

Przewodność

Odchylenia przewodności elektrycznej mleka mogą służyć do celów predykcji klinicznych przypadków mastitis (Milner et al., 1997). W razie powstania stanu zapalnego w wymieniu zmienia się skład mleka, tj. wzrasta w nim zawartość jonów Na+ i Cl-, zmniejsza się natomiast proporcja jonów K+ (Ogola et al., 2007). Uwaga dotycząca przewodności pojawia się w Horizon, gdy bezwzględna i średnia wartość przewodności dla danej ćwiartki jest wyższa niż dla ćwiartki o najniższej przewodności (domyślnie 20%).

Parametry w raporcie w Horizon prezentowane są w podziale na ćwiartki. Stosowane wskaźniki to przewodność i barwa. Istnieją pewne ogólne zasady oparte o informacje prezentowane w raportach Horizon:

  • Potencjalny przypadek kliniczny mastitis: przewodność powyżej 100 (norma wynosi 70), uwaga dotycząca koloru i zalecenie oddzielenia
  • Potencjalny przypadek subkliniczny mastitis: przewodność w przedziale 90-100 w połączeniu z wysoką liczbą komórek
  • Potencjalne zakażenie bakteriami E.coli i Klebsiella: nieprawidłowy kod koloru i normalny poziom przewodności

W Horizon

System czujników monitoruje mleko pod kątem różnych innych parametrów i umożliwia śledzenie zdrowotności wymion u poszczególnych krów w podziale na ćwiartki, z wykorzystaniem oprogramowania do zarządzania Lely. Horizon przetwarza uzyskane informacje w użyteczne zestawienia uwag oraz zadania. Wszystkie krowy wymagające uwagi są wymienione w zakresie zadań dotyczących zdrowia (raport 10).  W zadaniu dotyczącym zdrowia wymienia (raport 12) prezentowane są uwagi generowane w oparciu o parametry koloru i przewodności (a zatem związane ze zdrowotnością wymienia) z ostatnich 24 godzin.

Podsumowanie

Czujniki barwy i przewodności mleka w MQC są niezwykle pomocne przy identyfikowaniu nieprawidłowości w mleku, co z kolei przekłada się na możliwość wczesnego wykrywania mastitis. Ciągła analiza jakości mleka i wydajności doju pomaga ściśle monitorować stan zdrowia krów i w razie potrzeby umożliwia podjęcie interwencji na wczesnym etapie. Szybkie leczenie po wczesnym wykryciu mastitis pomaga ograniczyć stopień zaawansowania choroby, a tym samym zmniejsza straty mleka.

 


 

Milner, P., Page, K. L., & Hillerton, J. E. (1997). The Effects of Early Antibiotic Treatment Following Diagnosis of Mastitis Detected by a Change in the Electrical Conductivity of Milk. Journal of Dairy Science, 80(5), 859–863. https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(97)76008-9

Ogola, H., Shitandi, A., & Nanua, J. (2007). Effect of mastitis on raw milk compositional quality. Journal of Veterinary Science, 8(3), 237–242. https://doi.org/10.4142/jvs.2007.8.3.237

 

Top