Istotność kompletnego doju dla utrzymania lub uzyskania odpowiedniego stanu zdrowia wymion

W Lely uważamy, że kompletny dój ma bardzo istotne znaczenie dla osiągnięcia i utrzymania dobrego stanu zdrowia wymion. To założenie realizowane jest między innymi przez koncepcję szczotek do czyszczenia strzyków przed dojem Lely oraz proces zdejmowania. W tym artykule wyjaśniamy szczegółowo, w jaki sposób te funkcje Lely Astronaut przyczyniają się do poprawy stanu zdrowia wymion u krów.

articles

Stymulacja

Robot Lely Astronaut posługuje się dwiema szczotkami do czyszczenia strzyków i stymulowania przepływu mleka. Szczotki czyszczą nie tylko same strzyki, ale też wymiona od spodu. Po wstępnej stymulacji każdej krowy następuje dezynfekcja szczotek, która pozwala unikać przenoszenia zakażeń.

Odpowiednia stymulacja strzyków jest istotna dla prawidłowego rozpoczęcia procesu doju. Szybki wzrost przepływu mleka i utrzymanie stałego przepływu na początku doju zwiększa wydajność robota, ogranicza ryzyko nadmiernego doju (gdy robot kontynuuje dój mimo braku wydzielania mleka z wymienia) i zmniejsza ilość pozostałości mleka (tj. mleka pozostającego w wymieniu po doju) z powodu zatkania się strzyków.

Zdejmowanie

Zaletą doju automatycznego z użyciem Lely Astronaut ćwiartkowe zdejmowanie kubków udojowych, odpowiednio do prędkości pozyskiwania mleka (ponieważ uzysk mleka i prędkość doju na ćwiartkę mogą się różnić). Zdejmowanie kubków udojowych według wymion prowadzi do większego zróżnicowania między ćwiartkami, jeśli chodzi o dój nadmierny lub pozostałości mleka, w porównaniu ze zdejmowaniem kubków udojowych według ćwiartek (Boloña & Upton, 2020). Zdejmowanie kubków udojowych na poziomie ćwiartek zmniejsza pustodój oraz dój niepełny.

Pustodój może prowadzić do osłabienia stanu strzyków lub hiperkeratozy zakończeń strzyków (Hillerton et al., 2002).  Hiperkeratoza zakończeń strzyków zwiększa ryzyko infekcji gruczołu mlecznego (Cerqueira et al., 2018) w klinicznej i subklinicznej postaci mastitis, a tym samym wzrostu liczby komórek somatycznych (SCC) (Pantoja et al., 2020). Lely Astronaut umożliwia oddzielne dojenie poszczególnych ćwiartek. Dój ćwiartkowy zmniejsza do minimum ryzyko pustodoju i wpływa korzystnie na stan zdrowia wymion (Persson Waller et al., 2003).

Dój niepełny (przy którym mleko pozostaje w wymieniu po zakończeniu doju) prowadzi do większych ilości mleka resztkowego. Krowy z wyciekiem mleka narażone są w większym stopniu na ryzyko nowej infekcji niż krowy, które nie są dotknięte tym problemem (Klaas et al., 2005). Dój niepełny skutkuje podwyższeniem liczby komórek somatycznych (Penry et al., 2017).

Podsumowanie

Gromadzenie danych przepływu mleka w podziale na ćwiartki pomaga Lely Astronaut zapewnić kompletność doju. Przeprowadzenie pełnego doju poprzez odpowiednie stymulowanie strzyków i zdejmowanie kubków udojowych w odpowiednim momencie pomaga utrzymać wymiona krów w optymalnym stanie, dzięki czemu przynosi korzyści dla gospodarstwa pod względem utrzymania dobrego zdrowia wymion.

 


 

Boloña, P. S., & Upton, J. (2020). Effects of simulated quarter and udder teat cup removal settings on strip milk and milking duration in dairy cows. Journal of Dairy Science, 103(5), 4446–4454. https://doi.org/10.3168/jds.2019-17266

Cerqueira, J. L., Araújo, J. P., Cantalapiedra, J., & Blanco-Penedo, I. (2018). How is the association of teat-end severe hyperkeratosis on udder health and dairy cow behavior? Revue de Medecine Veterinaire, 169(1–2), 30–37.

Hillerton, J. E., Pankey, J. W., & Pankey, P. (2002). Effect of over-milking on teat condition. Journal of Dairy Research, 69(1), 81–84. https://doi.org/10.1017/S0022029901005386

Klaas, I. C., Enevoldsen, C., Ersbøll, A. K., & Tölle, U. (2005). Cow-Related Risk Factors for Milk Leakage. Journal of Dairy Science, 88(1), 128–136. https://doi.org/10.3168/JDS.S0022-0302(05)72670-9

Pantoja, J. C. F., Correia, L. B. N., Rossi, R. S., & Latosinski, G. S. (2020). Association between teat-end hyperkeratosis and mastitis in dairy cows : A systematic review. Journal of Dairy Science, 103(2), 1843–1855. https://doi.org/10.3168/jds.2019-16811

Penry, J. F., Endres, E. L., Bruijn, B. De, Kleinhans, A., Crump, P. M., Reinemann, D. J., & Hernandez, L. L. (2017). Effect of incomplete milking on milk production rate and composition with 2 daily milkings. Journal of Dairy Science, 100(2), 1535–1540. https://doi.org/10.3168/jds.2016-11935

Persson Waller, K., Westermark, T., Ekman, T., & Svennersten-Sjaunja, K. (2003). Milk Leakage—An Increased Risk in Automatic Milking Systems. Journal of Dairy Science, 86(11), 3488–3497. https://doi.org/10.3168/JDS.S0022-0302(03)73953-8

Top