Zdrowotność wymion w Lely Horizon – krowy w okresie laktacji

Lely Astronaut gromadzi wszelkiego typu dane poprzez systemy MQC (link) i MQC-C (link). Gromadzone są nie tylko dane z robota udojowego, ale także z innych urządzeń, np. obroży Lely Qwes. Następnie na podstawie uzyskanych danych odfiltrowuje się krowy wymagające szczególnej uwagi, dzięki czemu hodowca poświęca swój cenny czas tym zwierzętom, które rzeczywiście tego potrzebują. Działanie systemu zarządzania nie kończy się na tym, ponieważ system zapewnia również doradztwo przy podejmowaniu właściwych decyzji. W tym artykule wyjaśniamy szczegółowo te funkcje Horizon.

articles

Gdzie znajdują się uwagi

Gdy w mleku określonej krowy stwierdzone zostaną odchylenia pomiarów, informacja ta pojawia się w programie do zarządzania Lely Horizon. Uwagi prezentowane są w raportach 10, 12 i 23. Poza tymi raportami uwagi dotyczące jakości mleka znajdują się także na „Wykresie jakości mleka” na karcie konkretnej krowy. Raporty te pomagają hodowcy skupić się na zwierzętach, które rzeczywiście wymagają uwagi.

  • 10 – Raport zdrowia: Raport 10 łączy wszystkie dostępne dane z czujników oraz informacje o gospodarstwie w jednym widoku ogólnym. Wskazuje krowy wymagające uwagi. Wykorzystuje między innymi takie parametry jak odchylenia uzysku mleka, przewodności, koloru mleka, jego temperatury oraz czasu, przez jaki krowa pozostaje poza zasięgiem Astronaut, i na tej podstawie przeprowadza wyliczenia do uwag i zmian stanów chorobowych. Zalecamy kontrolowanie wszystkich krów, które znajdą się w tym raporcie. Raport pozwala hodowcy skupić uwagę na tych krowach, które rzeczywiście wymagają uwagi. Zalecamy sprawdzanie raportu dwa razy dziennie.
  • 12 – Wykaz roboczy – zdrowotność wymion: Ten raport zawiera przegląd wszystkich ostrzeżeń dotyczących zdrowotności wymion w ciągu ostatnich 24 godzin. Celem raportu jest umożliwienie hodowcom szybkiego podejmowania działań, tj. ograniczenia do minimum występowania przypadków mastitis i decydowania o rodzaju leczenia na wczesnym etapie. Zalecamy sprawdzanie tego raportu dwa razy dziennie.
  • 23 – Analiza kondycji wymienia: Przegląd parametrów zdrowotności wymion wszystkich krów (z uwzględnieniem wcześniejszych obserwacji zdrowotności wymion) znajduje się w raporcie 23 – Analiza zdrowotności wymienia. Raport 12 skupia się na działaniach krótkofalowych, a raport 23 – na uwagach o charakterze długofalowym. Zalecamy sprawdzanie tego wykazu przynajmniej raz w tygodniu.
  • Karta krowy – Wykres jakości mleka: Aby przejść bezpośrednio do karty konkretnej krowy, należy wybrać numer zwierzęcia w raportach opisanych wyżej. Następnie na „Wykresie jakości mleka” w karcie krowy można sprawdzić, czy dla danej krowy występują jakieś uwagi dotyczące jakości mleka. Wykres prezentuje ogólny stan jakości mleka z kilku ostatnich tygodni. Parametry przewodności prezentowane są według ćwiartek, wraz z uwagami dotyczącymi SCC (w stosownych przypadkach). Wykorzystanie tego wykresu pozwala na łatwą identyfikację uwag oraz przeglądanie historii i trendów jakości mleka.

Plany leczenia

Horizon pomaga hodowcom skupić się na tych krowach, które wymagają uwagi. W razie konieczności podjęcia leczenia przypadków mastitis zalecamy skorzystanie z planów leczenia w Lely Horizon. To więcej niż tylko program do rejestracji leków stosowanych w gospodarstwie – to także protokoły opisujące przebieg leczenia lub kroki podejmowane w celu skutecznego leczenia bądź zapobiegania konkretnej chorobie. Po przypisaniu planu leczenia do konkretnej krowy rejestrowane będą wszystkie stosowane leki, generowane będą automatyczne zadania dla Astronaut (np. separacja mleka, płukanie na gorąco po doju leczonej krowy) i wysyłane będą automatyczne przypomnienia o konieczności podjęcia kolejnych działań. Przykłady takich działań to zastosowanie kolejnej terapii (dostępne w ramach zadania „Leczenie”), fizyczne przeprowadzenie badania lub umieszczenie krowy w raporcie po upływie określonej liczby dni czy godzin. Jest to istotne np. w sytuacji, gdy krowa otrzymuje lek wymagający ponownego podania po 24 godzinach.

Prawidłowa rejestracja procesu leczenia z wykorzystaniem planów leczenia stanowi źródło konkretnych informacji dotyczących stanu zdrowia stada w gospodarstwie. Dostępne są raporty dotyczące występowania chorób w podziale na kategorie chorób i użycie leków. Raporty te są pomocne dla pracowników i hodowców w analizie stanu zdrowia stada i identyfikacji sposobów poprawy całościowego stanu zdrowia.

Afbeelding2.png

 

Praca oparta na zadaniach

W ciągu kilku ostatnich lat struktura gospodarstw uległa zasadniczej zmianie, tj. średnia wielkość stad wzrosła, a hodowcy stosują nowe metody pracy. W rezultacie coraz większa liczba gospodarstw produkujących mleko jest zależna od pracowników najemnych. Regularna profesjonalna komunikacja oraz ustanowienie protokołów dla danego gospodarstwa jest niezbędne, aby ograniczyć błędy ludzkie i zapewnić spójność praktyk podczas pracy z personelem. W tym celu Horizon wykorzystuje strukturę opartą o zadania. Przykładowo raport 10 jest integralną częścią zadania „Raport zdrowia”, a raport 12 – zadania „Zdrowotność wymienia”.

 

Afbeelding3.png
Top