Blog 2 „Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej”

EH: Ostatnio rozmawialiśmy o substancjach niebezpiecznych. Mogę zapoznać się z etykietą, ale czy to wystarczy?

HBY: Nie, nie wystarczy. Substancje niebezpieczne posiadają też coś, co nazywamy kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej. To dokument opisujący zagrożenia (H), środki bezpieczeństwa (P), właściwości fizyczne i chemiczne oraz klasyfikację zagrożenia do celów transportu i magazynowania.

EH: Zatem, jeśli przechowuję substancje niebezpieczne, powinienem mieć takie karty.

HBY: Tak, bez wątpienia.

EH: Kilka razy wspomniałeś o zwrotach H i P. Dlaczego są takie ważne?

HBY: To jednoznaczne zwroty opisujące zagrożenia stosowane na całym świecie. Ujednolicają na całym świecie informacje o substancjach niebezpiecznych.

EH: Czy korzystanie z produktów opatrzonych takimi zwrotami H i P nakłada na mnie jakieś obowiązki?

HBY: Tak, te zwroty wskazują zagrożenia i środki ostrożności, jakie należy przedsięwziąć. Na przykład stosowanie odpowiednich rękawic, ochrony twarzy czy gogli. Zawsze należy zadbać o własne bezpieczeństwo.

EH: Czy to dotyczy tylko mnie?

HBY: Także Twojego otoczenia. W zasadzie... masz obowiązek udostępnienia sprzętu ochronnego osobom, które pracują z substancjami niebezpiecznymi będącymi w Twoim posiadaniu.

EH: Zatem karta charakterystyki substancji niebezpiecznej jest ważna.

HBY: Tak, chciałbym podkreślić, że zawierają podstawowe informacje na temat stosowania substancji niebezpiecznych.

EH: Skąd mam zatem wziąć te karty?

HBY: Możesz przechowywać je w formie cyfrowej lub papierowej. Ale są to dość złożone dokumenty i nie wszystkie zawarte w nich informacje są od razu potrzebne. Firma Lely dostarcza zatem także tzw. karty chemiczne. Nie są wymagane prawem, ale bardzo przydają się naszym klientom.

EH: Tak, karty charakterystyki mają kilka stron, a z tego, co mówisz wynika, że karta chemiczna stanowi niejako ich podsumowanie w krótkiej, zrozumiałej formie na arkuszu A4.

HBY: I... Można z niej korzystać bezpośrednio w miejscu pracy.

Dlaczego nasze współpraca?

Każdy rolnik codziennie musi podejmować szereg decyzji dotyczących siebie i swojej działalności. Nie musi jednak robić tego na własną rękę. Może korzystać z porad doradców, którzy pomagają mu znaleźć odpowiednie rozwiązania i zadbać o to, aby działalność rozwijała się we właściwym kierunku.

Coraz więcej osób wybiera firmę Lely jako partnera do długoterminowej współpracy. Dzieje się tak dlatego, że korzystanie z naszych produktów i usług pozwala codziennie przybliżać się do oczekiwanych rezultatów. Nasi eksperci posiadają umiejętności i kwalifikacje niezbędne, aby umożliwiać naszym klientom podejmowanie właściwych decyzji.

Top