Blog 4 „Przechowywanie produktów niebezpiecznych”

EH: Zawsze, gdy jestem w gospodarstwie i mowa jest o przechowywaniu produktów niebezpiecznych, pojawia się to samo pytanie. „Dlaczego wolno te produkty umieszczać razem na ciężarówce, ale osobno na palecie z zabezpieczeniem przed wyciekiem chemikaliów?” Czy może Pan powiedzieć o tym coś więcej?

HBY: Do przewozu produktów niebezpiecznych odnoszą się zupełnie inne przepisy. My przestrzegamy prawa przewozowego (USA-CAN-UE), o którym była mowa w naszym ostatnim blogu, a przepisy tego prawa do pewnego stopnia zezwalają na łączenie produktów. Jeśli chodzi o przechowywanie, postępujemy według przepisów prawa krajowego, które po prostu na to nie zezwalają. W transporcie pracują wszelkiego rodzaju specjaliści i istnieją odpowiednie zasoby. W gospodarstwie tego często brakuje. Ponadto przewóz ma charakter tymczasowy, a przechowywanie – trwały. A zatem jest ewidentna różnica.

EH: Zgadza się, i oczywiście trzeba się do tego dostosować.

HBY: Tak. Jeżeli produkty są przechowywane w gospodarstwie, wówczas przestrzeganie tych zasad jest uzasadnione. Wszelkie organy władz dążą do zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania i postępowania z tego typu substancjami. Nie ma w tym nic złego. My też tego właśnie chcemy.

EH: Mogę to potwierdzić. Zauważyłem w praktyce, że te wytyczne rzeczywiście przynoszą same korzyści.

HBY: Proszę powiedzieć więcej!

EH: Organizowałem kilka powierzchni magazynowych z gospodarstwami produkującymi mleko i zawsze wykonuję przy tym te same kroki. Umieszczamy odpowiednie produkty razem we właściwym miejscu. Produkty, które się ze sobą „gryzą”, umieszczane są na różnych paletach z zabezpieczeniem przed wyciekiem chemikaliów, a zatem w razie wylania są one też oddzielnie zbierane. Następnie trzeba zapewnić dodatkowo odpowiednie oznaczenia np. nasze karty charakterystyki czy tabliczki. Dzięki temu mamy odpowiednią widoczność i porządek.

HBY: Świetna robota! A więc tak wyglądają podstawy – a co jeszcze dodatkowo robiłeś?

EH: Oczywiście wybieraliśmy najbardziej odpowiednie miejsce. Musi ono być zabezpieczone. Zapewnialiśmy bezpośredni dostęp do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych. Większe opakowania ustawiane są na tacach ociekowych. Wszystkie mniejsze wstawia się do specjalnych szaf na chemikalia.

HBY: Mówił Pan wcześniej o paletach z zabezpieczeniem przed wyciekiem. Jak one wyglądają?

EH: To jest coś więcej niż umieszczone pod nimi tace ociekowe. Palety te wykonane są dokładnie do tego celu, i również muszą spełniać pewne wymagania. W Lely zdecydowano się na różne palety z tym zabezpieczeniem, nadające się do przechowywania kanistrów, beczek czy nawet kontenerów, dostępne w dwóch kolorach: niebieskim na preparaty zasadowe i czerwonym na kwasowe.

HBY: Ta kolorystyka to doskonałe rozwiązanie i wiemy z doświadczenia, że przyniosła nam ona już wiele korzyści. Pomaga w zidentyfikowaniu potrzebnego produktu i zapobiega pomyłką.

EH: Oczywiście, ale to nie znaczy, że nie trzeba już czytać etykiety!

HBY: Podsumowując, zależy nam na zabezpieczeniu przechowywanych substancji chemicznych z wielu powodów. Produkty są od siebie nawzajem oddzielane. Nie zachodzą niebezpieczne reakcje chemiczne. Nie ma niekontrolowanego oddziaływania na środowisko. Jednoznaczne oznaczenie lokalizacji. Brak pomyłek. Specjalne oznaczenia i materiały pomocnicze, które są zawsze dostępne. Ochrona przed słońcem i niską temperaturą. Ochrona przed warunkami zewnętrznymi.

EH: Zgadza się. I to nie tylko dlatego, że musimy, ale też dlatego, że chcemy.

Dlaczego nasze współpraca?

Każdy rolnik codziennie musi podejmować szereg decyzji dotyczących siebie i swojej działalności. Nie musi jednak robić tego na własną rękę. Może korzystać z porad doradców, którzy pomagają mu znaleźć odpowiednie rozwiązania i zadbać o to, aby działalność rozwijała się we właściwym kierunku.

Coraz więcej osób wybiera firmę Lely jako partnera do długoterminowej współpracy. Dzieje się tak dlatego, że korzystanie z naszych produktów i usług pozwala codziennie przybliżać się do oczekiwanych rezultatów. Nasi eksperci posiadają umiejętności i kwalifikacje niezbędne, aby umożliwiać naszym klientom podejmowanie właściwych decyzji.

Top