Blog 5 „Magazyn środków chemicznych”

HBY: Chciałbym powrócić teraz do kwestii przechowywania produktów niebezpiecznych. Wspominał Pan, że palety ociekowe są wykonane dokładnie do tego celu i muszą spełniać określone wymagania. Czy może Pan powiedzieć coś więcej, co to znaczy?
EH: Dobrze, zajmijmy się sprawą dokładniej. W Lely obowiązuje zasada, że muszą one mieć parametry wystarczające do utrzymania magazynowanej ilości. Może zabrzmi to dziwnie, ale trzeba upewnić się, czy tace ociekowe są odporne na działanie środków chemicznych. Jeszcze ważniejsze są wymiary. Paleta ociekowa musi być na tyle duża, aby zmieściła się w niej przynajmniej zawartość największego zbiornika.
HBY: Rozumiem, że dostępne są moduły do obliczania prawidłowej wielkości palet ociekowych. Czy one tu mają zastosowanie?
EH: Tak, zasadniczo są takie narzędzia, jednak na poziomie gospodarstwa zalecałbym po prostu przestrzeganie zasady największego opakowania. A w każdym przypadku należy zapewnić pojemność palety ociekowej wyższą niż największego opakowania.
HBY: Rozumiem, i zgadzamy się od razu, że chodzi o ochronę przed wyciekami i o zapobieganie łączeniu się ze sobą niebezpiecznych produktów, co mogło by spowodować wystąpienie niekontrolowanych reakcji.
EH: Tak. Należy po prostu kierować się zdrowym rozsądkiem i postępować z tego typu produktami świadomie i uważnie. A więc nie ustawiać ich po 3–4 zbiorniki jeden na drugim, nie mieszać ich w sposób przypadkowy i tak dalej. Przechowywać tak, aby można się było łatwo zorientować w systemie, a przede wszystkim aby było to przejrzyste.
HBY: A co z pustymi opakowaniami? Czy one też muszą być ustawiane na paletach ociekowych?
EH: To trudne pytanie. Jeżeli puste opakowanie nie zostało opłukane, moim zdaniem należy je traktować jako produkt niebezpieczny. A zatem należy się z nim obchodzić w taki sam sposób jak z opakowaniem pełnym. Ostatecznie znajdują się w nim wciąż pozostałości produktu. Radziłbym prawidłowo zamykać opakowania po użyciu i pilnować, aby pozostawały na nich etykiety. Dzięki temu postępowanie z takimi opakowaniami i ich przechowywanie staje się łatwiejsze, a jeśli o mnie chodzi, uważam, że nie muszą one w takiej sytuacji być już ustawiane na paletach ociekowych. Jest to też rozwiązanie bezpieczniejsze dla osób zajmujących się odbiorem i recyklingiem pustych opakowań.
HBY: Czy ma Pan jakieś szczególne zalecenia, jeśli chodzi o postępowanie z produktami niebezpiecznymi? Zakładam, że jest tego więcej niż tylko ustawienie pod nimi palety ociekowej. Z mojego doświadczenia branżowego wynika, że sprawa jest znacznie poważniejsza.
EH: Zasada, według której musimy w gospodarstwie przestrzegać tych samych reguł co obowiązujące na szczeblu przemysłowym, to dla mnie lekka przesada, choć rzeczywiście używane są podobne produkty i występują takie same zagrożenia. Jednak najczęściej sprawa dotyczy użytkowania znacznie mniejszych ilości. Moim zdaniem bezpieczeństwo przechowywania jest na wystarczającym poziomie, gdy są wykorzystywane palety ociekowe, gdy oddzielony jest od siebie ług i kwas i gdy używane są specjalne szafy do przechowywania. Gdy skala działalności się zwiększa, wzrastają też przechowywane ilości, a zatem w większym stopniu trzeba przestrzegać wytycznych przemysłowych. Ale o tym wie Pan wszystko!
HBY: To prawda. Warto być może wspomnieć, że poczyniliśmy już znaczne postępy w nadzorowaniu składowania produktów w gospodarstwach działających na dużą skalę. Potrzebują Państwo doradztwa? Zachęcamy do kontaktu z nami!

Dlaczego nasze współpraca?

Każdy rolnik codziennie musi podejmować szereg decyzji dotyczących siebie i swojej działalności. Nie musi jednak robić tego na własną rękę. Może korzystać z porad doradców, którzy pomagają mu znaleźć odpowiednie rozwiązania i zadbać o to, aby działalność rozwijała się we właściwym kierunku.

Coraz więcej osób wybiera firmę Lely jako partnera do długoterminowej współpracy. Dzieje się tak dlatego, że korzystanie z naszych produktów i usług pozwala codziennie przybliżać się do oczekiwanych rezultatów. Nasi eksperci posiadają umiejętności i kwalifikacje niezbędne, aby umożliwiać naszym klientom podejmowanie właściwych decyzji.

Top