Podczas projektowania wszystkich naszych produktów koncentrujemy się przede wszystkim na dobru krów. Podobnie było w przypadku robota Lely Astronaut. Takie podejście doprowadziło do powstania koncepcji wolnego ruchu krów. Jest ona podstawą automatycznego systemu doju i zakłada możliwie najbardziej naturalny sposób doju.

Naturalny dój i wolny ruch nie tylko pozwala krowom decydować o tym, kiedy chcą jeść i pić, kiedy odpoczywać, a kiedy udać się na dój, ale też pomaga dbać o ich zdrowie i poziom komfortu podczas dojenia. System I-flow zapewnia wiele korzyści w tym zakresie.

Naturalne zachowanie

Swobodny dostęp

Krowy nie lubią przeszkód. System I-flow gwarantuje krowom wejście na wprost i nieutrudniony dostęp do robota Astronaut, ułatwiając rozpoczęcie doju. Dzięki temu rośnie zarówno liczba dojów, jak i ilość uzyskanego mleka.

Kontakt z innymi krowami podczas doju

Krowy to zwierzęta stadne, które lubią przebywać w grupie. Wejście na wprost i otwarta konstrukcja boksu sprawia, że krowy przez cały czas mogą widzieć się nawzajem. Naturalne interakcje obniżają poziom stresu podczas doju, a nieodczuwająca stresu krowa jest bardziej produktywna. Oddawanie mleka przebiega łatwiej, dzięki czemu dój jest szybszy, a uzyskiwana ilość mleka – większa.

Przeprowadzone przez Lely badania wykazały, że zastosowanie robota Astronaut z systemem I-flow pozwala skrócić czas doju na krowę o 4% w porównaniu ze starszymi modelami robota niewykorzystującymi tego systemu.

Większa ilość uzyskanego mleka

System I-flow oraz przestronne boksy o otwartej konstrukcji pozwalają krowom zachowywać się w naturalny sposób. Krowy czują się bezpiecznie, a dostępna przestrzeń umożliwia im poruszanie się podczas doju. Ramię robota płynnie podąża za ich ruchami. Gwarantowana przez te rozwiązania swoboda sprawia, że krowy szybciej przyzwyczajają się do robota, dzięki czemu częstotliwość dojów zaczyna rosnąć.

 

Średnia liczba dojów

na krowę / dzień

Średnia liczba nieudanych dojów

na krowę / dzień

Średnia liczba kg mleka

na krowę / dzień

K-flow (Astronaut A3) 2,67 2,38 27,46
I-flow (Astronaut A4) 2,76 3,12 28,42
Różnica procentowa +3,37% +31,09% +3,49%

 

Dój

Produkcja wysokiej jakości mleka wymaga czasu i uwagi. Wymaga również zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz podejmowania właściwych decyzji zgodnych z celami hodowcy. Nasze rozwiązania z zakresu zautomatyzowanego doju pomagają podejmować właściwe decyzje pozwalające na osiągnięcie tych celów.

Top

Strona internetowa Lely wykorzystuje pliki cookie. Więcej informacji: na strony. Zamknij