Nie ma potrzeby wykonywania dogłębnej analizy. Niech dane przemówią same za siebie. To pozwala podejmować decyzje na podstawie jednego źródła informacji. Lely Horizon pomaga, łącząc dane i przekazując wskazówki pozwalające na dalszą optymalizację gospodarstwa.

Popraw jakość prowadzenia gospodarstwa i zaoszczędź więcej czasu, posługując się inteligentnymi algorytmami, które analizują dane i trendy. Porady dostarczane są w najwłaściwszym momencie, pozwalając szybko reagować i podejmować właściwe działania. Przewidywania na tablicy wskaźników podają informacje o prognozowanych wynikach, co wesprze Twoje dążenia do realizacji ustalonego planu.

Maksymalizacja wydajności

Horizon koncentruje się na maksymalizacji wydajności (robota) i dostarcza porady dotyczące ograniczenia liczby nieudanych dojów. Pozwala ustalić, które krowy są najbardziej wydajne i doradza, których nie inseminować.

Istnieje możliwość wprowadzenia ustawień dla każdego gospodarstwa i klienta. „Dobry” dój prowadzi do dobrego stanu strzyków i wydajności. Naturalnie zależy Ci na możliwości ograniczenia bimodalności i koncentracji na maksymalnym wykorzystaniu wydajności robota.

 

Wybór funkcji

Lely Horizon oferuje wiele nowych i dodatkowych funkcji. Oto kilka z nich:

Wskazanie ketozy i porady dotyczące leczenia

Ograniczenie przeżuwania może wskazywać na (subkliniczną) ketozę u krowy. Niewłaściwe przeżuwanie, wraz z innymi czynnikami ryzyka, może aktywować poradę dotyczącą leczenia ketozy. Horizon umieszcza krowę na liście krów z podejrzeniem ketozy i wyświetla porady dotyczące leczenia. Dzięki temu można zapobiec chorobie i stratom (mleka) z powodu gorszego stanu zdrowia krowy. Dzięki poradom opartym na danych będzie można szybciej wykrywać choroby. Szybsze reagowanie pomaga uniknąć przedłużających się przerw pomiędzy dojami, strat w produkcji mleka i kosztów leczenia.

Porady dotyczące ograniczania nieudanych dojów

Nieudane doje mogą mieć negatywny wpływ na uzysk mleka. Horizon doradza w zakresie zapobiegania przyszłym nieudanym dojom u danej krowy i pozwala lepiej wykorzystać czas pracy robotów, np. zasuszając ją wcześniej lub rzadziej dojąc. W przeszłości znalezienie i rozwiązanie problemu bywało czasochłonne. Jeśli problemu nie udało się od razu ustalić, cała procedura mogła stać się czasochłonnym cyklicznym zajęciem.

Porada „Trzymaj otwarte”

Informacje wyjaśniające, dlaczego dla tej krowy oferowane jest dane wsparcie procesu decyzyjnego. W porównaniu do innych krów, to bardzo ładna krzywa laktacji, ale w pewnym momencie widzimy, że nie ma już powrotu do wcześniejszego poziomu produkcji. Krowa zaczyna odstawać od innych. Na podstawie tych danych hodowca ma wybór: może wykonać polecenie (trzymaj otwarte) albo go nie wykonywać. A ten problem w innym wypadku mógłby łatwo umknąć uwadze. Możliwość precyzyjnego zarządzania poszczególnymi krowami dzięki oprogramowaniu Horizon ogranicza niepotrzebne straty. Horizon umożliwia wyodrębnienie krów przynoszących wysokie i niskie dochody przed inseminacją. Wskaźnik ten umożliwia uszeregowanie krów zależnie od wydajności produkcji stanu zdrowia, reprodukcji i wydajności robota.

A selection of the functionalities

Prewencja oszczędza wydatki

Stały monitoring jest opłacalny. Powszechnie wiadomo, że profilaktyka mniej obciąża gospodarstwo niż leczenie. Dlatego każdemu hodowcy powinno zależeć na jej prawidłowym wdrożeniu w plany leczenia.

Inseminacje

Roboty Astronaut posiadają czujniki pozwalające ustalić, które krowy są w rui. Horizon automatycznie, za pośrednictwem bramek separacyjnych kieruje krowy w rui do separatki, gdzie należy wykonać inseminacje. W najbliższej przyszłości Horizon będzie również dostarczać porady na temat doboru buhajów dla każdej z krów. Horizon wysyła zadanie inseminacji i oddziela krowę od stada w idealnie zaplanowanym terminie. Odciąża hodowcę i oszczędza mu czas, gdyż ten nie musi zapisywać żadnych informacji, zapamiętywać numerów krów, podganiać zwierząt, wybierać odpowiedniego buhaja ani wykonywać zadania.

Indywidualny moment zdejmowania kubków (w przygotowaniu)

Można samodzielnie określić ustawienie momentu zdejmowania kubków udojowych na poziomie stada. Podczas doju kubki udojowe są automatycznie zdejmowane z każdej ćwiartki w odpowiednim momencie.

  • Można też dostosować ustawienia dotyczące mleka dla konkretnego gospodarstwa
  • Z podziałem na grupy i krowy
  • Krótszy czas dostosowywania do konkretnego gospodarstwa
  • Dobry dój i wydajność

Optymalizacja przygotowania do doju (w przygotowaniu)

Horizon analizuje profil przepływu mleka u krów, nawet na poziomie ćwiartki. Optymalizacja przygotowania do doju automatycznie dostosowuje czas szczotkowania do każdej krowy, aby zoptymalizować proces doju. Proces ten zmniejsza obciążenie strzyków, zapewniając delikatniejszy i kompletny dój. Stały monitoring jest tani, a PTO szczotkuje dodatkowo tylko te krowy, które tego potrzebują.

Farm Management Support

Pomoc podczas uruchamiania Horizon

Przejście na automatyczny system doju lub żywienia to poważny krok. Aby umożliwić Ci dalszą działalność bez przerywania pracy w gospodarstwie, oferujemy Ci pełne wsparcie. Pomożemy Ci dokonać właściwych wyborów i wdrożyć nowe metody pracy.

Zespół Lely Farm Management Support jest zaangażowany w cały proces i pomoże Ci zapoznać się ze sposobem obsługi aplikacji Lely Horizon.

Osiąganie optymalnych rezultatów pozwala zagwarantować ciągłość biznesu. Dlatego zalecamy zarówno proaktywną, jak i reaktywną optymalizację wyników firmy. W związku z tym analizujemy cały proces: od żywienia po dój. To pomaga zapewnić zrównoważoną, dochodową i świetlaną przyszłość gospodarstwa.

Top