Częste żywienie i podgarnianie paszy naprawdę się opłaca. Zachęca ono krowy do wielokrotnego pobierania paszy, w ciągu dnia i nocy, co skutkuje zwiększonym spożyciem paszy przez stado. Ma to pozytywny wpływ na zdrowie zwierząt, reprodukcję, wydajność, a także na finanse gospodarstwa.

Poziom pH żwacza znacznie spada, gdy duża ilość szybko fermentującej paszy jest pobierana przez krowę raz lub dwa razy dziennie. Może to prowadzić do subklinicznej kwasicy żwacza, która uszkadza jego ścianę. W takim wypadku pasza zbyt szybko przechodzi przez żwacz, a bakterie fermentujące surowe włókno stają się nieefektywne przy niskim poziomie pH. Powoduje to gorsze przetwarzanie paszy.


Krowy powinny pobierać paszę od 10 do 14 razy w ciągu doby. W celu uzyskania dobrego i stabilnego poziomu pH, a tym samym bardziej efektywnego jej wykorzystania. Zwiększenie częstotliwości zadawania i podgarniania paszy zachęca krowy do wielokrotnego podchodzenia do stołu paszowego i ponownego napełniania żwacza. Mniejsze porcje ograniczają możliwość wybierania paszy przez krowy, co również pozytywnie wpływa na stabilność pH żwacza. Ponadto krowy częściej spożywają świeżą i smakowitą paszę znajdującą się na stole paszowym.

Dowiedz się więcej o inteligentnym żywieniu

Dowiedz się więcej o inteligentnym żywieniu

Podstawowe zasady inteligentnego żywienia

Żywienie według potrzeb

Krowy w okresie laktacji mają inne potrzeby żywieniowe niż krowy zasuszone i młodzież. Potrzeby żywieniowe są także zróżnicowane w poszczególnych etapach zasuszenia. Idealnym rozwiązaniem jest obliczenie odpowiednich dawek dla każdej z grup, aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty. Automatyczny system żywienia umożliwia ładowanie, mieszanie i zadawanie niewielkich porcji dla małych grup zwierząt.

Dbałość o dokładne ładowanie dawek

Proces dokładnego zadawania dawek rozpoczyna się od ładowania składników paszy. Im dokładniej są odważone, tym precyzyjniej żywiona będzie określona grupa krów. Poprzez inteligentne i dokładne oprogramowanie automatyczny system żywienia umożliwia precyzyjne ładowanie odpowiednio odważonych składników paszy. Uzyskane w ten sposób dawki są odpowiednio zbilansowane, dzień po dniu, niezależnie od częstotliwości zadawania paszy.

Częste zadawanie świeżej paszy

Częste pobieranie paszy prowadzi do stabilnego poziomu pH oraz dobrego stanu zdrowia żwacza. Ponad połowę swoich zasobów energii krowa pozyskuje z kwasów tłuszczowych pozostałych po sfermentowanych węglowodanach. W przypadku, kiedy poziom pH żwacza jest zbyt niski, te mikroorganizmy przestają być skuteczne. Często zadawane mniejsze dawki wpływają na utrzymanie stałego poziomu pH w żwaczu, co oznacza, że pasza zadawana krowom jest wykorzystywana w sposób bardziej efektywny.

Rezultaty inteligentnego żywienia

Nasze rozwiązania w zakresie inteligentnego żywienia

Lely Vector

Automatyczny system żywienia już czeka na Ciebie

Zwiększ efektywność i opłacalność strategii żywienia, zadając częściej paszę swoim krowom. To się naprawdę opłaca. Częstsze zadawanie paszy stymuluje jej pobieranie zarówno w ciągu dnia jak i nocy, co oznacza, że krowy pobierają więcej paszy. Ma to pozytywny wpływ na zdrowie zwierząt, reprodukcje i wydajność produkcji, a także finanse gospodarstwa.

Lely Cosmix

System zadawania paszy treściwej dla krów, które zasługują na więcej

Większa ilość uzyskanego mleka, poprawa stanu żwacza i efektywne żywienie: Lely Cosmix zapewnia wszystkie te korzyści. Każda krowa otrzymuje odpowiednio dobraną porcję paszy treściwej. System zarządzania Lely T4C dostarcza informacji na temat poboru paszy treściwej i pomaga poprawić stan zdrowia zwierząt.

Lely Juno

Zwiększanie pobierania paszy nigdy nie było takie proste

Lely Juno przejmuje zadanie podgarniania paszy 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Dzięki regularnemu podgarnianiu krowy zawsze mają dostęp do paszy. Każda, nawet stojąca niżej w hierarchii stada krowa może pobierać paszę niezbędną do utrzymania optymalnego stanu żwacza i rozwoju.

Lely Calm

Optymalny wzrost i rozwój cieląt

Skróć okres odpajania cieląt i pomóż im stać się silnymi, zdrowymi i wydajnymi krowami, stosując automat Lely Calm. Automat do odpajania dostarcza mleko w odpowiedniej temperaturze i zapewnia wgląd w dane na temat poboru mleka przez każde cielę.

Niezrównana obsługa serwisowa

Nawet po sfinalizowaniu zakupu oferujemy pomoc w zakresie optymalizacji produkcji.

Pomożemy Ci sporządzić plan finansowania pozwalający wdrożyć naszą koncepcję pracy w oborze.

Dlaczego nasze rozwiązania?

Elastyczność i dobre samopoczucie hodowcy i krów oraz produkcja wysokiej jakości mleka. To właśnie gwarantuje nasza koncepcja organizacji pracy obory. Od doju po żywienie oraz od pielęgnacji po oświetlenie obory.

Top