Introduction

Automatyczne żywienie umożliwia zadawanie paszy zwierzętom zgodnie z ich potrzebami. Krowy w okresie laktacji mają inne potrzeby pokarmowe niż krowy zasuszone, młodzież czy bydło mięsne. Automatyczny system żywienia miesza i zadaje pasze każdej grupa zwierząt w stadzie.

W rezultacie wzrasta efektywność wykorzystania paszy, zmniejsza się zużycie paliwa i innych kosztów, a wydajność produkcji rośnie. Pozwala to również zaoszczędzić czas i dzięki temu możesz elastyczniej planować swój dzień.

Automatyczne zadawanie paszy

Dzięki automatycznemu żywieniu, wszystko, co musisz zrobić, to zadecydowanie, które składniki odżywcze powinny być zawarte w paszy dla każdej grupy zwierząt. Oprogramowanie oblicza dokładnie, niezbędną ilość składników, a Graber waży je z dużą precyzją. Chwyta on pasze w najwyższym punkcie, oblicza jej masę i zapamiętuje głębokość niezbędna do uchwycenia odpowiedniej ilości.

Automatyczny system żywienia Lely Vector  to nie tylko oszczędność czasu: możesz całkowicie wyeliminować zadawanie paszy z listy codziennych obowiązków, a pomimo tego na stole paszowym przez cały dzień znajdować się będzie świeża i odpowiednio wymieszana pasza. Ponadto wóz paszowy nie będzie już potrzebny, pozwoli to obniżyć koszty paszy i paliwa.

efficiency

Żywienie według potrzeb

Automatyczne żywienie umożliwia zadawanie paszy zwierząt zgodnie z ich potrzebami. Krowy w okresie laktacji maja inne potrzeby pokarmowe niż krowy zasuszone i młodzież.
Przy zastosowaniu automatycznego systemu żywienia jałówki są szybciej gotowe do inseminacji: nawet 4 do 6 tygodni szybciej w porównaniu do konwencjonalnego systemu żywienia.

Krowy w okresie laktacji korzystają z dostosowanej do ich potrzeb dawek paszy, która zapewnia im właściwe składniki odżywcze i maksymalną ilość suchej masy do stymulowania produkcji mleka. Krowy zasuszone mają również określone potrzeby: utrzymując wysoki poziom spożycia suchej masy podczas fazy przejściowej, można obliczyć ich zdolność do pobierania paszy, gdy rozpocznie się kolejna faza laktacji.

Automatyczny system żywienia, wpływa pozytywnie również na wyniki produkcji bydła mięsnego: zwierzęta szybciej przybierają na masie.

Automatyczne żywienie naprawdę się opłaca

Żywienie

Efektywne żywienie pozytywnie wpływa na zdrowie krów i ilość uzyskanego mleka. Wymieszanie właściwej dawki i zadanie jej w odpowiednim czasie wymaga odpowiedniej wiedzy, zrozumienia procesu i czasu. Nasze produkty do zautomatyzowanego doju niezwykle skutecznie spełniają to zadanie, zapewniając oszczędność czasu i dostarczanie właściwej paszy w odpowiednim momencie.

Top