Introduction

Częste żywienie naprawdę się opłaca. Stymuluj krowy do wielokrotnego pobierania paszy - od 10 do 14 razy w ciągu doby w celu uzyskania dobrego i stabilnego poziomu pH w żwaczu, a tym samym bardziej efektywnego jej wykorzystania.

Ponadto na stole paszowym znajduje się zawsze świeża pasza, której ilość można dostosować do warunków panujących w oborze i na zewnątrz. Poza tym krowy nie konkurują ze sobą. Gdy krowy zajmujące dominującą pozycję w stadzie skończą pobierać paszę, zwierzęta stojące niżej w hierarchii nadal mają do niej dostęp. Zdrowe krowy i brak stresu przekłada się na zwiększenie wydajności produkcji mleka i mięsa.

Świeża pasza przez cały czas dla optymalnego stanu żwacza

Automatyczny system żywienia dba o to, aby na stole paszowym znajdowała się zawsze odpowiednia ilość świeżej paszy. Dzięki temu krowy nie konkurują ze sobą. Gdy krowy zajmujące dominującą pozycję w stadzie skończą pobierać paszę, zwierzęta stojące niżej w hierarchii nadal mają do niej dostęp.

W rezultacie każda krowa otrzymuje wystarczającą ilość substancji odżywczych dla optymalnego spożycia paszy i maksymalnej produkcji.

Elastyczność zadawania świeżej paszy

Zwiększ skuteczność swojej strategii żywienia, podając swoim krowom kilka razy dziennie świeże, dobrze wymieszane porcje paszy. Częstsze karmienie oznacza także elastyczne zadawanie: nie w ustalonych odstępach czasu, ale w razie potrzeby. Gdy krowy są na pastwisku, proces zadawania paszy zatrzyma się i wznowiony zostanie, gdy zwierzęta wrócą do obory. 

W rezultacie pasza wykorzystywana jest w bardziej wydajny sposób, a regularne zadawanie oznacza mniejszą ilość niedojadów.

efficiency

Zdrowe krowy

Dobre dla żwacza
Częste pobieranie paszy w ciągu doby zapewnia uzyskania stabilnego poziomu pH i dobrego stanu żwacza. Mniejsze porcje ograniczają możliwość wybierania paszy przez krowy, co również pozytywnie wpływa na stabilność pH żwacza. W rezultacie każda krowa otrzymuje zrównoważoną ilość substancji odżywczych dla optymalnego spożycia paszy i maksymalnej produkcji. Ma to pozytywny wpływ na zdrowie zwierząt, reprodukcję, wydajność, a także na finanse hodowcy.

Pobieranie dużej ilości szybko fermentującej paszy przez krowy powoduje skrajny spadek poziomu pH, co może prowadzić do subklinicznej kwasicy żwacza, która może uszkadzać jego ściany.

Dobre dla racic
Na zdrowe kończyn i racice wpływ ma wiele czynników trzeba jednak pamiętać, że żywienie jest czynnikiem wiodącym. Częste zadawanie i podgarnianie paszy zapobiega zbędnemu wyciąganiu szyi i wynikającemu z tego naciskowi na przednie kończyny. Stały, niczym nieograniczony dostęp do świeżej paszy powoduje również, że zwierzęta nie konkurują ze sobą: krowy zajmujące dominującą pozycję w stadzie pierwsze pobierają paszę, a zwierzęta stojące niżej w hierarchii nadal mają do niej dostęp. Pozwala to uniknąć urazów kończyn podczas pobierania paszy.

Wyższa wydajności mleka

Częste żywienie powoduje, że krowy są bardziej aktywne: częściej podchodzą do stołu paszowego i pobierają więcej paszy. Jeśli system żywienia Lely Vector połączony jest z systemem automatycznego doju Lely Astronaut, to liczba odwiedzin w robocie i produkcja mleka wzrasta.

Częste żywienie naprawdę się opłaca.

Żywienie

Efektywne żywienie pozytywnie wpływa na zdrowie krów i ilość uzyskanego mleka. Wymieszanie właściwej dawki i zadanie jej w odpowiednim czasie wymaga odpowiedniej wiedzy, zrozumienia procesu i czasu. Nasze produkty do zautomatyzowanego doju niezwykle skutecznie spełniają to zadanie, zapewniając oszczędność czasu i dostarczanie właściwej paszy w odpowiednim momencie.

Top