Introduction

System Lely Vector został opracowany z myślą o zadawaniu odpowiedniej ilości paszy przy minimalnym nakładzie pracy i wykorzystaniu energii. Uwzględniono też naturalne zachowania krów. Krowy wypasane na pastwisku mogą jeść przez cały dzień – dzięki systemowi Vector teraz także w oborze mają stały dostęp do pożywienia.

Automatyczny system to nie tylko oszczędność czasu: możesz całkowicie wyeliminować zadawanie paszy z listy codziennych obowiązków. Na stole paszowym przez cały dzień znajduje się świeża i odpowiednio wymieszana porcja paszy, więc krowy mogą jeść kilka razy dziennie. To działa stymulująco na krowy i przyczynia się do zwiększenia ilości uzyskanego mleka.

Inteligentne żywienie

Podczas przejazdu przez oborę system Vector realizuje dwa zadania: podgarnia paszę i uzupełnia ją, jeśli to konieczne. W trakcie każdego przejazdu czujnik poziomu paszy wykrywa, ile paszy znajduje się na stole paszowym. Na tej podstawie robot określa, czy i ile paszy należy zadać – Ty nie musisz się niczym przejmować. Jedynym konfigurowanym ręcznie ustawieniem jest wysokość paszy na stole paszowym. System Vector nie tylko mierzy ilość paszy, ale też ją podgarnia. Dzięki temu odpowiednia ilość paszy pozostaje w zasięgu krów.

efficiency

Naturalne zachowanie związane z żywieniem

Inteligentny system żywienia jest doskonale dopasowany do zachowań krów. Zdrowa krowa każdego dnia zjada od ośmiu do dwunastu porcji paszy. Nigdy jednak z góry nie można określić czasu, kiedy krowa zechce zjeść. Na zachowania związane z żywieniem wpływ ma szereg czynników. Należą do nich stosowanie lub nie zautomatyzowanego doju, poziom hałasu w oborze, kwestie związane z usuwaniem starej paszy i warunki pogodowe. W związku z wahaniami temperatury dzienny pobór paszy może różnić się nawet o około 10%.

System Vector można stosować również w oborach z okólnikami lub wypasem pastwiskowym. Jeśli krowy wychodzą na zewnątrz, określenie wielkości dawki paszy może być trudne. W przypadku zmiany pogody zmuszającej krowy do wejścia do obory na stole paszowym czeka na nie pasza. Dzięki inteligentnemu systemowi żywienia Vector krowy zawsze mają dostęp do świeżej i smacznej paszy.

Większa ilość uzyskanego mleka

Ponieważ na stole paszowym zawsze znajduje się świeża pasza, krowy mogą jeść o dowolnej porze dnia i nocy. Wiążą się z tym takie korzyści jak zwiększony pobór paszy i lepszy stan żwacza. Ponadto krowy nie konkurują ze sobą. Gdy krowy zajmujące dominującą pozycję w stadzie skończą jeść, zwierzęta stojące niżej w hierarchii nadal mają dostęp do świeżej paszy. Zdrowie i brak stresu przekłada się na zwiększenie produkcji mleka i mięsa.

Żywienie

Efektywne żywienie pozytywnie wpływa na zdrowie krów i ilość uzyskanego mleka. Wymieszanie właściwej dawki i zadanie jej w odpowiednim czasie wymaga odpowiedniej wiedzy, zrozumienia procesu i czasu. Nasze produkty do zautomatyzowanego doju niezwykle skutecznie spełniają to zadanie, zapewniając oszczędność czasu i dostarczanie właściwej paszy w odpowiednim momencie.

Top