Dla firmy Lely bezpieczeństwo ludzi i zwierząt jest najwyższym priorytetem. Gospodarstwo to środowisko, w którym pracują roboty, ciągniki, urządzenia samojezdne i znajdują się zwierzęta, a jednocześnie jest to miejsce, w którym żyją rodziny i bawią się dzieci. To wyjątkowe, a zarazem wymagające połączenie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo wykonywania codziennej pracy. Naszym priorytetem jest jak najbardziej efektywna praca w gospodarstwie przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa hodowcy, jego bliskim, pracownikom oraz wszystkim osobom wchodzącym na jego teren.

Lely dąży do zminimalizowana ryzyka wypadków, udostępniając praktyczne wskazówki i wytyczne dotyczące bezpieczeństwa w gospodarstwie. Zachęcamy do identyfikowania, eliminowania i zapobiegania zagrożeniom oraz do dzielenia się doświadczeniami i rozwiązaniami z innymi hodowcami bydła mlecznego.

Świadomość zagrożeń to dobry punkt wyjścia. Działajmy razem na rzecz bezpieczeństwa!

Bezpieczeństwo w oborze zaczyna się od Ciebie

Jesteś kluczem do bezpieczeństwa. Dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa chronią Ciebie i innych. Spraw, aby te praktyki stały się częścią Twoich codziennych rutyn. Zadbaj o to, aby każdy, kto obsługuje urządzenia, zajmuje się ich konserwacją lub pracuje w ich pobliżu, przestrzegał środków ostrożności. Nie ryzykuj obrażeń lub śmierci, ignorując dobre praktyki bezpieczeństwa.

Przestrzegaj instrukcji obsługi i bezpieczeństwa

Przeczytaj ze zrozumieniem instrukcje obsługi i bezpieczeństwa przed rozpoczęciem obsługi lub konserwacji maszyny/narzędzi. Twój (nowy) sprzęt może działać inaczej, niż się spodziewasz. Na przykład może obejmować nowe funkcje. Ponadto zapoznaj się z naklejkami ostrzegawczymi na urządzeniach i stosuj się do nich, ponieważ informują o potencjalnych zagrożeniach. Zawsze przestrzegaj instrukcji i zasad.

Zachowaj ostrożność podczas pracy z chemikaliami

Prawidłowo przechowuj chemikalia i obchodź się z nimi ostrożnie. Chemikalia należy przechowywać w przeznaczonym do tego zamkniętym/zamykanym pomieszczeniu, z dala od dzieci. Podczas obchodzenia się z chemikaliami zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony. Unikaj mieszania lub rozlewania chemikaliów i zawsze używaj oryginalnego opakowania.

Utrzymuj urządzenia w oryginalnym stanie

Zachowaj wszystkie osłony, pokrywy, klapy i inne części. Nie modyfikuj urządzeń, aby ułatwić lub usprawnić sobie pracę. Stwarza to zagrożenie dla bezpieczeństwa Twojego i Twoich bliskich. Po wykonaniu prac konserwacyjnych nie zapomnij o założeniu lub zablokowaniu osłon, pokryw i tym podobnych części, ponieważ inni nie są świadomi potencjalnych zagrożeń.

Nie dopuszczaj dzieci i odwiedzających do obszarów roboczyching areas

Gospodarstwo to wymarzone miejsce do zabawy dla dzieci. Jednak jest to miejsce pracy, a dzieci nie zawsze są świadome zagrożeń. Oddziel miejsca do zabawy i pracy, a także wyjaśnij dzieciom i odwiedzającym możliwe niebezpieczeństwa. Określ jasne zasady i wytycz trasy dla osób wchodzących na teren gospodarstwa. Nie zostawiaj dzieci i odwiedzających bez nadzoru.

Noś odzież roboczą

Rozwiązane sznurowadło, rozpuszczone włosy czy wystrzępiona koszula mogą prowadzić do obrażeń podczas obsługi maszyn rolniczych z obracającymi się częściami. Niektóre zadania wymagają odzieży ochronnej, takiej jak specjalne obuwie lub rękawice. Odpowiedni strój zmniejsza ryzyko obrażeń.

Czystość w gospodarstwie

Utrzymanie porządku w gospodarstwie ułatwia zauważenie nieprawidłowości i zagrożeń. Zmniejsza również ryzyko skaleczenia, potknięcia się lub przygniecenia. Upewnij się, że Twoje urządzenia mogą pracować bez przeszkód.

Zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy

Zgodnie z prawem odpowiadasz za zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. Stwórz bezpieczne środowisko pracy i zapewnij im odpowiednie narzędzia. Zadbaj o przeszkolenie i niezbędne informacje dla osób pracujących w Twoim gospodarstwie. Przydzielając pracownikom zadania, zadbaj o wyznaczenie do nich odpowiedniej osoby. Niektóre zadania mogą wykonywać tylko wykwalifikowani pracownicy. Utrzymuj nadzór i interweniuj, gdy praca jest wykonywana w sposób zagrażający bezpieczeństwu.

Postępuj ostrożne ze zwierzętami

Praca obejmująca kontakt ze zwierzętami zawsze stanowi pewne ryzyko. Zwierzęta bywają nieprzewidywalne. Unikaj ślepych punktów i podchodź do zwierząt powoli, aby zawsze były świadome Twojej obecności. Zachowaj szczególną ostrożność w pobliżu byków i krów w okresie rui. Trzymaj zwierzęta z dala od obszarów roboczych.

Uważaj na odchody

Pamiętaj, że w procesie rozkładu odchodów przez bakterie powstają gazy. Niektóre z tych gazów są trujące i wysoce łatwopalne. Upewnij się, że odwiedzający nie wchodzą do obory podczas usuwania odchodów. Zabezpiecz zbiornik na odchody, aby nikt do niego nie wpadł. Zastosuj odpowiednie ogrodzenie, oznakowanie lub zakrywaj wszystkie otwory zbiornika, gdy jest pozostawiany bez nadzoru.

Bezpieczeństwo elektryczne

Zadbaj o regularne sprawdzanie instalacji elektrycznej w gospodarstwie przez specjalistę. Nie zajmuj się tym samodzielnie, o ile nie masz odpowiednich kwalifikacji. Podczas wykonywania czynności konserwacyjnych należy odłączyć i odizolować zasilanie elektryczne oraz wyłączyć urządzenia. Nie zbliżaj się do obszarów pod wysokim napięciem.

Download

Ponieważ ważne jest dla nas, Twoje bezpieczeństwo, przygotowaliśmy krótkie wskazówk dotyczące bezpieczeństwa, które możesz wydrukować  i powiesić biurze lub w oborze. Niech przypominają, że bezpieczeństwo w oborze powinno być najwyższym priorytetem.

Podziel się z nami swoją historią!

Chętnie poznamy Twoje najlepsze praktyki dotyczące bezpieczeństwa w oborze. Podziel się z nami swoją historią i oznacz ją używając hashtagu #safetyinthebarn #safefarming lub wyśli wiadomość na adres communication@lely.com

Why Lely?

Farmers all over the world make choices about how they set up and run their farms. Every day, we help them make the best choices for themselves and their farms. We do this by providing advice and innovative solutions that contribute to efficient farm management. For sustainable milk and meat production. Present and future.

Top