How Farm Management Support works

Przejście na automatyczny system doju i/lub żywienia nie jest procesem krótkookresowym. Właśnie z tego powodu, jak również dla zapewnienia ciągłości prowadzonej działalności, oferujemy klientom z całego świata dokładne wskazówki pomocne w podejmowaniu właściwych decyzji. Pomagamy także przygotować się do nowego systemu pracy. Robimy to w trzech etapach.

Przed uruchomieniem

W ramach procesów przygotowawczych dzielimy się swoją wiedzą, doświadczeniem i kompetencjami, jakie udało nam się zgromadzić przez ostatnie dwadzieścia lat współpracy z klientami.

Wszystkie posiadane informacje zamieściliśmy w Lely RoadBook, dostępnym w cyfrowej formie przewodniku dotyczącym całej fazy przygotowawczej aż do momentu uruchomienia systemu.

To sprawdzona koncepcja, ujednolicona i stosowana w przypadku wszystkich nowych klientów z całego świata. Opracowaliśmy ją w oparciu o doświadczenie i opinie hodowców bydła, którzy przejście na nowy system mają już za sobą. Przewodnik to także gwarancja, że wszyscy klienci otrzymują w odpowiednim czasie te same informacje dotyczące wszystkich możliwych kwestii, od przygotowania krów i nowych procedur po korzystanie z systemu zarządzania.

W ramach przygotowań nawiązujemy kontakt z klientami oraz ich doradcami ds. żywienia, aby ustalić porcje paszy stosowane w ramach automatycznego doju, a także wskazać elementy potrzebne i zbędne w gospodarstwie. Do współpracy angażujemy lekarzy weterynarii, przetwórców mleka i organizacje hodowlane, z usług których korzystają nasi klienci. Robimy wszystko, co niezbędne, aby zapewnić sprawne wdrożenie systemu.

 

Trzyetapowe wsparcie

W trakcie uruchamiania

Pracownicy działu Technical Service Support samodzielnie montują maszyny. Ich obowiązkiem jest dopilnowanie, aby maszyna została prawidłowo zamontowana i pracowała nienagannie od samego początku.

Towarzyszymy krowom podczas pierwszej wizyty w robocie, aby ułatwić im przejście na nowy system doju. Z naszego doświadczenia wynika, że w wyniku zapewnienia takiej pomocy średnio 80% krów w ciągu dwóch tygodni zaczyna samodzielnie korzystać z robota.

Uruchomienie systemu polega na praktycznym zastosowaniu, w oparciu o wcześniejsze czynności przygotowawcze, całej przekazanej wiedzy dotyczącej znajomości systemu zarządzania i strategii żywienia.

Strategia żywienia ma znaczenie nie tylko dla automatycznego doju, ale także podczas wprowadzania automatycznego systemu żywienia Lely Vector. Wspólnie z doradcą ds. żywienia bliżej przyglądamy się składowi paszy, kolejności jej wyładowywania oraz czasowi mieszania. Dzięki temu możemy zagwarantować, że przygotowane porcje zostaną prawidłowo zadane przy stole paszowym.

Po uruchomieniu

Po uruchomieniu systemu nadal udzielamy klientom wszelkich niezbędnych wskazówek i wsparcia. Wspólnie wyznaczamy osobiste cele oraz obszary, na których należy skoncentrować się w przyszłości. Monitorujemy postępy, korzystając z wielu dostępnych systemów. Oprócz tego regularnie odwiedzamy gospodarstwa i organizujemy wieczorne szkolenia z udziałem innych hodowców. W ten sposób nieustannie uczymy się wspólnie i od siebie nawzajem.
 
Oczywiście zawsze interesuje nas poziom zadowolenia klientów oraz to, co możemy zrobić, aby jeszcze bardziej usprawnić funkcjonowanie ich gospodarstw. Pozostajemy z klientami w stałym kontakcie, aby zapewniać ich gospodarstwom zrównoważoną, dochodową i świetlaną przyszłość zgodną z założonymi celami.

Dlaczego nasze współpraca?

Każdy rolnik codziennie musi podejmować szereg decyzji dotyczących siebie i swojej działalności. Nie musi jednak robić tego na własną rękę. Może korzystać z porad doradców, którzy pomagają mu znaleźć odpowiednie rozwiązania i zadbać o to, aby działalność rozwijała się we właściwym kierunku.

Coraz więcej osób wybiera firmę Lely jako partnera do długoterminowej współpracy. Dzieje się tak dlatego, że korzystanie z naszych produktów i usług pozwala codziennie przybliżać się do oczekiwanych rezultatów. Nasi eksperci posiadają umiejętności i kwalifikacje niezbędne, aby umożliwiać naszym klientom podejmowanie właściwych decyzji.

Top