Informacje o Farm Management Support

Praca działu Farm Management Support skupia się w pierwszej kolejności: optymalizacji naszej koncepcji obory pod kątem Twojego gospodarstwa, zgodnie z Twoimi wymaganiami. Niezależnie od tego, czy właśnie planujesz przejście na automatyczny system doju i/lub żywienia, czy korzystasz już z naszych produktów i systemów do zarządzania, przed, podczas i po rozpoczęciu używania danego narzędzia otrzymujesz od nas szereg wytycznych.

Bardziej doświadczonym użytkownikom pomagamy zoptymalizować zarządzanie gospodarstwem. Możemy na przykład wspólnie przyjrzeć się codziennym rutynowym czynnościom, pracy oraz systemom zarządzania.

Te wskazówki i wsparcie pomagają zapewnić zrównoważoną, dochodową i świetlaną przyszłość gospodarstwa.

Nasza koncepcja obory

wolny ruch krów

Nasza koncepcja obory oparta jest na zasadzie wolnego ruchu krów. Krowy same i bez żadnych przeszkód decydują o tym, kiedy chcą jeść i pić, kiedy odpoczywać, a kiedy udać się na dój. Bez przymusu wchodzą do robota udojowego.

Wolny ruch krów wpływa na codzienne zarządzanie, strategię żywienia oraz układ przestrzenny obory. Zapewnienie właściwego wolnego ruchu krów to także efekt odpowiedniego umiejscowienia systemu doju, kuchni paszowej oraz produktów do utrzymania obory, jak również organizacji codziennych czynności – wszystkie te czynniki pozwalają osiągnąć założone cele, czy to związane z ograniczeniem nakładów pracy, poprawą stanu zdrowia krów lub produkcją, czy wreszcie wygospodarowaniem większej ilości czasu dla rodziny i przyjaciół.

Wolny ruch krów

Jak działa Farm Management Support

Trzyetapowe wsparcie

Przejście na automatyczny system doju i/lub żywienia nie jest procesem krótkookresowym. Właśnie z tego powodu, jak również dla zapewnienia ciągłości prowadzonej działalności, oferujemy klientom z całego świata dokładne wskazówki pomocne w podejmowaniu właściwych decyzji. Pomagamy także przygotować się do nowego systemu pracy. Proces ten dzielimy na trzy etapy

Przed uruchomieniem

W ramach procesów przygotowawczych dzielimy się swoją wiedzą, doświadczeniem i kompetencjami, jakie udało nam się zgromadzić przez ostatnie dwadzieścia lat współpracy z klientami.

Wszystkie posiadane informacje zamieściliśmy w Lely RoadBook, dostępnym w cyfrowej formie przewodniku dotyczącym całej fazy przygotowawczej aż do momentu uruchomienia systemu.

To sprawdzona koncepcja, ujednolicona i stosowana w przypadku wszystkich nowych klientów z całego świata. Opracowaliśmy ją w oparciu o doświadczenie i opinie hodowców bydła, którzy przejście na nowy system mają już za sobą. Przewodnik to także gwarancja, że wszyscy klienci otrzymują w odpowiednim czasie te same informacje dotyczące wszystkich możliwych kwestii, od przygotowania krów i nowych procedur po korzystanie z systemu zarządzania.

W ramach przygotowań nawiązujemy kontakt z klientami oraz ich doradcami ds. żywienia, aby ustalić porcje paszy stosowane w ramach automatycznego doju, a także wskazać elementy potrzebne i zbędne w gospodarstwie. Do współpracy angażujemy lekarzy weterynarii, przetwórców mleka i organizacje hodowlane, z usług których korzystają nasi klienci. Robimy wszystko, co niezbędne, aby zapewnić sprawne wdrożenie systemu.

Trzyetapowe wsparcie

W trakcie uruchamiania

Pracownicy działu Technical Service Support samodzielnie montują maszyny. Ich obowiązkiem jest dopilnowanie, aby maszyna została prawidłowo zamontowana i pracowała nienagannie od samego początku.

Towarzyszymy krowom podczas pierwszej wizyty w robocie, aby ułatwić im przejście na nowy system doju. Z naszego doświadczenia wynika, że w wyniku zapewnienia takiej pomocy średnio 80% krów w ciągu dwóch tygodni zaczyna samodzielnie korzystać z robota.

Uruchomienie systemu polega na praktycznym zastosowaniu, w oparciu o wcześniejsze czynności przygotowawcze, całej przekazanej wiedzy dotyczącej znajomości systemu zarządzania i strategii żywienia.

Strategia żywienia ma znaczenie nie tylko dla automatycznego doju, ale także podczas wprowadzania automatycznego systemu żywienia Lely Vector. Wspólnie z doradcą ds. żywienia bliżej przyglądamy się składowi paszy, kolejności jej wyładowywania oraz czasowi mieszania. Dzięki temu możemy zagwarantować, że przygotowane porcje zostaną prawidłowo zadane przy stole paszowym.

Po uruchomieniu

Po uruchomieniu systemu nadal udzielamy klientom wszelkich niezbędnych wskazówek i wsparcia. Wspólnie wyznaczamy osobiste cele oraz obszary, na których należy skoncentrować się w przyszłości. Monitorujemy postępy, korzystając z wielu dostępnych systemów. Oprócz tego regularnie odwiedzamy gospodarstwa i organizujemy wieczorne szkolenia z udziałem innych hodowców. W ten sposób nieustannie uczymy się wspólnie i od siebie nawzajem.
 
Oczywiście zawsze interesuje nas poziom zadowolenia klientów oraz to, co możemy zrobić, aby jeszcze bardziej usprawnić funkcjonowanie ich gospodarstw. Pozostajemy z klientami w stałym kontakcie, aby zapewniać ich gospodarstwom zrównoważoną, dochodową i świetlaną przyszłość zgodną z założonymi celami.

‘Ogólny stan zdrowia, liczba urodzeń i produkcja mleka w naszym gospodarstwie uległy poprawie.’

Lokalne działania – międzynarodowa wiedza

Usługi działu Farm Management Support dostępne są na całym świecie. Nasi doradcy posiadają kwalifikacje i umiejętności pozwalające na udzielenie wszelkich niezbędnych informacji dotyczących zarządzania i optymalizacji funkcjonowania stada, obory, nakładów pracy oraz skuteczności codziennych działań.

Lokalni doradcy nie pracują na własną rękę – korzystają oni z zasobów wiedzy międzynarodowego zespołu. Oznacza to tym samym, że nasi klienci mogą czerpać pełne korzyści z naszego międzynarodowego doświadczenia w zakresie zautomatyzowanego doju i/lub żywienia, łącząc je z właściwą dla danej lokalizacji wiedzą o prawie i przepisach, warunkach atmosferycznych i czynnikach geograficznych. Ściśle współpracujemy z lekarzami weterynarii, doradcami ds. żywienia i innymi konsultantami, z których usług korzystają nasi klienci.

Połączenie współpracy z doradcami, wyników naocznych obserwacji (w oborach), informacji uzyskanych z systemów zarządzania oraz doświadczenia klientów pomaga zoptymalizować funkcjonowanie gospodarstw poprzez zapewnienie krowom pełnej swobody i wykorzystanie ich indywidualnego potencjału.

Gromadząc doświadczenie potrzebne do pracy w zespole, pomagamy naszym klientom i ich gospodarstwom w osiąganiu najlepszych możliwych rezultatów zgodnych z założonymi celami. Nasza oferta skierowana jest do klientów na całym świecie, zarówno nowych, jak i tych, którzy współpracują z nami od lat.

Nasze usługi

Dla bardziej dogłębnej analizy działalności

Lely Benchmark

Lely Benchmark to element programu do zarządzania Time for Cows. Pozwala on na właściwą interpretację informacji dotyczących zarządzania gospodarstwem. Benchmark pozwala m.in. na porównywanie wyników swojego stada z danymi z zaprzyjaźnionych sąsiednich gospodarstw.

YourGuide

YourGuide to dostępne w formie cyfrowej materiały związane z systemem zarządzania Time for Cows. Zawiera on wiele informacji dotyczących automatyzacji i zarządzania. Jesteśmy gotowi udzielić odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące kwestii nieporuszonych w Poradniku.

Web Advice

Narzędzie Web Advice pozwala na porównywanie indywidualnych danych dotyczących działalności z danymi innych gospodarstw. W tym celu wykorzystujemy wiedzę i doświadczenie zgromadzone przez klientów z całego świata. Oprócz narzędzi do porównywania Web Advice zawiera także wiele praktycznych porad. Dostęp do nich można uzyskać za pomocą jednego kliknięcia w systemie do zarządzania Time for Cows.

Farm Management Support dla

Lely Vector

Elastyczność zadawania świeżej paszy

Zwiększ skuteczność swojej strategii żywienia, podając swoim krowom kilka razy dziennie świeże, dobrze wymieszane porcje paszy. Nie musi to wymagać dodatkowego czasu. System Lely Vector ogranicza potrzebne nakłady pracy, pozwala obniżyć koszty paszy i paliwa oraz dostarcza krowom świeżej paszy, pomagając im zachować zdrowie i wysoką produktywność.

Lely Astronaut

Naturalny sposób doju

Automatyczny system doju pozwala zwiększyć ilość uzyskanego mleka i zapewnia wgląd w dane w każdym miejscu i o każdej porze. System doju gromadzi dla każdej krowy dane dotyczące produkcji mleka i stanu zdrowia. Wszelkie niepokojące zmiany są zgłaszane, co pozwala poświęcić więcej czasu krowom, które potrzebują szczególnej opieki.

Dlaczego Lely?

Każdy rolnik codziennie musi podejmować szereg decyzji dotyczących siebie i swojej działalności. Nie musi jednak robić tego na własną rękę. Może korzystać z porad doradców, którzy pomagają mu znaleźć odpowiednie rozwiązania i zadbać o to, aby działalność rozwijała się we właściwym kierunku.

Coraz więcej osób wybiera firmę Lely jako partnera do długoterminowej współpracy. Dzieje się tak dlatego, że korzystanie z naszych produktów i usług pozwala codziennie przybliżać się do oczekiwanych rezultatów. Nasi eksperci posiadają umiejętności i kwalifikacje niezbędne, aby umożliwiać naszym klientom podejmowanie właściwych decyzji.

 

Top

Strona internetowa Lely wykorzystuje pliki cookie. Więcej informacji: na strony. Zamknij