Popraw wydajność żywienia dzięki nowym raportom Lely T4C Vector

Firma Lely ulepszyła sposób zarządzania automatycznym systemem żywienia Lely Vector. Najnowsza wersja systemu do zarządzania T4C zawiera raporty podające bardziej dokładne informacje o kosztach żywienia w stosunku do wielkości produkcji mleka i mięsa.

6 listopada 2015

Wiadomości

Poprzez dostęp do potrzebnych, czytelnych informacji hodowcy bydła mlecznego i mięsnego zyskują większą kontrolę nad procesem zarządzania żywieniem. Podawane w czasie rzeczywistym informacje pomagają hodowcy w podejmowaniu uzasadnionych decyzji umożliwiających polepszenie efektywności żywienia. Minimalne straty paszy i ograniczenie jej pozostałości do minimum pozytywnie oddziałują na proporcje między ilością zadanej paszy a wielkością produkcji, zapewniając hodowcy większy zysk.

Kluczowe wskaźniki efektywności, jak średnie dzienne pobranie paszy oraz pobranie paszy na zwierzę, wspomagają pracę hodowców bydła zarówno mlecznego, jak i mięsnego. Nowe raporty dostarczają informacji o skarmionej paszy oraz jej kosztach w odniesieniu do określonej grupy zwierząt w danym przedziale czasowym. Hodowcy bydła mlecznego mogą np. w łatwy sposób sprawdzić, jakie koszty paszy przypadają na produkcję 100 kg mleka, czyli ocenić wydajność żywienia. Hodowcy bydła mięsnego mają możliwość kontroli średniego pobrania paszy w poszczególnych grupach oraz monitorowania łącznej dawki paszy zadawanej w całym cyklu.

Program Lely T4C łączy automatyczny system żywienia Lely Vector z robotami udojowymi Lely Astronaut, zapewniając potrzebne do zarządzania dane w czasie rzeczywistym. Hodowcy stosujący inne systemy doju mogą generować takie same raporty, wprowadzając dane produkcji mleka.

Automatyczny system żywienia Lely Vector odznacza się znacznie większą precyzją niż inne systemy żywienia dostępne na rynku. Dokładne raporty dotyczące chwytaka paszy, który służy do napełniania robota mieszająco-zadającego, pomagają do minimum ograniczyć różnicę między wyliczoną a zadaną dawką.

Dzięki ulepszonemu systemowi zarządzania Lely T4C hodowcy mogą dopasować zadawanie paszy do potrzeb krowy i maksymalnie zwiększyć wydajność produkcji mleka i mięsa.

Lely_T4C_and_Vector_CSO9621.jpg

Więcej informacji:

Top