Wysoka temperatura nie wpływa na jakość bloków kiszonki

W imieniu firmy Lely Uniwersytet w Mediolanie przeprowadził badanie dotyczące jakości paszy oraz zagrzewania się bloków kiszonki z kukurydzy w kuchni paszowej. W okresie prowadzenia badania temperatura powietrza przekraczała 30ºC. Pomimo tego temperatura bloków kiszonki wzrosła zaledwie o 2ºC.

18 stycznia 2021

Wiadomości

Page section

Badanie przeprowadzono na trzech włoskich gospodarstwach posiadających systemy Lely Vector. Bloki zostały wycięte za pomocą wycinaka do kiszonki i umieszczone w kuchni paszowej. Następnie trzy bloki w każdej kuchni paszowej zostały wyposażone w czujniki temperatury. Zamontowano także czujnik wilgotności i temperatury w kuchniach paszowych oraz na zewnątrz, co pozwoliło na uzyskanie informacji na temat wpływu temperatury zewnętrznej na ogrzewanie bloków kiszonki.

Aby w naukowy sposób ocenić jakość paszy, niezależne laboratorium przeprowadziło badania próbek kiszonki w oparciu o skalę Fliega. Jakość kiszonki zbadano w ten sam sposób po trzech dniach, a następnie po siedmiu dniach.

Wynik

Temperatura bloków kukurydzianych wzrosła zaledwie o 2ºC w ciągu trzech dni pomimo tego, że średnia temperatura powietrza przekraczała 30ºC. Współczynnik Fliega nie wykazał zmiany, nawet po 7 dniach. Oznacza to, że prawidłowo zakiszoną paszę objętościową można przechowywać w kuchni paszowej przez kilka dni, nie ryzykując utraty jej jakości, nawet w gorące dni.

Więcej informacji

12 kwietnia 2021

Wiadomości

To już 10 lat pracy systemu Vector u naszych klientów!

Firma Lely zainstalowała pierwsze systemy Vector w gospodarstwach walidacyjnych, produkujących mleko w 2011 r. Jedno z takich gospodarstw prowadzi rodzina Overbeek w Benschop (Holandia) i już podczas budowy nowej obory wykazali zainteresowanie automatycznym systemem doju i żywienia . Początkowo w oborze pracował robot Lely Astronaut A3 Next do automatycznego doju, a następnie uruchomiono system Lely Vector do automatycznego żywienia.

Dowiedz się więcej

30 września 2020

Wiadomości

Lely doskonali precyzyjność zadawania paszy oraz jakość mieszania i cięcia

Lely prezentuje szybszą wersje silnika ślimaka do systemu żywienia Vector. Wyższa prędkość obrotowa ślimaka poprawia jakość mieszania i cięcia. Dzięki temu mieszanie trwa krócej, co z kolei zwiększa wydajność całego systemu. Nowy silnik ślimaka pozwala też na lepsze opróżnianie komory mieszania. Zwiększa to dokładność przygotowywania kolejnej porcji.

Dowiedz się więcej

24 marca 2021

Prasa

Nowe funkcje Lely Vector gwarantują hodowcom stabilną przyszłość

Tajemnica sukcesu systemu żywienia Lely Vector tkwi w ciągłym wprowadzaniu innowacji oraz rozwoju w oparciu o doświadczenie i dążenie do perfekcji. Dzięki wzbogaceniu systemu o nowe funkcje Lely pomaga hodowcom utrzymać rentowność i stabilność oraz zabezpiecza ich przyszłość. System żywienia Vector jest z powodzeniem stosowany w 31 krajach w wielu gospodarstwach produkujących mleko i hodujących bydło mięsne. W tym roku mija 10 lat od wprowadzenia systemu na rynek.

Dowiedz się więcej
Top