Wysoka temperatura nie wpływa na jakość bloków kiszonki

W imieniu firmy Lely Uniwersytet w Mediolanie przeprowadził badanie dotyczące jakości paszy oraz zagrzewania się bloków kiszonki z kukurydzy w kuchni paszowej. W okresie prowadzenia badania temperatura powietrza przekraczała 30ºC. Pomimo tego temperatura bloków kiszonki wzrosła zaledwie o 2ºC.

18 stycznia 2021

Wiadomości

Page section

Badanie przeprowadzono na trzech włoskich gospodarstwach posiadających systemy Lely Vector. Bloki zostały wycięte za pomocą wycinaka do kiszonki i umieszczone w kuchni paszowej. Następnie trzy bloki w każdej kuchni paszowej zostały wyposażone w czujniki temperatury. Zamontowano także czujnik wilgotności i temperatury w kuchniach paszowych oraz na zewnątrz, co pozwoliło na uzyskanie informacji na temat wpływu temperatury zewnętrznej na ogrzewanie bloków kiszonki.

Aby w naukowy sposób ocenić jakość paszy, niezależne laboratorium przeprowadziło badania próbek kiszonki w oparciu o skalę Fliega. Jakość kiszonki zbadano w ten sam sposób po trzech dniach, a następnie po siedmiu dniach.

Wynik

Temperatura bloków kukurydzianych wzrosła zaledwie o 2ºC w ciągu trzech dni pomimo tego, że średnia temperatura powietrza przekraczała 30ºC. Współczynnik Fliega nie wykazał zmiany, nawet po 7 dniach. Oznacza to, że prawidłowo zakiszoną paszę objętościową można przechowywać w kuchni paszowej przez kilka dni, nie ryzykując utraty jej jakości, nawet w gorące dni.

Więcej informacji

30 września 2020

Wiadomości

Lely doskonali precyzyjność zadawania paszy oraz jakość mieszania i cięcia

Lely prezentuje szybszą wersje silnika ślimaka do systemu żywienia Vector. Wyższa prędkość obrotowa ślimaka poprawia jakość mieszania i cięcia. Dzięki temu mieszanie trwa krócej, co z kolei zwiększa wydajność całego systemu. Nowy silnik ślimaka pozwala też na lepsze opróżnianie komory mieszania. Zwiększa to dokładność przygotowywania kolejnej porcji.

Dowiedz się więcej

6 czerwca 2023

Prasa

Lely prezentuje wizjonerskie Gospodarstwo Przyszłości 2035

W jaki sposób innowacje mogą stanowić odpowiedź na największe wyzwania stojące przed sektorem rolnym?

Maassluis, 6 czerwca 2023 r. – Firma Lely, lider rynku automatyzacji gospodarstw produkujących mleko, świętując 75. rocznicę swego istnienia, zaprezentowała dziś swą nową wizję Gospodarstwa Przyszłości. Wzrost liczby ludności na świecie oznacza, że w obszarze produkcji żywności potrzebne są mądre decyzje. Z ostrożnych szacunków wynika, że w ciągu 30 najbliższych lat zapotrzebowanie na żywność wzrośnie o 70%. Wpływ innowacji na rozwiązania największych wyzwań stojących przed gospodarstwami produkującymi mleko firma Lely prezentuje w formie pięciu zagadnień o zasadniczym znaczeniu dla Gospodarstwa Przyszłości.

Dowiedz się więcej
Top