Wysoka temperatura nie wpływa na jakość bloków kiszonki

W imieniu firmy Lely Uniwersytet w Mediolanie przeprowadził badanie dotyczące jakości paszy oraz zagrzewania się bloków kiszonki z kukurydzy w kuchni paszowej. W okresie prowadzenia badania temperatura powietrza przekraczała 30ºC. Pomimo tego temperatura bloków kiszonki wzrosła zaledwie o 2ºC.

18 stycznia 2021

Wiadomości

Page section

Badanie przeprowadzono na trzech włoskich gospodarstwach posiadających systemy Lely Vector. Bloki zostały wycięte za pomocą wycinaka do kiszonki i umieszczone w kuchni paszowej. Następnie trzy bloki w każdej kuchni paszowej zostały wyposażone w czujniki temperatury. Zamontowano także czujnik wilgotności i temperatury w kuchniach paszowych oraz na zewnątrz, co pozwoliło na uzyskanie informacji na temat wpływu temperatury zewnętrznej na ogrzewanie bloków kiszonki.

Aby w naukowy sposób ocenić jakość paszy, niezależne laboratorium przeprowadziło badania próbek kiszonki w oparciu o skalę Fliega. Jakość kiszonki zbadano w ten sam sposób po trzech dniach, a następnie po siedmiu dniach.

Wynik

Temperatura bloków kukurydzianych wzrosła zaledwie o 2ºC w ciągu trzech dni pomimo tego, że średnia temperatura powietrza przekraczała 30ºC. Współczynnik Fliega nie wykazał zmiany, nawet po 7 dniach. Oznacza to, że prawidłowo zakiszoną paszę objętościową można przechowywać w kuchni paszowej przez kilka dni, nie ryzykując utraty jej jakości, nawet w gorące dni.

Więcej informacji

21 marca 2022

Wiadomości

Lely zaprzestaje działalności handlowej na terytorium Rosji i Białorusi

Firma Lely jest wstrząśnięta atakiem militarnym Rosji na Ukrainę. Naród ukraiński toczy wojnę i jest dręczony ogromną niepewnością. Myślami jesteśmy z ludźmi dotkniętymi bezpośrednio tym kryzysem.

Lely potępia rosyjską inwazję i natychmiastowo zaprzestaje prowadzenia działalności komercyjnej w regionie. Oznacza to, że przestajemy dostarczać roboty do Rosji i Białorusi. Nadal będziemy dostarczać części zamienne i materiały eksploatacyjne naszym dotychczasowym klientom w tych krajach, gdyż w przeciwnym wypadku narażalibyśmy na niebezpieczeństwo dobrostan zwierząt i zaopatrzenie regionu w żywność.

Dowiedz się więcej

30 września 2020

Wiadomości

Lely doskonali precyzyjność zadawania paszy oraz jakość mieszania i cięcia

Lely prezentuje szybszą wersje silnika ślimaka do systemu żywienia Vector. Wyższa prędkość obrotowa ślimaka poprawia jakość mieszania i cięcia. Dzięki temu mieszanie trwa krócej, co z kolei zwiększa wydajność całego systemu. Nowy silnik ślimaka pozwala też na lepsze opróżnianie komory mieszania. Zwiększa to dokładność przygotowywania kolejnej porcji.

Dowiedz się więcej

12 kwietnia 2021

Wiadomości

To już 10 lat pracy systemu Vector u naszych klientów!

Firma Lely zainstalowała pierwsze systemy Vector w gospodarstwach walidacyjnych, produkujących mleko w 2011 r. Jedno z takich gospodarstw prowadzi rodzina Overbeek w Benschop (Holandia) i już podczas budowy nowej obory wykazali zainteresowanie automatycznym systemem doju i żywienia . Początkowo w oborze pracował robot Lely Astronaut A3 Next do automatycznego doju, a następnie uruchomiono system Lely Vector do automatycznego żywienia.

Dowiedz się więcej
Top