To już 10 lat pracy systemu Vector u naszych klientów!

Firma Lely zainstalowała pierwsze systemy Vector w gospodarstwach walidacyjnych, produkujących mleko w 2011 r. Jedno z takich gospodarstw prowadzi rodzina Overbeek w Benschop (Holandia) i już podczas budowy nowej obory wykazali zainteresowanie automatycznym systemem doju i żywienia . Początkowo w oborze pracował robot Lely Astronaut A3 Next do automatycznego doju, a następnie uruchomiono system Lely Vector do automatycznego żywienia.

12 kwietnia 2021

Wiadomości

Page section

„Gospodarstwa testowe i walidacyjne są dla nas ważnym partnerem w zakresie ulepszania produktów” - mówi Teus de Jong, Senior Barn & Feeding Product Manager w Lely.

Zgodnie z naszymi standardami testowanie urządzeń tylko w warsztacie podczas prac badawczo-rozwojowych jest niewystarczające - ważne jest, aby je sprawdzić i zweryfikować w praktyce. Nie zawsze jest to prosty proces, ponieważ w pierwszej fazie często pojawiają się dodatkowe problemy. Każde gospodarstwo produkujące mleko jest inne i cechuje się specyficznymi warunkami, które w nim panują, i do których roboty muszą być przystosowane. „Nasi klienci walidacyjni zasługują na szacunek i uznanie. Muszą być cierpliwi i umieć radzić sobie z niepowodzeniami. Czasami proces walidacyjny zostaje wstrzymany lub prosimy hodowcę, aby poszedł o kolejny krok dalej” - mówi De Jong.

Overbeek_10_jaar_Lely_Vector (9).jpg

Wiele nauczyliśmy się od rodziny Overbeek dzięki warunkom w ich oborze i używanej przez nich paszy. Na przykład obora ta ma zamontowane automatyczne drzwi, wąski stół paszowy i jeszcze węższe przejazdy do stołu paszowego. W związku z tym robot mieszająco-zadający (MFR) musiał być w stanie wykonywać krótkie przejazdy oraz niezawodnie i bezpiecznie nawigować w tej sytuacji. Jednocześnie musieliśmy zapobiegać dostawaniu się paszy pod spódnicę i zatrzymywaniu systemu przez krowy. Wszystko to oznaczało nowe wyzwania, które rozwiązaliśmy, czyniąc oprogramowanie jeszcze inteligentniejszym.

Duży problem stanowiły również bloki kiszonki, które były dość zwarte, a kiszonka z trawy czasami była bardzo sucha. Na początku chwytak miał trudności z wybieraniem paszy, a system podnośnika nożycowego regularnie się psuł. To był dla nas ważne doświadczenie i impuls do opracowania nowego chwytaka paszy z całkowicie nowym systemem podnoszenia.

Sucha kiszonka powodowała problemy z mieszaniem, aby uzyskać dobry wynik dlatego konieczne było w tym czasie dodawanie do porcji dodatkowych płynnych produktów. Nasz zespół Farm Management Support również wiele się nauczył w tym zakresie. Dodawanie płynnych produktów było zupełnie nowym doświadczeniem i nigdy nie było używane w innych gospodarstwach testowych, a obecnie jest stosowane na całym świecie. Podsumowując, podczas tego pierwszego okresu testowego z rodziną Overbeek nauczyliśmy się bardzo dużo. Rodzina Overbeek była klientem testowym Lely w latach 2011-2013, po czym przeprowadzała również walidację kolejnych produktów. Na przykład z powodzeniem w tym gospodarstwie przeprowadziliśmy walidację szybszego silnika ślimaka. Walidacja to ostatni krok w procesie testowania innowacji przed ich wprowadzeniem do gotowych produktów, w którym sprawdzamy, czy nasze rozwiązania dobrze się sprawdzają w różnych sytuacjach.

Overbeek_10_jaar_Lely_Vector (1).jpg

W ciągu ostatnich 10 lat rodzina Overbeek wniosła ogromny wkład w rozwój tej koncepcji. Współpraca zawsze była bardzo przyjemna, a rodzina jest ważnym ambasadorem automatycznego żywienia za pomocą systemu Lely Vector. Pod tym względem rodzina Overbeek jest dobrym przykładem innowatorów w rolnictwie i niewątpliwie pomogła nam dostarczyć ponad 1000 systemów Vector na całym świecie.

Dlatego Kees, Sjors i pozostali członkowie rodziny zasługują na ogromne podziękowania, podobnie jak wszystkie inne gospodarstwa testowe i walidacyjne firmy Lely.

Więcej informacji

Top