120 sağmal 2 adet süt sağım robotu kapasiteli ileride 240 sağmal 4 robot kapasitesine yükseltilecek şekilde projelendirilmiş ve 2020 yılının Ocak ayında ilk robotun kurulum gerçekleşmiştir. Şubat ayında devreye alınıp sağım süresi başlamıştır.

İşletmede 2020 yılı Şubat ayından itibaren ilk Astronaut sağım robotu devreye alınmıştır. Devamında 2020 Nisan ayından itibaren ikinci sağım robotu devreye alınıp sağım süreci başlatılacaktır. İşletmede hedef 2023 yılının sonunda, 4 adet Astronaut A5 sağım robotunu devreye alıp 240 sağmal ile planlanan kapasiteye ulaşmaktır.

Bu projenin resimleri ve videoları

Top