Page section

'İnekler daha çok yem tüketiyor ve geride daha az artık yem kalıyor'

Mart Doelman, Hollanda

Mart Doelman Leidschendam’da 100 baş inek kapasiteli bir süt çiftliği sahibi. Yirmi bir yaşında ailesinin çiftliğinde çalışmaya başladı. 30 yıl sonra, sağlık sorunları nedeniyle otomasyona geçmeye ihtiyaç duydu. Şimdi çiftliğinde, Juno yem itici robot, Cosmix bireysel yemleme ünitesi, iki Astronaut A4 süt sağım robotu, Discovery ahır temizleme robotu ve Calm buzağı besleme robotu bulunmaktadır.

“Sürüm benim için çok önemli. İneklerim sağlıklı olmalı. Bunlar ve girişimci olabilme, her gün farklı işler yapabilme ve bir şeyler inşa edebilme özgürlüğü, bu işin sevdiğim yanı”.

Sık yem itme

Otomasyona geçtikten sonraki ilk yılda süt üretimi, inek başına yaklaşık 1000 kg arttı. Yem yolunda her zaman taze yem olduğu için, inekler daha fazla yem tüketirler ve sonuç olarak daha fazla süt üretirler. İnekler yem yolunda yeme sürekli erişebildikleri için günün her saatinde yem tüketebilirler. Hatta gece bile. Bu Mart’ın oldukça faydalandığı bir özellik olmuştur.

“Eskiden bir kürekle yem itmek için günde üç kez ahıra girerdim. Artık Juno, her saat yemi iterek inekleri yem yoluna gitmeleri için teşvik ediyor. Sürü daha çok yem tüketiyor ve geride daha az artık yem kalıyor”.

Otomatik sağım ve Juno kombinasyonu, süt sağım robotunun daha sık ziyaret edilmesini sağlar. Bu nedenle otomatik yem itici, süt sağım robotu ile birlikte son derece uyumlu çalışır. Sık yem itme ve yemin sürekli yem yolunda bulunması Juno ile kesindir.

Dinamik itme

İneklerin yeme rutinleri nedeniyle, bazı yerlerde diğerlerinden daha fazla yem birikebilir. Lely Juno, dinamik itme özelliği ile her yerde eşit miktarda yem olmasını sağlar. Bu sayede az ya da çok yem birikintisi olsun ya da olmasın, yem verimli bir şekilde itilir.

“Yem yolunun bazı yerlerinde diğer yerlerden daha fazla yem tüketildiği görülüyordu. Dinamik yem itme, bazı yerlerde yem birikintisi az ya da çok olduğunda, Juno’nun yem kilidine olan mesafeyi otomatik olarak ayarlaması anlamına gelir”.

Gelecekten beklentiler

Mart’ın yirmi ve yirmi üç yaşlarında, kendi gelecekleri için planları olan iki oğlu var. Bu durum Mart’a, otomasyona en kısa sürede geçmek için daha fazla neden yaratıyor.

“Onları mutlu eden şeylerle uğraşmak, onlar için önemli ve ben de bu konuda onları destekliyorum. Oğullarım çiftliği devralma konusunda bir ilgi göstermiş olsalardı, otomasyona geçişi erteleyebilir ve hatta belki de hiç geçmemeye karar verebilirdim. Artık emekli olana kadar devam edebileceğimi bildiğim için huzurluyum. Bu sürü ile geleceğe hazırım. Çiftlikteki otomasyon, iş yükünü hemen azalttı. Ayrıca artık birilerinden yem itmelerini istemeye gerek kalmadan dışarıdaki işlerimi de yapabiliyorum. Juno sayesinde gece-gündüz yem itilmeye devam ediyor”.

Top