Introduction

Yemlemede yatırımın geri dönüşü daha hızlıdır. İnekleri sık sık yem yemeye teşvik eder: ideal olarak günde 10 ila 14 kez. Süt verimi gibi geviş getirme de artar. Daha sık yemlemenin de inek sağlığı üzerinde olumlu bir etkisi vardır.

Buna ek olarak, yem yolunda her zaman taze yem bulunur ayrıca ahırdaki ve dışarıdaki koşullara bağlı olarak yem miktarını ayarlayabilirsiniz.

İdeal geviş getirme için her zaman taze yem

İneklere daha az ama daha sık şekilde yem vermek; ineklerin her zaman daha taze yeme erişebilmelerini ve daha az yem seçebilmelerini sağlar. Böylece tüm inekler ihtiyaçları olan besin maddesini tüketebilir. Geri kalan veya güçsüz hayvanlar, diğer hayvanların bıraktığı artık yemi tüketmek zorunda kalmaz.

Sonuç olarak tüm inekler süt verimlerine göre ihtiyaçları olan besin maddelerini almak üzere yeterli yem tüketimini sağlamış olur.

Esnek yemleme

Daha sık yemleme ayrıca esnek yemleme anlamına da gelir: sabit aralıklarla değil, gerektiğinde. İnekler dışarıda otlarken, yemleme duracak ve hayvanlar tekrar içeri girdiğinde devam edecektir.

Bu da, hayvanların gerektiği gibi beslendiği ve artık yem miktarının azaldığı anlamına gelir.

efficiency

İnek sağlığı

Rumen için daha iyi
Daha sık yemleme, rumende stabil bir pH seviyesi ve sağlıklı bir rumen demektir. Hayvanların daha küçük porsiyonlarla yemlenmesi daha az yem seçebilmeleri anlamına gelir. Yenmiş olan rasyon, dengeli olmalı ve gereksinimleri karşılamalıdır. Bu da pH seviyesini stabilize etmek için önemlidir ve ineklerin yedikleri yemden en iyi şekilde yararlanmalarına yardımcı olur. Böylece hayvan sağlığı, üreme ve süt verimi iyileşir.

Eğer inekler sadece günde bir veya iki kez yemleniyorsa, çok miktarda yem tüketirler ki bu da rumendeki pH seviyesini önemli ölçüde azaltır. Bu rumen duvarına zarar veren subklinik rumen asidozu ile sonuçlanabilir.

Tırnak için daha iyi
Her zaman iyi bir yemlemeye sahip olmak, boynun gereksiz şekilde gerilmesini ve ön bacaklarda ortaya çıkan baskıyı önler. Buna ek olarak, yem kilidinde daha az rekabet var demektir: pasif hayvanlar yem yolundan kovalanmaz ve ön ayakları ile ani stresli hareketler yapmak zorunda kalmaz. Böylece tırnakla ilgili sağlık problemleri azalır.
 

Daha yüksek süt verimi

Daha sık yemleme, inekleri daha aktif hale getirir: yem kilidine daha sık giderler ve daha fazla geviş getirirler. Sistem Lely Astronaut ile birleştirilirse, sağım robotuna yapılan ziyaret sayısı ve süt verimi de artar.

Yemlemede yatırımın geri dönüşü daha hızlıdır.

Lely ile yemleme

Verimli yemleme, ineklerin sağlığı ve süt üretimi üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Doğru rasyonu doğru miktarlarda karıştırmak ve bunları doğru zamanda sunmak; bilgi, anlayış ve zaman gerektirir. Otomatik yemleme ürünlerimiz bu görevi üstlenir ve olağanüstü şekilde verimlidir. Zamandan tasarruf etmenizi ve doğru yemi doğru zamanda sunmanızı sağlar.

Top