Lely MQC meme sağlığını nasıl optimize eder

Lely MQC (Süt Kalite Kontrolü) sütteki normal dışı durumları belirler ve renk ve iletkenliğe göre erken mastit teşhisine katkıda bulunur. Süt kalitesi ve sağım performansı hakkında kesintisiz bilgi inek sağlığının yakından takibine yardımcı olur ve gerektiğinde erken aşamada müdahale fırsatı sunar.

articles

MQC robot kolunun bir parçasıdır. Sağım sırasında süt, çeyreklere göre ve gerçek zamanlı olarak sürekli izlenir. Bu, mastit ile ilgili önemli bilgilerin yanı sıra yağ ve protein yüzdesi bilgilerini verir.

Bu makalede süt rengi ve iletkenliği ile Lely Horizon uyarıları ile ilişkileri ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. 

Sütte renk ölçümleri

Sütün rengi süt içinden LED ışığı alımı ile ölçülür. Buna aynı zamanda optik aktarım adı verilir (Şekil 1). Sütten alınan ışık miktarına ve renk türlerine göre süt, normal dışı durumlar konusunda izlenir (Şekil 2).  Sütteki kan, kolostrum ve renk sapması olan süt (örneğin bu mastitisten kaynaklanır) kolayca izlenir ve gerekiyorsa normal dışı durumlar otomatik olarak ayrılır.

Renk ölçümleri sürü ortalamaları ile karşılaştırılır. Meme başına optik değerler ortalaması ve sürü seviyesinde optik değerler yayılımı ortalaması bulunmaktadır. Her yeni ölçüm ile (yani sağım) bu ortalamalar güncellenir. Ölçümlerde sapmanın çok yüksek olması halinde Lely Horizon, otomatik olarak uyarı üretecektir.

Afbeelding1.png
Lely__MQC.JPG

Sütün elektriksel iletkenliğinde sapma klinik mastit teşhisi için kullanılır (Milner et al., 1997). Memede yanma halinde sütün yapısı değişir, sütte Na+ ve Cl- artarken K+ azalır (Ogola et al., 2007). Çeyrekteki mutlak ve ortalama iletkenlik en düşük çeyrekten daha yüksek (varsayılan olarak %20) olduğunda Horizon’da bir iletkenlik uyarısı görüntülenir.

Horizon raporlarındaki parametreler çeyrek bazında gösterilir. Kullanılan göstergeler iletkenlik ve renktir. Horizon raporlarında gösterilen bilgileri temel alan bazı genel kurallar bulunmaktadır:

  • Potansiyel klinik mastit: iletkenlik 100’den yüksek 100 (normal 70), renk uyarısı ve ayırma tavsiyesi
  • Potansiyel subklinik mastit: yüksek hücre sayımıyla birlikte iletkenlik 90 - 100 arasında
  • Potansiyel E. coli ve Klebsiella: normal dışı renk kodu ve normal iletkenlik seviyesi

Horizon’da

Sensör sistemi süt ile ilgili çeşitli başka parametreleri de izler ve Lely yönetim yazılımı ile çeyrek başına her bir inek için meme sağlığının izlenmesini mümkün kılar. Horizon üretilen uyarıları kullanılabilir birleşik uyarı ve görev listelerine dönüştürür. İlgi gerektiren tüm inekler sağlık görevleri içinde listelenir (rapor 10).  Meme sağlığı görevinde (rapor 12) son 24 saat içindeki renk ve iletkenlik temelli uyarılar (bu nedenle meme sağlığı ile ilişkili) gösterilir. 

Sonuç olarak

MQC renk ve iletkenlik sensörleri sütteki normal dışı durumların belirlenmesi ve meme iltihabının erken teşhisinde büyük öneme sahiptir. Süt kalitesi ve sağım performansı hakkında kesintisiz bilgi inek sağlığının yakından takibine yardımcı olur ve gerektiğinde erken aşamada müdahale fırsatı sunar. Meme iltihabının erken teşhisinin ardından hızlı tedavi, hastalığın şiddetinin sınırlı tutulmasına yardımcı olur ve süt kaybını azaltır.

 


 

Milner, P., Page, K. L., & Hillerton, J. E. (1997). The Effects of Early Antibiotic Treatment Following Diagnosis of Mastitis Detected by a Change in the Electrical Conductivity of Milk. Journal of Dairy Science, 80(5), 859–863. https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(97)76008-9

Ogola, H., Shitandi, A., & Nanua, J. (2007). Effect of mastitis on raw milk compositional quality. Journal of Veterinary Science, 8(3), 237–242. https://doi.org/10.4142/jvs.2007.8.3.237

 

Top