MQC-C seçici kuru dönem inek terapisi uygulanmasına nasıl yardımcı olur

İnek için önemli bir dinlenme dönemi olan kuru dönemde laktasyona hazırlık olarak yeni meme dokuları oluşur. Aynı zamanda meme iltihaplanmaya neden olabilecek birçok patojenden kurtulmak için önemli bir fırsattır. Lely ineğin başarılı kuru dönem geçişine yardımcı olur. Bunu, laktasyonun sonuna doğru sağım adetini ve yem konsantrelerini (dolayısıyla süt verimini) azaltarak otomatik olarak yapıyoruz.

articles

Erken laktasyon döneminde memede iltihaplanmayı engellemenin yöntemlerinden biri antibiyotik vererek kuru dönem inek terapisi uygulamaktır. Laktasyon sonunda uzun süreli meme içi infüzyon verilmesinin iki işlevi vardır: öncelikle kuru dönemdeki mevcut enfeksiyonları engeller ve ikinci olarak kuru dönem ve erken laktasyonda yeni enfeksiyon oluşmasını engeller (Cameron et al., 2014; Halasa et al., 2009). Birkaç yıl öncesine kadar inekler antibiyotik kullanılarak kurutulurdu. Ancak antibiyotikler bakteri popülasyonlarına seçici baskı uygular ve antimikrobiyal direnç oluşumuna katkıda bulunur (Landers et al., 2012).

Gösterge olarak somatik hücre sayımı

Selektif kuru dönem inek terapisi, kuru dönem öncesi süt verimi ve somatik hücre sayımı (SCC) gibi çeşitli göstergelere göre yapılır. Süt kayıtları sırasında SCC ölçümleri ile geçerli kuru dönem başlangıcı arasındaki gecikme nedeniyle üç - altı haftalık laboratuvar testlerinin kuru dönem inek terapisinde (selektif kuru dönem inek terapisi) antibiyotik uygulanması konusunda en doğru bilgileri üretmediğine dair göstergeler bulunmaktadır. Laktasyon sonrasında SCC’nin arttığı bilinmektedir (KNMVD, 2013). Bu artışın muhtemel nedeni düşük süt üretimi, dolayısıyla yüksek somatik hücre konsantrasyonudur (Green et al., 2006). Ayrıca inek sağlığı, kuru dönem öncesinde ciddi şekilde değişebilir ve bu da doğru tedavi ile ilgili kararı etkiler.

Kronik (subklinik) mastit bulunan ineklerde hücre sayımı sıklıkla dalgalanır (De Haas et al., 2004). Hücre sayımının günlük olarak ölçülmesi ineklerde bu durumun belirlenmesine yardımcı olur (Dalen et al., 2019). Süt Kalitesi Kontrolü Hücre Sayımı (MQC-C) özellikle yüksek ölçüm frekansı nedeniyle inek meme sağlığının izlenmesi için iyi bir araçtır (Deng et al., 2020). Anlaşıldığı kadarıyla kronik (subklinik) mastit bulunan inekler, somatik hücre sayımındaki dalgalanmalar nedeniyle Süt Üretimi Kaydında (MPR) her zaman belirlenmemektedir. Ancak bu ölçümler günlük olduğundan ve somatik hücre sayımındaki paternlerindeki dalgalanmalar görüntülendiğinden bunlar MQC-C tarafından tespit edilebilir.

Sık izleme için Lely MQC-C

MQC-C ile (doğal) günlük farklılıkların dikkate alındığı inek SCC profilleri mümkün olur. SCC profilinde sapma gösteren paternler mastit ile ilgili daha erken ve daha iyi desteklenen teşhis sağlar. İlgili tüm meme sağlığı parametreleri (sağlık raporlarında bulunanlar gibi) ve diğer parametreler (iletkenlik ve süt verimi gibi) ile birlikte meme sağlığı profillerinin sık ölçülmesi ve ulaşılabilir olması etkin selektif kuru dönem terapisini mümkün kılar.

Sonuç olarak

Lely ineğin başarılı kuru dönem geçişine yardımcı olur. Bunu, laktasyonun sonuna doğru sağım adetini ve yem konsantrelerini (dolayısıyla süt verimini) azaltarak otomatik olarak yapıyoruz. MQC-C’den gelen ilave sensör verileri ile birlikte inek meme sağlığı profili, kuru dönem tedavisinin uygulanmasında çiftçiye destek olabilir.

 


 

Cameron, M., McKenna, S. L., MacDonald, K. A., Dohoo, I. R., Roy, J. P., & Keefe, G. P. (2014). Evaluation of selective dry cow treatment following on-farm culture: Risk of postcalving intramammary infection and clinical mastitis in the subsequent lactation. Journal of Dairy Science, 97(1), 270–284. https://doi.org/10.3168/jds.2013-7060

Dalen, G., Rachah, A., Nørstebø, H., Schukken, Y. H., & Reksen, O. (2019). The detection of intramammary infections using online somatic cell counts. Journal of Dairy Science, 102(6), 5419–5429. https://doi.org/10.3168/jds.2018-15295

De Haas, Y., Veerkamp, R. F., Barkema, H. W., Gröhn, Y. T., & Schukken, Y. H. (2004). Associations between pathogen-specific cases of clinical mastitis and somatic cell count patterns. Journal of Dairy Science, 87(1), 95–105. https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(04)73146-X

Deng, Z., Hogeveen, H., Lam, T. J. G. M., van der Tol, R., & Koop, G. (2020). Performance of Online Somatic Cell Count Estimation in Automatic Milking Systems. Frontiers in Veterinary Science, 7(April). https://doi.org/10.3389/fvets.2020.00221

Green, L. E., Schukken, Y. H., & Green, M. J. (2006). On distinguishing cause and consequence: Do high somatic cell counts lead to lower milk yield or does high milk yield lead to lower somatic cell count? Preventive Veterinary Medicine, 76(1–2), 74–89. https://doi.org/10.1016/J.PREVETMED.2006.04.012

Halasa, T., Nielen, M., Roos, A. P. W. De, Hoorne, R. Van, Jong, G. de, Lam, T. J. G. M., Werven, T. van, & Hogeveen, H. (2009). Production loss due to new subclinical mastitis in Dutch dairy cows estimated with a test-day model. Journal of Dairy Science, 92(2), 599–606. https://doi.org/10.3168/jds.2008-1564

KNMVD. (2013). Richtlijn Antimicrobiële middelen bij het droogzetten van melkkoeien. https://www.knmvd.nl/app/uploads/2018/07/RICHTLIJN-DROOGZETTEN-MELKKOEIEN.pdf

Landers, T. F., Cohen, B., Wittum, T. E., & Larson, E. L. (2012). A Review of Antibiotic Use in Food Animals: Perspective, Policy, and Potential. Public Health Reports, 127, 4–22. https://doi.org/10.1177/003335491212700103

Top