Meme sağlığının sağlanması ve korunmasında tam sağımın önemi

Lely olarak tam sağımın, iyi meme sağlığının sağlanması ve korunması için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu, Lely sağım öncesi bakım fırçası konsepti ve başlık çıkarma prosesi tarafından desteklenir. Bu makalede Lely Astronaut’un bu özelliklerinin ineklerinizde sağlıklı memeleri nasıl desteklediği ayrıntılı olarak anlatılacaktır.

articles

Uyarma

Lely Astronaut robot memeleri temizlemek ve süt akışını stimüle etmek için iki fırça kullanır. Fırçalar, memelere ek olarak memenin alt kısmını da temizler. Her ineğin ön stimülasyonunun ardından fırçalar, çapraz kontaminasyonu engellemek adına dezenfekte edilir.

Sağım işlemine iyi bir şekilde başlanması için memelerin yeterli şekilde stimüle edilmesi oldukça önemlidir. Sağımın başında süt akış hızında önemli bir artış ve kesintisiz süt akışı robotun kapasitesini artıracak, aşırı sağım riskini azaltacak (meme altından süt gelmediği halde robotun sağıma devam etmesi durumu) ve memede sıkışma nedeniyle süt kalması riskini azaltacaktır (sağım sonrasında memede süt kalması).

Başlık çıkarma

Lely Astronaut ile otomatik sağımın avantajlarından biri meme başlıklarının süt hızına göre çeyrek bazında çıkarılmasıdır (çeyrek bazında süt verimi ve süt hızı değişebildiğinden). Meme seviyesinde meme kabının çıkarılması, çeyrek bazında meme kabı çıkarılmasına göre, çeyrekler arasında daha fazla farkla sonuçlanır (Boloña & Upton, 2020). Çeyrek seviyesinde meme kabının çıkarılması, aşırı sağım ve eksik sağımın engellenmesine yardımcı olur.

Aşırı sağım meme durumunun kötüleşmesine ve meme ucunda hiperkeratoza neden olabilir (Hillerton et al., 2002).  Meme ucunda hiperkeratoz klinik ve subklinik mastit anlamında süt bezinde enfeksiyon riskini artırır (Cerqueira et al., 2018) ve dolayısıyla somatik hücre sayımını (SCC) artırır (Pantoja et al., 2020). Lely Astronaut’ta çeyrekler ayrı olarak sağılır. Çeyreklerin ayrı ayrı sağılması aşırı sağımı minimize eder ve meme sağlığı açısından olumludur (Persson Waller et al., 2003).

Eksik sağım (sağım sonrasında memede süt kalması) daha fazla kalan süt anlamına gelir. Süt sızdıran ineklerde enfeksiyon riski diğerlerine göre daha yüksektir (Klaas et al., 2005). Eksik sağım daha yüksek somatik hücre sayımıyla sonuçlanır (Penry et al., 2017).

Sonuç

Çeyreklere göre süt hızı verilerinin toplanması Lely Astronaut’a tam sağım sağlanması anlamında yardımcı olur. Meme başlarını yeterince uyararak tam sağım yapılması ve meme kapaklarının doğru zamanda çıkarılması ineklerinizin memelerinin optimum koşullarda tutulmasına yardımcı olur ve çiftliğinizde meme sağlığına katkıda bulunur.

 


 

Boloña, P. S., & Upton, J. (2020). Effects of simulated quarter and udder teat cup removal settings on strip milk and milking duration in dairy cows. Journal of Dairy Science, 103(5), 4446–4454. https://doi.org/10.3168/jds.2019-17266

Cerqueira, J. L., Araújo, J. P., Cantalapiedra, J., & Blanco-Penedo, I. (2018). How is the association of teat-end severe hyperkeratosis on udder health and dairy cow behavior? Revue de Medecine Veterinaire, 169(1–2), 30–37.

Hillerton, J. E., Pankey, J. W., & Pankey, P. (2002). Effect of over-milking on teat condition. Journal of Dairy Research, 69(1), 81–84. https://doi.org/10.1017/S0022029901005386

Klaas, I. C., Enevoldsen, C., Ersbøll, A. K., & Tölle, U. (2005). Cow-Related Risk Factors for Milk Leakage. Journal of Dairy Science, 88(1), 128–136. https://doi.org/10.3168/JDS.S0022-0302(05)72670-9

Pantoja, J. C. F., Correia, L. B. N., Rossi, R. S., & Latosinski, G. S. (2020). Association between teat-end hyperkeratosis and mastitis in dairy cows : A systematic review. Journal of Dairy Science, 103(2), 1843–1855. https://doi.org/10.3168/jds.2019-16811

Penry, J. F., Endres, E. L., Bruijn, B. De, Kleinhans, A., Crump, P. M., Reinemann, D. J., & Hernandez, L. L. (2017). Effect of incomplete milking on milk production rate and composition with 2 daily milkings. Journal of Dairy Science, 100(2), 1535–1540. https://doi.org/10.3168/jds.2016-11935

Persson Waller, K., Westermark, T., Ekman, T., & Svennersten-Sjaunja, K. (2003). Milk Leakage—An Increased Risk in Automatic Milking Systems. Journal of Dairy Science, 86(11), 3488–3497. https://doi.org/10.3168/JDS.S0022-0302(03)73953-8

Top