Büyük çaplı ve gelişmeye açık süt sığırcılığı işletmeleri Lely ile işbirliği yapmak istiyor!

Süt sağımında robotik teknolojiye artan güven

Lely son günlerde, 500 üzeri ineğe sahip küresel çapta 100 büyük süt sığırcılığı işletmesi ile yaptığı yeni ortaklığı kutladı. Müşterilerimizin işbirliği konusunda gösterdikleri bu çabayı ödüllendirmek için 'Kırmızı İnek Topluluğu' kurduk. Lely’ nin büyük sürülerin yönetimindeki başarısı kanıtlanmış tecrübesi sayesinde Kanada, Japonya, ABD, Almanya, Türkiye, İtalya, Baltık Ülkeleri, İngiltere ve İsveç'te Dairy XL konsepti ile yeni ortaklıklar kuruldu. Geçen 18 ayda bu eğilim Lely'e, büyük çaplı ve gelişmeye açık süt sığırcılığı işletmelerinin gelecekteki büyüme hedefleri için Dairy XL konseptine olan güvenlerini kanıtladı.

16 Mart 2017

Haberler

Süt sağımında robotik teknolojiye artan güven

Dairy XL ekibi, gelecekte otomasyona geçmek ve büyümek isteyen dünyanın dört bir yanındaki bütün süt sığırcılığı işletmelerini destekliyor. Son büyüme ile, Dairy XL içindeki Lely projeleri zaman içinde ikiye katlandı. İnsanlar, hayvanlar ve teknoloji arasında bağlantı kurarak, her bir ineğe doğru ilginin gösterilmesini sağlayarak büyük çaplı ve gelişmeye açık işletmelerin mümkün olan en iyi kaliteye sahip ve daha fazla sütü mümkün olan en verimli şekilde üretmesine yardım ediyoruz. Dairy XL kavramı yeni projelere uygulanabildiği gibi mevcut ahırlara da uygulanabilir.

Verimlilik, daha akıllı ve farklı bir çiftlik yönetimi talep ediyor. Konu artık yapılanın tekrarı, daha fazla çalışmak veya daha büyük ölçekte yapmak değil. Konu artan dünya nüfusunun yiyecek talebini karşılayabilmek için arazi, su gibi mevcut ve gittikçe azalan kaynakların etkili bir şekilde kullanılmasıdır.

Lely`nin küresel özel Dairy XL ekibinden Coert van Lenteren şöyle açıklıyor: “Özellikle büyük şirketler için önemli olan sadece otomatik sağım değil, işin yönetilme şeklidir. Müşterilerimiz zamanla, Dairy XL'in işgücünü azaltmaktan başka yararları olduğunu öğrendi. Çiftlik otomasyonu ve veriler, mevcut iş gücünün doğru işlemi doğru inek için doğru zamanda yapabilmesine olanak sağlar. Böylece, hayvanlarının daha uzun ömürlü olmasının, sürüden çıkarma oranındaki düşüşün ve satılacak düve sayısının herşeyden önemli olduğunu öğrendiler.

Hemdale çiftliğinden Dale Hemminger bir müşteri videosunda şöyle diyor: 'İneklerin dünyası olan bir çiftliğe gittik. Artık, ineklerimizi 8 saatte bir yönetmek yerine, onları bir başlangıç noktası olarak görüyoruz'.

Dairy XL hakkında daha fazla bilgi

Dairy XL, 500 üzeri ineğe sahip işletmeler için en ideal çiftlik otomasyonudur. Çiftçilerin ihtiyaç ve gereksinimlerine göre, Lely'nin uluslararası çalışan özel Dairy XL ekibi ve yerel ortakları çiftçilerin ekipman ve çiftlik yönetimini kolaylaştırır.

Dairy XL hakkındaki müşteri videoları ve ipuçları için lütfen YouTube video listemize göz atın:

http://bit.ly/2eBZ5EQ

Top