Çiftliklerdeki robotlar verimi ortalama %10 artırıyor, hem inekler hem de çiftçiler mutlu oluyor

Süt hayvancılığı robotları konusunda faaliyet gösteren uluslararası bir şirket olan Lely, “Lely ile Çiftçilik Günü” buluşmaları kapsamında İzmir’de çok sayıda çiftçinin katılımıyla bir toplantı ve çiftlik gezisi düzenledi. Süt sığırcılığı sağımında kullanılan ve klasik yöntemlere göre ortalama %10 daha fazla verimlilik sunan robot teknolojisi hakkında bilgilendirme ve bilinçlenmeye vurgu yapılan toplantıda, ülkemizde oldukça yeni olan bu teknolojinin faydaları aktarıldı.

23 Mayıs 2017

Haberler

%10 verim artışı

Toplantının ev sahipliğini yapan Lely Türkiye Genel Müdürü Jülide İyigün, “Bize göre Türkiye’deki potansiyel gerçekten çok yüksek ancak çiftlik başına ortalama hayvan varlığı ve verimlilik anlamında hala Avrupa’ya göre çok gerideyiz. Örneğin, çiftlik başına ortalama hayvan varlığı Türkiye’de yaklaşık 5 iken bu değerin  İngiltere’de 149, Hollanda’da 103, Almanya’da 61, İtalya’da 50 olduğunu görüyoruz. Hayvan başına yıllık süt üretimi ise Türkiye’de yaklaşık 3 ton iken Avrupa’da bu ortalamanın 8 ton seviyesinde olduğu görülüyor. Diğer taraftan, Avrupa’da ülke başına ortalama 3 milyon olan süt sığırı sayısının Türkiye’de 6 milyona yaklaştığını dikkate alırsak, daha profesyonel bir yaklaşımla ulaşılabilecek potansiyelin büyüklüğü ortadadır” dedi.

Süt sağım robotu olan Lely Astronaut teknolojisi sayesinde tüm sağım süreci; memelerin temizlenmesi,  ön süt alımı, her meme lobuna özel sağım ve sağım sonrası memelere dezenfektan püskürtülmesi tamamen insansız olarak gerçekleştiriliyor. Süt sağım robotları bu işlemlerin yanı sıra sütün kalitesi ve hayvan sağlığına ilişkin birçok veriyi de çiftçilere sağlıyor.

Avrupa bu teknolojiyi çeyrek asırdır kullanıyor

Türkiye süt sığırcılığında çok eski bir kültüre sahip olmakla birlikte ülkemizde büyük kapasiteli işletmeler oldukça yeni ve sayıca düşük durumda. IFCN’in verilerine göre Türkiye' de 1 milyonun üzerinde süt sığırcılığı yapan çiftlik bulunuyor. Ülkemizdeki çiftliklerin %75'inden fazlası 1-10 baş hayvana sahipken, 50 baş ve üzeri hayvan varlığına sahip işletmeler %2’nin altında kalıyor. Ülkemizde sağımda robotik sağım teknolojisini kullanabilenler, minimum 50 baş ve üzeri kapasiteli işletmeler. Bu işletmelerin de %99’u sağım odası ya da kilit arkası ahıriçi küçük sağım sistemlerini tercih ediyor. Avrupa ve dünyanın birçok yerinde 1992’den beri kullanılan süt sağım robotları ülkemizde henüz 5 yıldır ve az sayıda işletme tarafından kullanılıyor. Avrupa’da yapılan süt hayvancılığı gerek işletmelerin verimliliği gerekse süt kalitesi olarak bize göre çok daha ileri bir noktada bulunuyor. Bu işletmelerde sürekli olarak veri toplanıyor ve analiz ediliyor. Bu analizler sayesinde kızgınlık takibi, hayvan sağlığı ve süt kalitesi çok daha etkin şekilde yönetilebiliyor. Türkiye’deki işletmelerin çoğunun kendi yemini üretememesi maliyetlerin yükselmesine neden oluyor ve ayrıca bu işletmelerde kurallara uygun yapılmayan sağımlar ya da kötü işçilik ve hijyen sorunları sebebiyle birçok hastalık ve süt verimi kayıpları yaşanıyor.

“Türkiye’deki süt hayvancılığının gelmesi gereken noktayı çok önemsiyor ve bunun için çalışıyoruz”

Türkiye’deki süt hayvancılığı konusuna önemle vurgu yapan Lely Türkiye Genel Müdürü Jülide İyigün, “Lely olarak Türkiye pazarını çok önemsiyor, bu kadar büyük potansiyele sahip bir ülkede süt hayvancılığının çok daha profesyonel ve daha verimli yapılabileceğine inanıyoruz. Bu anlamda, biz Lely Türkiye olarak kendi rolümüzün büyük olduğunu düşünüyoruz. Çünkü yirmi yılı aşkın süredir süt hayvancılığı için yenilikçi ürünler geliştiren ve dünyanın dört bir yanında ürünleri kullanılan bir  markanın tüm uzmanlığını ve bilgi birikimini Türkiye’ye getirebilme imkanına sahibiz. Nitekim işbirliği içinde olduğumuz tüm işletmelerimizde, çiftçilerimiz Lely ile birlikte hayvancılığa bakışlarının değiştiğini ve işletmelerinin farklı bir seviyeye taşındığını ifade ediyorlar. Örneklerle somutlaştırmak gerekirse, Lely çözümleri kullanan işletmelerde, işletme sahipleri, hayatlarını sağım ve yemleme saatlerine bağlı yaşamak zorunda değiller, çalışanlara ilişkin problemler ve insan kaynaklı hatalara maruz kalmıyorlar, kazançları gözle görülür şekilde artıyor ve işletmelerini her an her yerden bilgisayar, tablet veya akıllı telefonla takip edip yönetebiliyorlar. Öte yandan, süt sağım robotlarının ilk yatırım maliyetleri konvansiyonel sistemlere göre daha yüksek görünse de işçilik, enerji kullanımı gibi operasyonel giderlerdeki düşüş, hastalıkların erken teşhisi ile azalan maliyetler, yem veriminin artırılması, süt kalitesinde ve veriminde sağlanan artış bu yatırımı çok daha akıllı ve karlı bir tercih haline getiriyor. Özetle, Lely robot teknolojileri ile çiftliklerde verimlilik ortalama %10 artırıyor ve hem inekler hem de çiftçiler mutlu oluyor” dedi.

Süt sağım robotu hayvanları stresten uzak tutuyor, süt veriminde ortalama %10 artış sağlıyor

Jülide İyigün konuşmasını şöyle sürdürdü: “Lely için başlangıç noktası her zaman hayvandır ve  hayvanların ihtiyaçları ürünlerin tasarımında en önemli unsurların başında yer alıyor. Lokomotif ürünümüz olan Lely Astronaut Süt Sağım Robotu sadece hayvanların insansız olarak sağıldığı bir sistem değil. Bunun da ötesinde, hayvanların stres ve insan hatalarından uzak, en doğru şekilde sağılması garanti altına alınan, hastalıkların erken teşhis edildiği, kızgınlık takibi ve süt kalitesinin kontrolüne yönelik detaylı verilerin toplanarak analiz edildiği bir teknolojidir. Ayrıca, yemleme ve ahıriçi çözümler sayesinde yem verimi  önemli ölçüde iyileştiriliyor, hayvanların refahı ve hijyeni artırılıyor. Bu şekilde hayvanların süt veriminde ortalama %10 oranında artış yaşanıyor”.

Türkiye’nin en çok inek sütü üretilen ikinci büyük kenti İzmir’de yaklaşık 900 bin ton süt üretiliyor

İzmir, süt sığırcılığı işletmeciliğinde en eski ve gelişmiş illerden biri olarak dikkat çekiyor. Bu sebeple işletme sayısının çok yüksek olduğu görülüyor ve yılda yaklaşık 900 bin tonluk süt üretimiyle Türkiye’de inek sütü üretiminde ikinci sırada yer alıyor. Lely’nin iki ana hedef kitlesi bulunduğunu belirten Jülide İyigün, “İlk hedefimiz mevcut işletmeler diğeri ise yeni işletme kurmak isteyen yatırımcılar. İzmir bölgesi Lely için mevcut işletme varlığı sebebiyle büyük önem arz ediyor çünkü mevcut işletmelerin problemlerine ürün ve hizmetlerimizle çözümler sunarak, bu işletmelerin sağımda, yemlemede ve ahır içinde otomasyona geçmesini hedefliyoruz. İzmir’de 50 baş ve üzeri 2000’in üzerinde işletme bulunuyor. Bu işletmelerin Lely ürün ve hizmetleri ile daha verimli, karlı, profesyonel üretim tesislerine dönüştürülmesi için çalışmalar devam ediyor”.

Menemen’deki Malkoç Çiftliği günde 34 litreden fazla süt verimi elde ediliyor

Süt sağımı yemleme dahil tüm çiftlik süreçlerini Lely robot sistemleriyle verimli biçimde yürüten Menemen’deki Malkoç Çiftliği, 7 yıldır faaliyetlerini başarıyla sürdüyor. 2010 yılı itibarı ile 100 sağmal kapasite ve 2x7 sağım odası ile bu işe başlayan çiftlik, 2016 yılının Ocak ayında T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın verdiği Kırsal Kalkınma Destekleri’nden faydalanarak yatırım yaptığı Lely Astronaut Süt Sağım Robotu, Juno Yem İtici Robot ve Calm Buzağı Besleme Robotu ile hayvan kapasitesini artırarak 240 sağmala çıkarttı. Bu yatırımla birlikte Malkoç Çiftliği eski işletmesine oranla ortalama %10 verim artışı sağladı. Çiftliğin günlük ortalama hayvan başına süt verimi ise 34 litreyi geçiyor. Çiftliklerinde verim artışı ve hayvan sağlığındaki iyileşmeleri göz önünde bulundurarak robot teknolojilerine olan yatırımın geri dönüşünün 3 yıl olması planlanıyor.

Top