Lely, 2021 yılında gösterdiği sağlam performans ile dayanıklılığını korumaya devam ediyor

Lely, 2021 yıllık sonuçlarını toplam 611 milyon Euro (2020: 615 milyon Euro) olarak açıkladı.

14 Mart 2022

Haberler

2021 yıllık rapor

Önemli noktalar:

  •  Zorlu Covid -19 şartlarında 611M€ (-1%) ciro
  • Tedarikçiler ile oluşan ham madde sıkıntısı, satışların çift haneli sayılara ulaşmasını etkiledi
  • Sarf malzemeleri portföyündeki büyüme 
  • 2022 yılı siparişleri ve devam eden parça tedarik sıkıntısı
  • “Geleceğin Lely Çiftliği"ni gerçekleştirmeye yönelik ilerleme 

2021 performansı

Lely, 2021 sonuçlarını 611 milyon Euro (2020: 615 milyon Euro) olarak açıkladı. Yapılan planlar ile uyumlu olan bu performans, zorlu koşullarda Lely'nin ne kadar esnek ve çevik olabildiğini gösteriyor. Covid-19, işletmelerin faliyetlerini olumsuz yönde etkilemeye devam ederken oluşan küresel tedarik sıkıntısı durumları daha da zorlaştırıyor. 

Bir önceki yıl ile benzerlik gösteren ciro gibi Lely'nin kârlılığı da 2020 yılındaki rekor performansı ile paraleldir. Uzun vade odaklı bir aile firması olarak Lely, cirosunun %7'sini Araştırma ve Geliştirme'ye yatırdı. 

Değişen bir ortamda odağını korumak

Lely CEO'su Andre van Troost şu yorumu yaptı: "Geçen yıl kesinlikle bize bazı zorluklar getirdi. Hem pandemi hem de tedarik problemi operasyonlarımızı etkiledi. Kilit projelere iyi bir şekilde odaklanarak bu sağlam sonuçlara ulaşmayı başardık. Dünya çapındaki iş arkadaşlarımızın, müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin birbirlerine uyum sağlamaya ve birbirlerini desteklemeye devam etmelerinden gurur duyuyorum.

Bininci Vector otomatik yemleme sisteminin üretimi, Lely Quaress meme bakım ürünlerinin tanıtımı ve yeni çiftlik yönetimi uygulamamız olan Lely Horizon'un uygulanması gibi 2021 yılı boyunca çeşitli başarıları kutladık. Sağım robotumuzun başarısını ve güvenirliğini vurgulayan 10.000'inci Astronaut A5'in üretimi ise bizim için önemli dönüm noktalarından birisiydi. 

'Geleceğin Lely Çiftliği'ni gerçekleştirme yolunda da ilerleme kaydedildi. 'Döngüsel çözümler' içeren bu çiftlikte keyifli,sürdürülebilr ve kârlı bir gelecek sağlamak için operasyonlar optimize edildi.

Astronaut ile doğrudan bağlantılı gelişmiş bir süt işleme tesisi olan Lely Orbiter'ın dördüncüsü kuruldu. Bu sistem, çiftçilerin süt ürünlerini doğrudan çiftlikten süpermarketlere ve tüketicilere dağıtmalarını sağlarken, aynı zamanda ticari kârlılığı artırarak  yerel sütü tüketiciler için kullanılabilir hale getirmeyi sağlar. Lely Orbiter'ın bu yıl Belçika ve Almanya'da büyümesini dört gözle bekliyoruz.

Ekim 2021'de, döngüsel barınak sistemimiz olan Lely Sphere, sektörün nitrojen sorunlarına çözüm sunarak Hollanda hükümeti tarafından resmi olarak tanındı. Bu yenilik, nitrojen emisyonlarını %70'ten fazla azaltarak emisyonları sıvı döngüsel gübreye dönüştürür. Önümüzdeki 12 ay boyunca Lely, bu sistemi pazara sunmak için daha fazla çaba gösterecek. Bu bağlamda Hollanda hükümetini, çiftçileri inovasyon yoluyla nitrojen sorunlarının üstesinden gelme konusunda desteklemeye çağırıyoruz. 

Sürdürülebilirlik hedefleri

Süt sığırcılığının gelecekte gıda arzına yönelik artan talebe değerli bir katkı sağlamaya devam etmesini sağlamak için Lely, sürdürülebilir süt üretimine yatırım yapmaya devam ediyor. Şirket, 2030 yılına kadar kendi operasyonlarında CO2 nötr olmayı taahhüt edeceği bir programı tamamlamak üzere. Tedarik zincirimizdeki CO2 emisyonlarının ölçülmesi ve azaltılmasına yönelik sonraki adımlarla birlikte 2022'de bu hedefe ulaşmak için bir eylem planı başlatılacak.

Artan sipariş 

Lely, 2022'de siparişlerinde büyüme bekliyor; tedarik sıkıntısı nedeniyle 2021 siparişlerinin bir kısmı 2022'ye aktarıldı. Yemleme ve gübre çözümlerinin yanı sıra sarf malzeme portföyündeki ürünlerimizin kullanımının artması, artan siparişlere  olumlu bir katkıda bulunmuştur. Lely, süt sığırcılığında otomasyona ve dijital çiftçiliğe yönelik artan talebi görüyor, kendini geliştirmeye devam ediyor. 

2022 değerlendirmesi

Materyal tedariğindeki belirsiz durum devam etse de Lely'nin geleceğe yönelik umudu yüksek. Şirketin beklenen büyümesiyle ilgili olarak, yeni çalışanlar ve yeni oluşumlar için yatırımlar yapılıyor. Bu nedenle bu yıl, Pella'daki (ABD) Lely Park'ınve Maassluis'deki genişletilmiş Kampüs binasının açılış kutlamalarına  tanık olacaksınız. Bu, Lely'nin çiftçiler için kârlı, sürdürülebilir ve keyifli bir gelecek yaratma vizyonunu gerçekleştirmesini sağlayacak.

Lely kısa süre önce Rusya'nın Ukrayna'yı askeri işgali nedeniyle Rusya ve Belarus'daki ticari faaliyetlerini durdurmaya karar verdi. Açıklamanın tamamını buradan okuyabilirsiniz. 

 

 

 

Top