Download hier de Astronaut A5 brochure

Error loading the form

An error occured loading the form. This can be caused by content blocking features of your browser or network.

Teşekkür ederiz.

Dosyayı aşağıdaki indirme düğmesini kullanarak indirebilirsiniz

Download the PDF

İlk durum ve olgular

  • Bu çalışmaya Hollanda'daki 12.000'den fazla süt çiftliğinden 1.300.000'den fazla inek dahil edilmiştir.
  • Çalışılan dönem, MPR süt kontrol yılı 2022'dir.
  • Tüm Lely Astronaut süt sağım robotları, diğer tüm süt sağım robotu markaları ve tüm süt sağım odası tipleri ile karşılaştırılmıştır.
  • Aşağıdaki tüm sonuçlar, %95-99 güven aralığında anlamlıdır.

Süt Üretimi

 

Lely Astronaut Süt Sağım Robotları

Diğer Sağım Robotları

Süt Sağım Odaları

Lely - Diğer Sağım Robotları

Lely - Sağım Ahırları*

Süt (yıl) (kg) 9.536 9.044 8.582 + 5,2% + 10,0%
Süt (gün) (kg) 26,13 24,78 23,51    
Yağ (%) 4,36 4,41 4,43    
Yumurta beyazı (%) 3,55 3,57 3,57    
Yağ (kg) 415 398 379    
Protein (kg) 338 322 306    
Toplam yağ ve protein (kg) 753 720 685 + 4,4% + 9,0%
İnek başına yıllık süt verimi** € 5.263 € 4.991 € 4.736 + € 272 + € 527

* Değer farktır ** Süt fiyatı kg süt başına 0,55 Euro

Sonuç

Lely Astronaut süt sağım robotuna sahip süt çiftçileri daha yüksek süt, yağ ve protein üretimi gerçekleştiriyor. Sonuçlar, Lely Astronaut kullanan süt çiftçilerinin diğer marka süt sağım robotlarının ortalamasına kıyasla %5,2 ve hatta sağım odalarına kıyasla %10,0 daha fazla süt elde ettiğini göstermektedir.

100 inek ve kg süt başına 0,55 € ile diğer otomatik süt sağım sistemleri arasındaki fark 27.200 € ve sağım odalarına kıyasla 52.700 €'dur.

Vet- en eiwitproductie

Conclusie
Melkveehouders met een Lely Astronaut melkrobot realiseren een hogere melk-, vet- en eiwitproductie. Het totaal aantal kilo vet en eiwit is 4,4% hoger ten opzichte van het gemiddelde van melkveehouders met een ander merk melkrobot en gemiddeld 9,0% hoger dan melkveehouders met een melkstal.

Levensproductie

 

Lely Astronaut melkrobots

Overige melkrobots

Melkstallen

Lely - Overig AMS*

Lely - Melkstallen*

Levensproductie bij afvoer (kg) 37.659 35.411 35.342 + 6,0% + 6,2%
Leeftijd bij afvoer (jaar maanden) 5,10 5,09 5,12    
Productie per lactatiedag (kg) 29,77 28,53 27,46    
Productie per levensdag (kg) 16,76 15,81 15,09 + 5,7% + 10,0%
Afvoer (%) 22,8% 23,1% 22,5%    
Melkopbrengst per koe** € 20.784 € 19.543 € 19.505 + € 1.241 + € 1.279

* Waarde is het verschil  ** Melkprijs 0,55 euro per kg melk

Conclusie
Melkveehouders met een Lely Astronaut melkrobot realiseren gemiddeld een hogere levensproductie (kg melk) bij afvoer en produceren meer melk per dag. 

Vruchtbaarheid

 

Lely Astronaut melkrobots

Overige melkrobots

Melkstallen

Tussenkalftijd (dagen)

400

401

400

Aantal inseminaties per kalf

1,91

1,87

1,84

Conclusie
Ondanks een hogere productie is er nauwelijks verschil in de vruchtbaarheidsresultaten.

Celgetal (koeniveau)

 

Lely Astronaut melkrobots

Overige melkrobots

Melkstallen

Celgetal 191.000 200.000 196.000

Conclusie
Melkveehouders met Lely Astronaut melkrobots hebben het laagste celgetal ten opzichte van het gemiddelde van de overige merken melkrobots en melkstallen. 

Bron: MPR jaarstatistieken 2022.
Gebaseerd op gegevens van ruim 1.300.000 koeien van ruim 12.000 bedrijven in Nederland.

Conclusie

Melkveehouders met een Lely Astronaut scoren beter in vergelijking met het gemiddelde van overige melkrobots en melkstallen

  • Hogere melkproductie
  • Hogere vet- en eiwitproductie
  • Hoger economisch jaarresultaat
  • Hogere levensproductie
  • Lager celgetal

Benieuwd hoe zij dit doen? Neem dan contact met ons op!

Slim melken met Lely

Flexibiliteit en welzijn voor jezelf en de koeien en tegelijk hoogwaardige melkkwaliteit produceren. Het produceren van kwaliteitsmelk vergt tijd en aandacht. Uitgangspunt moet zijn: gezonde en tevreden koeien en dat vraagt om de juiste keuzes. Keuzes die bovendien passen bij jou en hetgeen je wilt bereiken met je bedrijf. Onze oplossingen helpen je om de juiste keuzes te nemen.

Top